Gå til sidens indhold

Restauranterne har mistet salg for milliarder

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
331,5 mia. kr.
Oktober 2020
+0,6 %
September - oktober 2020

Firmaernes køb og salg oktober 2020

Restriktioner mod smitte af COVID-19 betød, at restauranternes salg er svundet ind med 29,1 pct. i perioden fra marts til og med oktober sammenlignet med samme periode i 2019, hvilket svarer til et fald på 5,4 mia. kr. I starten af 2020 havde restauranterne ellers godt gang i salget. Salget var 5,2 pct. højere i januar hhv. 5 pct. højere i februar i forhold til de samme måneder sidste år. Restriktionerne i marts besværliggjorde udførelsen af erhvervet og salget faldt som konsekvens. I april, der normalt er en god måned for restauranterne, faldt salget med 48,8 pct. eller 1,1 mia. kr. sammenlignet med samme måned i 2019.

Firmaernes salg i løbende priser, restauranter, ikke sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, Restauranter (561010), særkørsel.

Mindre fremgang i firmaernes samlede salg i oktober

Firmaernes salg ekskl. energi steg 0,6 pct. fra september til oktober. Det indenlandske salg ekskl. energi faldt i samme periode med o,3 pct., når salget er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. For erhvervsgrupperne industri samt landbrug, skovbrug og fiskeri faldt salget, mens detailhandlen havde fremgang. Udviklingen i det ikke-sæsonkorrigerede salget viste, at salget var krympet med 7 pct. eller 26 mia. kr. i forhold til samme måned året.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Momsudsættelse giver usikkerhed om data for halvårsindberettene

Firmaernes salg bygger på momsindberetninger til Skattestyrelsen. For de firmaer, som endnu ikke har indberettet moms, beregnes en værdi baseret på firmaernes tidligere momsindberetninger. På nuværende tidspunkt er datagrundlaget for firmaer, der indberetter moms halvårligt mindre end normalt, da disse firmaer har fået udskudt deres indberetningsfrist for første halvår 2020 fra september 2020 til marts 2021 pga. COVID-19. Da dette medfører øget usikkerhed, er beregningen udbygget med supplerende indikatorer. Der er bla. tale om allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet. Et eksempel på en branche med mange firmaer, der indberetter moms halvårligt, er frisør- og skønhedssaloner.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,7

328,8

349,7

 

303,0

316,4

339,3

Februar

310,9

331,7

335,1

 

276,3

295,3

305,1

Marts

310,5

325,1

336,8

 

308,4

326,8

342,8

April

319,3

336,3

309,1

 

312,8

330,9

304,4

Maj

322,7

333,3

307,6

 

323,9

334,1

297,0

Juni

320,0

330,4

326,6

 

334,1

332,5

337,9

Juli

319,6

338,9

324,3

 

299,1

323,4

311,2

August

328,1

334,5

322,2

 

323,4

325,4

304,7

September

322,0

337,9

329,6

 

321,0

342,5

339,3

Oktober

327,0

353,4

331,5

 

343,8

372,2

346,2

November

326,0

342,5

.

 

341,3

351,6

.

December

326,8

335,6

.

 

356,0

370,7

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Sept.
2020
 

Okt.
2020
 

Æn-
dring
 

Maj
- juli
2020

Aug.
- okt.
2020

Æn-
dring
 

Okt.
2019
 

Okt.
2020
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

329,6

331,5

0,6

958,5

983,2

2,6

372,2

346,2

-7,0

I alt inkl. energi mv.

376,9

380,3

0,9

1092,8

1125,6

3,0

414,1

392,5

-5,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,7

9,5

-2,1

28,6

28,7

0,3

10,8

9,6

-10,4

Industri

65,8

64,2

-2,5

198,8

192,6

-3,1

77,9

67,1

-13,9

Bygge og anlæg

24,9

24,6

-1,4

72,5

73,5

1,5

26,9

26,5

-1,8

Handel

123,6

126,5

2,4

359,4

375,4

4,4

135,6

130,0

-4,1

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

14,8

15,0

0,9

40,9

44,5

8,8

14,9

15,4

2,8

Engroshandel

78,1

79,1

1,3

223,2

236,2

5,8

91,2

81,6

-10,5

Detailhandel

30,6

32,5

6,0

95,2

94,7

-0,6

29,5

33,1

11,9

Transport

34,3

35,0

2,0

97,3

100,3

3,0

38,3

34,8

-9,0

Hoteller og restauranter

3,9

4,0

3,8

10,2

11,8

15,7

5,7

4,2

-26,2

Information og kommunikation

16,4

16,3

-0,9

45,7

48,4

5,8

17,0

16,3

-4,0

Finansiering og forsikring

6,3

6,6

5,4

20,9

19,8

-4,9

7,9

7,4

-6,3

Ejendomshandel og udlejning

6,5

6,5

-0,7

18,4

19,2

4,0

9,3

9,8

5,9

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
331,5 mia. kr.
Oktober 2020
+0,6 %
September - oktober 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2020 - Nr. 468

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation