Gå til sidens indhold

Industriens salg er steget

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
327,0 mia. kr.
September 2020
+2,1 %
August - september 2020

Firmaernes køb og salg september 2020

Firmaernes salg ekskl. energi steg 2,1 pct. fra august til september. Det indenlandske salg ekskl. energi steg i samme periode med 1,2 pct., når salget er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Stigningen trækkes op af industrien, der bidrog med et plus på 5,5 pct. samt transport, der bidrog med et plus på 8,7 pct. Udviklingen set over året viser, at branchen for camping steg markant mens dens erhvervshovedgruppe, der er hoteller og restauranter, faldt.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Varierende udvikling for de enkelte erhvervshovedgrupper

I faktiske tal faldt salget med 1,9 pct. eller 6,5 mia. kr., når september 2020 sammenlignes med samme måned sidste år, og når salget ikke er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Udviklingen dækker over markante udsving for de enkelte erhvervshovedgrupper. Byggeri bidrog til, at faldet i salget ikke blev så markant med en stigning på 4,1 pct. Omvendt faldt salget i transport samt finansiering og forsikring med hhv. 12,5 pct. og 16,4 pct.

Salget faldt for hoteller og restauranter men fremgang for camping

Sammenlignes september 2019 med september 2020 faldt salget i erhvervshovedgruppen for hoteller og restauranter med 36,6 pct. svarende til 2,3 mia. kr. Opdeles erhvervshovedgruppen på dens brancher ses, at salget i branchen for hoteller faldt 53,8 pct., mens salget i branchen for camping steg på 27,1 pct.

Firmaernes salg i løbende priser for erhvervshovedgruppen hoteller og restauranter. SeptemberKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 og et special udtræk.

Usikkerhed omkring momsopgørelse

Opgørelsen af Firmaernes salg ekskl. energi for marts og efterfølgende måneder er behæftet med større usikkerhed end normalt for de firmaer, der angiver moms halvårligt. Forklaringen er, at disse firmaer har fået udsat fristen til angivelse af moms. Brancher der typisk har mange firmaer, der angiver moms halvårligt, er fx frisør- og skønhedssaloner.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsangivelser, beregnes en værdi, der er baseret på deres tidligere momsangivelser. Datagrundlaget for firmaer, der angiver moms halvårligt er mindre end normalt, hvilket medfører, at udviklingen i momsangivelserne ikke kan sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,8

328,8

349,6

 

303,0

316,4

339,1

Februar

310,9

331,8

335,3

 

276,3

295,3

305,1

Marts

310,6

325,3

336,7

 

308,4

326,8

342,5

April

319,6

336,6

308,9

 

312,8

330,8

303,8

Maj

322,5

332,8

306,8

 

323,9

333,9

296,5

Juni

319,9

330,2

325,9

 

334,1

332,3

337,3

Juli

319,8

339,0

321,9

 

299,1

323,3

308,6

August

328,0

334,3

320,2

 

323,4

325,3

303,0

September

322,5

338,5

327,0

 

321,0

342,4

335,9

Oktober

326,2

352,2

.

 

343,8

372,0

.

November

326,1

342,6

.

 

341,3

351,6

.

December

326,5

335,1

.

 

356,0

370,4

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Aug.
2020
 

Sept.
2020
 

Æn-
dring
 

Apr.
- juni
2020

Juli
- sept.
2020

Æn-
dring
 

Sept.
2019
 

Sept.
2020
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

320,2

327,0

2,1

941,5

969,1

2,9

342,4

335,9

-1,9

I alt inkl. energi mv.

366,2

374,1

2,2

1075,0

1107,6

3,0

385,5

379,4

-1,6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,6

9,9

3,0

29,2

29,1

-0,2

10,8

10,7

-0,8

Industri

62,3

65,7

5,5

199,4

192,3

-3,5

74,1

71,5

-3,4

Bygge og anlæg

23,9

24,7

3,5

74,5

72,2

-3,1

26,6

27,7

4,1

Handel

124,6

123,1

-1,1

343,4

370,1

7,8

122,5

125,8

2,7

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

14,5

14,9

2,6

34,7

44,7

29,0

13,8

14,6

6,0

Engroshandel

78,8

77,9

-1,2

217,3

232,4

6,9

80,4

81,7

1,6

Detailhandel

31,2

30,4

-2,8

91,4

92,9

1,7

28,4

29,6

4,4

Transport

31,0

33,7

8,7

98,6

96,8

-1,8

37,9

33,2

-12,5

Hoteller og restauranter

3,5

3,5

-0,0

8,4

10,8

28,6

6,2

3,9

-36,6

Information og kommunikation

15,7

16,4

4,3

45,4

48,1

5,8

16,0

16,4

2,7

Finansiering og forsikring

6,9

6,2

-10,3

20,8

20,1

-3,7

7,2

6,0

-16,4

Ejendomshandel og udlejning

6,2

6,5

4,6

18,3

19,0

3,6

4,4

4,8

7,8

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
327,0 mia. kr.
September 2020
+2,1 %
August - september 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

13. november 2020 - Nr. 421

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation