Gå til sidens indhold

Firmaernes salg stiger fra april til maj

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
307,0 mia. kr.
Maj 2020
1,1 %
April - maj 2020

Firmaernes køb og salg maj 2020

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg med 1,1 pct. fra april til maj, og i samme periode steg det indenlandske salg ekskl. energi med 2,2 pct. Salget er korrigeret for sæson og antallet af arbejdsdage. På trods af stigningen er firmaernes samlede salg tilbage på det niveau, der var i 2017. Denne udvilkling genfindes også indenfor industrien (se Industriens produktion og omsætning).

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Momsangivelser i maj 2020

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg for marts, april og kommende måneder vil være behæftet med større usikkerhed end normalt. Statistikken bygger på de momsangivelser, som Skattestyrelsen modtager fra firmaerne. I forbindelse med COVID-19 fik firmaerne udsættelse på både momsangivelse og momsbetaling, men mange firmaer har alligevel valgt at benytte muligheden for at angive moms til den ordinære frist. Denne opgørelse er derfor baseret på momsangivelser, som dækker 67 pct. af firmaernes samlede salg i maj, mod 85 pct. i 2019. De resterende 30 pct. af det samlede salg sker primært i mellemstore virksomheder, der angiver moms kvartalsmæssigt, og i små virksomheder, der angiver moms halvårligt. Momsangivelserne fra disse firmaer er først tilgængelige om nogle måneder.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsangivelser, beregnes normalt en værdi, der er baseret på historiske momsangivelser. Datagrundlaget er denne gang mindre end normalt, og pga. COVID-19 restriktionerne kan udviklingen ikke sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen ekstraordinært udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt nye eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende som følge af ændrede momsangivelser fra virksomhederne. Det sæsonkorrigerede salg for april 2020 er revideret fra 308,2 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:227) til 303,7 mia. kr. Det er en nedjustering på 4,5 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,9

328,9

351,1

 

303,0

316,4

340,6

Februar

310,6

331,4

336,5

 

276,3

295,3

306,6

Marts

310,3

324,9

335,1

 

308,4

326,8

341,0

April

319,3

336,4

303,7

 

312,8

330,8

298,9

Maj

322,4

332,3

307,0

 

323,9

333,9

297,1

Juni

320,3

331,5

.

 

334,1

332,3

.

Juli

319,5

338,3

.

 

299,1

322,9

.

August

327,4

333,1

.

 

323,4

324,9

.

September

322,1

337,6

.

 

321,0

341,9

.

Oktober

326,5

352,8

.

 

343,8

372,0

.

November

326,0

342,5

.

 

341,3

351,6

.

December

327,4

335,5

.

 

356,0

369,7

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Apr.
2020

 

Maj
2020

 

Æn-
dring

 

Dec..
2019
- feb.
2020

Mar.
2020
- maj.
2020

Æn-
dring

 

Maj
2019

 

Maj
2020

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

303,7

307,0

1,1

1023,1

945,7

-7,6

333,9

297,1

-11,0

I alt inkl. energi mv.

347,8

349,6

0,5

1162,3

1076,4

-7,4

376,3

333,7

-11,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,5

9,7

-7,7

33,5

30,7

-8,3

9,3

9,3

0,3

Industri

63,4

65,8

3,7

210,8

202,1

-4,1

69,3

63,8

-7,9

Bygge og anlæg

25,3

24,4

-3,8

73,4

75,7

3,1

25,5

23,5

-7,7

Handel

107,4

114,5

6,6

367,4

340,4

-7,4

125,8

113,8

-9,5

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

9,0

11,8

31,2

43,1

32,6

-24,5

14,2

11,8

-16,7

Engroshandel

70,3

72,2

2,7

234,0

219,9

-6,0

80,7

70,4

-12,8

Detailhandel

28,0

30,4

8,6

90,3

87,9

-2,7

30,9

31,7

2,3

Transport

33,4

31,5

-5,9

108,9

103,4

-5,1

37,7

31,4

-16,7

Hoteller og restauranter

1,8

2,4

30,3

17,0

6,8

-59,7

6,1

2,6

-57,2

Information og kommunikation

16,3

14,5

-11,4

48,8

47,4

-2,9

14,7

13,6

-7,3

Finansiering og forsikring

7,1

6,6

-6,5

21,9

20,5

-6,3

6,6

5,8

-11,7

Ejendomshandel og udlejning

5,9

6,4

8,0

19,5

18,3

-6,0

3,8

4,3

13,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
307,0 mia. kr.
Maj 2020
1,1 %
April - maj 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juli 2020 - Nr. 276

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation