Gå til sidens indhold

Stigning i tjenestehandlen i tredje kvartal

Udenrigshandel med tjenester 3. kvt. 2020

Eksporten af tjenester steg med 3,4 pct. i tredje kvartal 2020, mens importen steg 1,9 pct. Både eksporten og importen ligger for de første ni måneder af 2020 lavere end i samme periode i 2019. Eksporten er faldet 16,2 pct., mens importen er faldet 10,9 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Fald i både eksport og import af tjenester i 2020

Eksporten af tjenester faldt 16,2 pct., svarende til 67 mia. kr. i de første tre kvartaler af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Det er primært forårsaget af fald i eksporten af rejser, søtransport samt bygge- og anlægstjenester. Importen af tjenester faldt i samme periode 10,9 pct., svarende til 41 mia. kr. Faldet er her især forårsaget af rejser, sø- og lufttransport samt bygge- og anlægstjenester.

Tjenestehandel i alt, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhtx.

Revisioner fra 2017 til og med 2. kvt. 2020

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er der foretaget en ordinær revision af Udenrigshandel med tjenester for 2017 og frem til og med andet kvartal 2020. De største revisioner som følge af ændringen i stikprøven til Udenrigshandel med tjenester er sket i 2019. De løbende udgifter revideres med 44 mia. kr., hvoraf bidraget fra den nye stikprøve er på 25 mia. kr. De løbende indtægter revideres med 59 mia. kr., heraf bidrager opdateringen af stikprøven med 30 mia. kr. Læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:337.

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

Eksport

Import

Tjeneste-
balance

 

 

 

 

2017

13,8

0,8

13,1

2018

19,9

11,8

8,1

2019

58,5

29,5

29,0

20201

26,4

15,9

10,4

1 Første to kvartaler af 2020.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2. kvt. 2020

3. kvt. 2020

2. kvt. 2020

3. kvt. 2020

2. kvt. 2020

3. kvt. 2020

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

Tjenestebalance

3,9

8,1

3,9

5,5

 

 

 

Eksport

108,7

115,1

109,2

112,9

-16,2

3,4

-16,2

Forarbejdningstjenester mv.

1,8

1,9

1,8

1,9

-1,1

9,4

4,4

Søtransport

53,1

51,8

53,1

51,7

-11,8

-2,6

-9,7

Lufttransport

2,1

2,6

2,0

2,3

-61

14,7

-47,5

Øvrig transport

8,2

7,8

8,2

7,8

0,2

-5,0

-0,3

Rejser

3,3

10,9

3,1

7,2

-75,2

128,9

-54,1

Bygge- og anlægstjenester

5,5

5,0

5,6

5,2

12,0

-6,2

-48,9

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

2,0

1,9

2,0

-0,9

2,2

0,1

Royalties og licenser

5,6

5,9

6,3

6,3

3,3

0,6

1,2

Telekom.- og computertjenester mv.

10,1

9,9

10,0

10,3

-2,6

2,6

4,0

Andre forretningstjenester

15,7

15,7

15,5

16,5

-10,6

6,5

-2,3

Øvrige tjenester

1,6

1,6

1,7

1,6

-3,4

-1,1

-5,2

Import

104,9

107,0

105,3

107,3

-14,7

1,9

-10,9

Forarbejdningstjenester mv.

3,6

3,3

3,6

3,3

2,4

-7,3

9,1

Søtransport

39,9

40,0

40,0

39,7

-4,6

-0,8

-5,1

Lufttransport

2,8

3,2

2,8

3,0

-48,1

7,2

-38,5

Øvrig transport

8,2

8,2

8,2

8,2

-4,5

-0,2

-2,7

Rejser

3,6

6,0

3,2

5,3

-76,9

64,6

-58,7

Bygge- og anlægstjenester

5,2

4,9

5,2

4,9

0,5

-6,6

-27,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,5

1,5

1,5

1,5

-15,4

-0,4

-13,4

Royalties og licenser

2,4

2,3

2,4

2,3

-3,5

-7,9

-4,4

Telekom.- og computertjenester mv.

13,1

11,7

12,8

12,3

2,7

-4,1

13,2

Andre forretningstjenester

20,8

22,2

21,9

23,1

-10,3

5,1

7,6

Øvrige tjenester

3,6

3,8

3,6

3,9

-2,1

8,0

11,4

1 1.-3. kvt. 2020 i forhold til 1.-3. kvt. 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

 

3. kvt. 2020

3. kvt. 2020

2. kvt. 2020

3. kvt. 2020

År til
dato1

3. kvt. 2020

3. kvt. 2020

2. kvt. 2020

3. kvt. 2020

År til
dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

mia. kr.

procentvis ændring

I alt

115,1

112,9

-16,2

3,4

-16,2

107,0

107,3

-14,7

1,9

-10,9

EU

44,8

42,8

-20,1

7,8

-15,2

47,3

46,9

-16,8

3,6

-12,6

Tyskland

13,8

11,5

-31,6

30,9

-17,5

10,8

10,1

-20,7

1,3

-15,3

Sverige

9,0

8,4

-28,1

-3,4

-22,0

7,1

6,9

-19,2

1,0

-12,7

Nederlandene

4,0

3,8

-19,0

2,8

-9,2

4,4

4,4

-10,4

8,4

-8,1

Verden
uden for EU

70,4

70,1

-13,8

0,8

-16,7

59,7

60,5

-13,0

0,6

-9,6

USA

15,1

14,7

-19,7

12,4

-3,8

13,6

14,6

-16,9

10,4

-1,1

Kina

4,0

3,8

-14,4

0,9

-12,6

3,6

3,5

0,1

0,4

-4,1

Norge

7,4

5,7

-28,1

-8,1

-22,7

3,1

3,3

-20,9

-3,8

-19,7

Schweiz

4,7

4,7

-15,8

10,0

-3,2

1,9

1,9

-35,0

-19,9

57,6

Storbritannien

7,4

7,4

-13,5

3,5

-46,0

11,2

11,2

-6,6

6,5

-23,9

BRIK²

7,9

7,8

-16,8

-0,4

-15,3

6,3

6,3

-6,9

-0,5

-8,3

1 Se note til første tabel.
2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2020 - Nr. 415

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation