Gå til sidens indhold

Markant fald i tjenestehandlen i 2020

Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2020

Eksporten af tjenester faldt med 16,1 pct. i andet kvartal 2020, mens importen faldt 17,5 pct. Både eksporten og importen ligger for første halvår 2020 lavere end i samme periode i 2019; eksporten er faldet 12,7 pct. og importen 8,6 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Fra at have et overskud på tjenestehandlen på 6,0 mia. kr. i første halvår 2019 er der i første halvår 2020 et underskud på 4,1 mia. kr. i faktiske tal. Det skyldes et fald i overskuddet på flere tjenestegrupper, bl.a. som følge af fald i handlen med transporttjenester samt en stigning i importen af intellektuelle rettigheder.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Rejser trækker tjenestehandlen ned i 2020

I løbet af første halvår af 2020 har bl.a. rejser, lufttransport og søtransport  bidraget til de store fald i såvel eksporten som importen af tjenester. Eksporten af rejser og lufttransport faldt med hhv. 60,2 pct. og 38,4 pct. i første halvår af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Importen af rejser og lufttransport faldt i samme periode med hhv. 53,2 og 30,7 pct. Søtransporten har i løbet af det første halve år af 2020 også oplevet fald i såvel importen som eksporten, sammenlignet med 2019. Faldet i tjenestehandlen skyldes fald i handlen med lande over hele verden.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2019 er eksporten af tjenester opjusteret 0,3 mia. kr., mens importen er opjusteret 0,6 mia. kr. For første kvartal 2020 er eksporten af tjenester nedjusteret 0,6 mia. kr., mens importen er nedjusteret 2,0 mia. kr.  

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

1. kvt. 2020

2. kvt. 2020

1. kvt. 2020

2. kvt. 2020

1. kvt. 2020

2. kvt. 2020

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

Tjenestebalance

-4,1

0,0

0,1

1,7

 

 

 

Eksport

109,8

96,6

116,0

97,3

-9,5

-16,1

-12,7

Forarbejdningstjenester mv.

1,1

1,1

1,1

1,1

-10,5

4,5

-9,7

Søtransport

51,6

47,6

52,4

47,5

5,4

-9,3

-4,3

Lufttransport

5,2

2,5

5,4

2,4

-14,8

-55,7

-38,4

Øvrig transport

6,8

6,3

6,7

6,4

2,0

-5,8

-3,5

Rejser

7,6

2,2

11,8

2,1

-22,5

-82,3

-60,2

Bygge- og anlægstjenester

6,0

6,7

5,7

6,8

-38,1

19,1

-25,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,5

1,6

1,6

9,3

-1,1

-4,9

Royalties og licenser

5,2

5,2

6,0

5,9

-11,5

-0,3

-1,4

Telekom.- og computertjenester mv.

8,3

8,1

8,6

8,1

0,9

-5,4

2,0

Andre forretningstjenester

14,9

13,8

15,2

13,9

-29,3

-8,5

-3,4

Øvrige tjenester

1,5

1,5

1,5

1,5

-2,4

0,8

3,1

Import

113,9

96,5

115,9

95,6

-9,1

-17,5

-8,6

Forarbejdningstjenester mv.

3,5

3,6

3,6

3,5

-6,9

-1,7

12,4

Søtransport

39,9

37,8

39,8

37,8

-4,6

-5,0

-3,0

Lufttransport

4,8

2,9

4,8

2,9

-14,6

-40,5

-30,7

Øvrig transport

7,1

6,7

7,1

6,7

2,0

-5,0

-0,3

Rejser

12,2

3,5

14,0

2,6

-20,2

-81,1

-53,2

Bygge- og anlægstjenester

4,8

4,9

4,8

4,9

-29,7

0,9

-14,6

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,3

1,5

1,3

1,9

-11,2

-6,9

Royalties og licenser

2,6

2,5

2,6

2,5

-8,2

-6,2

-1,4

Telekom.- og computertjenester mv.

10,8

11,0

10,9

11,0

3,1

1,1

9,2

Andre forretningstjenester

23,4

19,2

23,7

19,2

-11,9

-18,8

8,3

Øvrige tjenester

3,2

3,2

3,2

3,2

-1,9

0,0

-0,8

1 1.-2. kvt. 2020 i forhold til 1.-2. kvt. 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

 

2. kvt. 2020

2. kvt. 2020

1. kvt. 2020

2. kvt. 2020

År til
dato1

2. kvt. 2020

2. kvt. 2020

1. kvt. 2020

2. kvt. 2020

År til
dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

mia. kr.

procentvis ændring

I alt

96,6

97,3

-9,5

-16,1

-12,7

96,5

95,6

-9,1

-17,5

-8,6

EU

33,3

33,8

-6,1

-21,6

-16,8

41,2

40,9

-9,9

-18,0

-11,5

Tyskland

7,2

7,1

-1,9

-38,2

-27,9

9,4

9,2

-18,1

-24,3

-13,4

Sverige

7,3

7,3

-6,4

-29,4

-22,0

6,1

6,2

-4,3

-21,7

-12,6

Nederlandene

3,4

3,3

4,2

-16,7

-4,8

3,9

3,9

-5,4

-8,2

-5,5

Verden
uden for EU

63,2

63,6

-11,3

-12,9

-10,2

55,3

54,8

-8,5

-17,1

-6,4

USA

11,2

10,9

-33,7

-19,2

-11,1

11,4

11,5

-13,4

-24,3

-1,3

Norge

3,6

3,6

3,6

-10,0

-6,0

3,3

3,3

-3,2

-1,9

-2,5

Kina

5,1

5,2

-3,3

-32,5

-23,4

3,3

3,4

-11,1

-19,3

-12,9

Schweiz

4,0

4,1

-8,4

-2,2

1,0

2,1

2,1

107,4

-42,0

100,2

Storbritannien

6,5

6,5

-31,8

-15,8

-28,6

9,8

9,9

-23,3

-5,6

-22,5

BRIK²

7,7

7,5

4,4

-13,5

-7,9

5,8

5,8

-3,2

-9,3

-6,2

1 Se note til første tabel.
2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Ny datoer for offentliggørelsen af nationalregnskab og betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med tjenester afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2020 - Nr. 301

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation