Gå til sidens indhold

Handel med tjenester faldt i første kvartal

Udenrigshandel med tjenester 1. kvt. 2020

Eksporten af tjenester faldt med 8,3 pct. i første kvartal 2020, mens importen faldt 6,6 pct. I forhold til første kvartal 2019 er eksporten 0,9 pct. lavere, mens importen er 4,4 pct. højere. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Rejser påvirket af COVID-19 i første kvartal

Faldet i importen skyldes især et fald i import af bygge- og anlægstjenester og rejser. Rejser er særligt påvirket af COVID-19 situationen. Faldet i eksporten er især forårsaget af et fald i eksport af bygge- og anlægstjenester, samt andre forretningstjenester. Sidstnævnte var dog ekstraordinær høj i fjerde kvartal 2019, som følge af en enkeltstående patentbetaling fra udlandet. Faldet i importen skal ses i lyset af en stigning i import af tjenester i februar måned, som følge af køb af et patent.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2019 er eksporten af tjenester uændret, mens importen er opjusteret 2,1 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

Tjenestebalance

3,6

-5,5

1,6

-0,6

 

 

 

Eksport

128,9

110,4

128,3

117,6

1,5

-8,3

-0,9

Forarbejdningstjenester mv.

1,2

1,1

1,2

1,1

-1,3

-12,1

-2,9

Søtransport

49,9

51,7

49,9

52,9

-5,4

5,8

2,5

Lufttransport

6,0

5,2

6,4

5,5

-2,5

-14,4

-15,2

Øvrig transport

6,6

6,9

6,6

6,9

0,1

3,7

3,3

Rejser

12,5

8,0

15,2

12,6

3,7

-17,3

-13,0

Bygge- og anlægstjenester

9,4

6,0

9,3

5,7

-23,3

-38,4

-18,4

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,5

1,6

1,5

1,6

-1,4

10,4

-6,9

Royalties og licenser

8,9

5,3

6,8

6,0

9,9

-11,8

1,4

Telekom.- og computertjenester mv.

8,9

8,1

8,4

8,5

2,5

1,9

6,0

Andre forretningstjenester

22,5

15,0

21,4

15,4

42,2

-28,0

3,7

Øvrige tjenester

1,5

1,5

1,5

1,5

4,3

-0,9

2,6

Import

125,3

115,9

126,6

118,2

6,6

-6,6

4,4

Forarbejdningstjenester mv.

3,9

3,5

3,8

3,6

18,0

-7,1

11,2

Søtransport

41,6

39,9

41,6

40,0

-1,4

-3,8

1,1

Lufttransport

5,4

4,8

5,6

4,8

-4,4

-14,7

-11,6

Øvrig transport

6,9

7,1

6,9

7,1

0,1

1,9

4,8

Rejser

15,6

12,7

17,5

14,5

0,2

-17,0

-12,6

Bygge- og anlægstjenester

6,9

4,9

6,9

4,9

20,1

-29,2

-1,0

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,4

1,6

1,5

1,5

-6,5

1,1

7,7

Royalties og licenser

2,9

2,7

2,9

2,7

8,6

-7,3

5,3

Telekom.- og computertjenester mv.

10,8

10,8

10,5

10,9

4,9

4,2

14,3

Andre forretningstjenester

26,8

24,9

26,3

25,2

31,5

-4,1

22,5

Øvrige tjenester

3,1

3,2

3,2

3,2

-0,7

0,0

4,1

1 1. kvt. 2020 i forhold til 1. kvt. 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

 

1. kvt. 2020

1. kvt. 2020

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

År til
dato1

1. kvt. 2020

1. kvt. 2020

4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

År til
dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

mia. kr.

procentvis ændring

I alt

110,4

117,6

1,5

-8,3

-0,9

115,9

118,2

6,6

-6,6

4,4

EU

40,4

43,7

0,3

-4,9

-2,1

49,2

51,8

7,9

-5,8

5,0

Tyskland

9,2

11,5

-4,5

-1,5

-5,1

10,7

12,1

21,1

-18,6

-0,6

Sverige

9,7

10,4

-1,5

-5,2

-7,4

7,6

7,8

1,7

-4,8

-1,6

Nederlandene

3,7

4,0

-1,4

4,3

5,2

4,2

4,2

5,6

-5,8

-1,2

Verden
uden for EU

70,0

74,0

2,2

-10,2

-0,2

66,7

66,5

5,6

-7,3

4,0

USA

12,4

13,4

49,8

-33,4

4,2

16,5

16,8

27,5

-3,5

21,0

Norge

6,5

7,8

-0,9

-2,2

-6,0

4,5

4,1

3,3

-11,2

-3,8

Kina

3,7

4,1

-3,7

5,0

3,6

3,2

3,3

0,4

-3,0

1,1

Schweiz

4,3

4,2

5,9

-7,8

9,2

2,1

2,1

-0,2

23,9

53,5

Storbritannien

7,8

7,8

-22,8

-31,5

-19,8

10,7

10,6

3,2

-21,8

-16,2

BRIK²

8,4

8,8

-3,4

5,0

2,0

6,2

6,4

-1,7

-2,5

1,9

1 Se note til første tabel.
2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Denne offentliggørelse af Udenrigshandel med tjenester er den første offentliggørelse af statistikken efter COVID-19 for alvor tog fat i Danmark og de mange restriktioner, som epidemien har medført. Virksomhederne som indberetter til statistikken har dog i høj grad fortsat med at indberette til tiden. Dermed er niveauet af manglende indberetninger ved denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Tabeller med tidligere offentliggjorte versioner

Siden 31. marts har det været muligt at se tidligere offentliggjorte versioner af Betalingsbalance, Udenrigshandel med tjenester og Udenrigshandel med varer i statistikbanken. Se de tidligere offentliggørelser af Udenrigshandel med tjenesterwww.statistikbanken.dk/vuhtx.

Ny datoer for offentliggørelsen af nationalregnskab og betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med tjenester afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2020 - Nr. 181

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation