Gå til sidens indhold

Handel med tjenester steg i fjerde kvartal

Udenrigshandel med tjenester 4. kvt. 2019

Der var desværre byttet om på angivelsen af landende Kina og Norge i anden tabel. Det er nu rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Eksporten af tjenester steg med 2,0 pct. i fjerde kvartal 2019, mens importen steg 6,0 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Stigningen i importen skyldes især køb af patenter, som resulterer i en stigning i andre forretningstjenester på 33,6 pct. til 26,1 mia. kr. i fjerde kvartal 2019.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1

USA og Tyskland er de største aftagere af danske tjenester

USA var med 61,1 mia. kr. den største aftager af Danmarks tjenesteeksport i 2019. Søtransporten var den suverænt største tjenestegruppe og stod for 43,4 pct. af Danmarks samlede tjenesteeksport til USA.

I 2019 eksporterede Danmark tjenester for 48,4 mia. kr. til Tyskland, som dermed er Danmarks næststørste handelspartner i tjenesteeksporten. Rejser var den største gruppe, og de udgjorde 36,3 pct. af den samlede tjenesteeksport til Tyskland i 2019. Herefter følger transporttjenester, hvoraf søtransporten stod for 18,9 pct.

Eksport til USA og Tyskland efter tjenestegrupper. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/uhtx.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For de første ni måneder af 2019 er eksporten opjusteret 0,9 mia. kr. og importen opjusteret 2,4 mia. kr.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni frem for oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

Tjenestebalance

12,7

4,6

8,0

3,5

 

 

 

Eksport

133,0

129,6

126,3

128,9

2,0

2,0

0,7

Forarbejdningstjenester mv.

1,2

1,1

1,2

1,1

-10,2

-5,2

-4,1

Søtransport

53,3

50,4

52,9

50,3

0,0

-4,9

3,9

Lufttransport

7,0

6,0

6,6

6,4

4,8

-3,5

5,3

Øvrig transport

6,6

6,6

6,6

6,6

-5,2

-0,1

5,7

Rejser

22,0

12,5

14,7

15,2

1,2

3,7

2,7

Bygge- og anlægstjenester

12,2

9,5

12,3

9,3

29,8

-24,1

-37,1

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,5

1,5

1,5

1,5

-8,5

4,6

-1,5

Royalties og licenser

4,9

8,9

5,3

7,2

-3,5

35,0

10,4

Telekom.- og computertjenester mv.

8,1

9,0

8,3

8,5

-0,4

1,8

2,0

Andre forretningstjenester

14,9

22,5

15,5

21,2

0,1

36,7

21,2

Øvrige tjenester

1,4

1,5

1,4

1,5

2,6

6,1

-2,6

Import

120,4

125,1

118,4

125,4

0,4

6,0

5,7

Forarbejdningstjenester mv.

3,3

3,4

3,3

3,4

3,3

4,1

3,2

Søtransport

42,0

41,8

42,1

41,1

3,6

-2,5

8,1

Lufttransport

6,1

5,6

5,9

5,7

4,7

-2,1

2,3

Øvrig transport

6,9

7,0

6,9

6,9

-2,3

0,5

5,9

Rejser

19,8

15,7

17,4

17,5

0,0

0,3

4,4

Bygge- og anlægstjenester

5,7

6,8

5,7

6,8

-11,2

19,9

-35,4

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,3

1,6

1,4

-3,9

-11,2

-0,1

Royalties og licenser

2,8

2,9

2,8

2,9

-0,4

5,7

11,5

Telekom.- og computertjenester mv.

9,8

10,6

10,0

10,3

-7,0

3,5

6,2

Andre forretningstjenester

19,2

26,8

19,5

26,1

2,4

33,6

23,4

Øvrige tjenester

3,1

3,1

3,1

3,1

-1,5

-0,9

11,6

1 1.-4. kvt. 2019 i forhold til 1.-4. kvt. 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Faktisk

 

4. kvt. 2019

4. kvt. 2019

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

År til
dato1

4. kvt. 2019

4. kvt. 2019

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

År til
dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

mia. kr.

procentvis ændring

I alt

129,6

128,9

2,0

2,0

0,7

125,1

125,4

0,4

6,0

5,7

EU

57,0

57,4

5,8

-4,9

-7,2

67,5

68,1

-2,5

5,5

1,0

Tyskland

11,2

11,5

-4,4

-5,0

-10,1

15,7

14,7

2,7

18,9

3,8

Sverige

11,2

11,3

0,9

-0,1

0,0

8,5

8,4

1,2

2,8

-0,9

Storbritannien

11,2

11,2

43,3

-23,0

-24,9

13,4

13,4

-3,9

1,6

-14,5

Nederlandene

3,8

3,8

2,2

-0,4

-6,9

4,4

4,4

-2,5

5,4

1,3

Verden
uden for EU

72,6

71,5

-1,3

8,3

8,6

57,6

57,3

4,2

6,4

12,0

USA

21,2

20,3

-4,3

51,0

31,5

18,1

17,3

-2,1

32,1

21,9

Norge

7,6

8,0

1,9

0,4

3,7

4,5

4,6

4,5

4,3

8,1

Kina

3,9

3,9

-1,5

-4,1

0,6

3,4

3,4

-1,5

0,6

6,8

Schweiz

4,6

4,6

-3,0

6,7

-2,6

1,7

1,7

18,4

0,1

5,5

BRIK²

8,4

8,3

-3,2

-4,1

5,7

6,6

6,6

0,5

-1,7

11,0

1 Se note til første tabel.
2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s2.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2020 - Nr. 42

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation