Gå til sidens indhold

Salget af nye personbiler faldt med 12 pct. i 2020

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.100
December 2020
-5,9 %
November-december

Nyregistrerede motorkøretøjer december 2020

Der blev solgt 199.000 nye personbiler i 2020, eller 12 pct. færre end i 2019, hvor der blev solgt knap 226.000. Salget i 2020 blev i høj grad påvirket COVID-19, hvor nedlukningen i forårsmånederne alene i marts-maj resulterede i et salg, der var 25.000 mindre end i 2019. Den nye politiske aftale om registreringsafgifter i december 2020 medførte til gengæld en markant stigning i salget i forhold til samme måned i 2019. De aktuelle tal for bilkøbet i december, hvor salget af elbiler var det højeste nogensinde, er belyst nederst i artiklen.

Salget/tilgangen af nye personbilerKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Størst tilbagegang fra 2019 til 2020 i erhvervene

Salget har i de senere år ligget på omkring 220.000 biler, hvoraf ca. 130.000 er gået til husholdningerne i form af køb og leasing, mens erhvervene har stået for ca. 90.000 biler. Tilgangen faldt i 2020 til 199.000 biler fordelt med 124.300 til husholdningerne og 74.700 til erhvervene. Fra 2019 til 2020 faldt tilgangen til husholdningerne med 7.400 biler eller 5,6 pct., mens tilgangen til erhvervene faldt med 19.200 biler eller 20,5 pct.

Tilgangen af nye personbiler i husholdningerne og erhverveneKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Andelene af elbiler og plugin hybrider stiger, men niveauet er lavt

Der blev i 2020 registreret 14.200 elbiler, og det bragte deres andel af alle nye personbiler op på 7,1 pct. Der blev alene i december registreret ca. 3.800 elbiler eller 16,9 pct. af alle - det suverænt største månedssalg nogensinde. Bestanden af elbiler er i dag ca. 31.900 eller 1,2 pct. af alle personbiler. Registreringerne af plugin hybrider mv. kom op på 18.300 i 2020 svarende til 9,2 pct. af alle. Salget i december var 3.400 eller 15,4 pct. af alle. Bestanden rundede 29.700 ved årsskiftet.

Nye elbiler og pluginhybridbilerKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og bil55

Leasing sætter rekord i husholdningerne

86.000 af de 199.000 nye biler i 2020 eller 43,2 pct. blev registreret til leasing. Privatleasing udgjorde 23,5 pct. af husholdningernes tilgang af nye biler, og det er den højeste andel på et år nogensinde, også antalsmæssigt. Erhvervsleasing udgjorde 76,0 pct. af tilgangen af nye biler til erhvervene. Andelen ligger lidt lavere end i de foregående år, mens antallet ligger 22,5 pct. lavere end i 2019.

Nye personbiler til leasing i husholdningerne og erhvervene og leasingandelen af tilgangenKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Stor stigning i det sæsonkorrigerede bilsalg i december

Tilgangen af nye personbiler i december 2020 var på 23.000, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 24,1 pct. flere end i november. Det dækker over en tilgang, der var 34,4 pct. højere i husholdningerne og 9,6 pct. højere i erhvervene. Den samlede tilgang i fjerde kvartal var 2,7 pct. højere end i tredje kvartal. Her faldt tilgangen til husholdningerne med 2,1 pct., mens den steg 11,0 pct. til erhvervene.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

De faktiske tal i december

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i december 2020 var på 12.000 i faktiske tal, og det er 76,2 pct. flere end i december 2019. Tilgangen var fordelt på 9.800 købte og 2.700 leasede biler. Antallet af købte biler er 94,3 pct. højere end i december 2019, mens der er 31,5 pct. flere leasingbiler. Med 7.300 leasede og 3.000 købte personbiler var erhvervenes tilgang 10.400 i december 2020, hvilket er 23,0 pct. flere end i december 2019. Antallet af købte biler er 76,0 pct. højere, mens der er 9,4 pct. flere leasede biler.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

 

2020

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

 

Okt.-dec./
juli-sept.

Dec./
nov.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

19851

18596

18287

16831

18496

22952

 

2,7

24,1

I husholdningerne

12817

11904

11096

9692

10822

14540

 

-2,1

34,4

I erhvervene

7035

6691

7191

7139

7675

8412

 

11,0

9,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

December

Æn-
dring

 

Jan. 2019
- dec. 2019

Jan. 2020
- dec. 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15471

22781

47,2

 

225631

199005

-11,8

Benzin

9666

10202

5,5

 

155865

120682

-22,6

Diesel

4635

5194

12,1

 

60368

45815

-24,1

El

906

3841

324,0

 

5503

14221

158,4

Plugin hybrid mv.

262

3544

1252,7

 

3895

18287

369,5

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5018

9750

94,3

 

103477

95062

-8,1

Privatleasing

2025

2662

31,5

 

28256

29268

3,6

Samlet tilgang

7043

12412

76,2

 

131733

124330

-5,6

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10453

13031

24,7

 

122154

103943

-14,9

Ikke-leasingbiler (a)

1726

3037

76,0

 

20696

17932

-13,4

Til leasing

8727

9994

14,5

 

101458

86011

-15,2

Erhvervsleasing (b)

6702

7332

9,4

 

73202

56743

-22,5

Samlet tilgang (a+b)

8428

10369

23,0

 

93898

74675

-20,5

Erhvervskøretøjer i alt

3143

3908

24,3

 

38567

35027

-9,2

Varebiler

2826

3656

29,4

 

33105

31083

-6,1

Lastbiler

153

151

-1,3

 

2261

1973

-12,7

Sættevognstrækkere

116

86

-25,9

 

2316

1531

-33,9

Busser

48

15

-68,8

 

885

440

-50,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55, bil51 og bil6

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.100
December 2020
-5,9 %
November-december

Nyt fra Danmarks Statistik

12. januar 2021 - Nr. 10

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation