Gå til sidens indhold

1 mio. elbiler i 2030 - hvor langt er der endnu?

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
19.200
August 2020
-4,1 %
Juli-august 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer august 2020

1 mio. elbiler i 2030 blev lanceret som et mål af den forrige regering, og det er et af de centrale elementer i Klimarådets rapport i foråret om, hvordan Danmark kan opnå en reduktion på 70 pct. i den samlede udledning af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990. Bilkommissionen, som offentliggjorde deres rapport i går, har haft til opgave at komme med forslag til, hvilke værktøjer - afgifter, tilskud etc. - der kan bringes i anvendelse for at nå målet. Udgangspunktet er, at der i dag er 21.500 eldrevne personbiler, hvilket svarer til 0,8 pct. af den samlede bestand af personbiler. 16.500 elbiler har en bruger i husholdningerne og 5.000 en bruger i erhvervene. Elbilerne er geografisk set et udpræget Østsjællandsk fænomen, dog plus Samsø og Læsø. I Vendsyssel, Nordvest- Vest- og Sønderjylland, samt Fyn, Lolland-Falster og Vestsjælland udgør elbilerne generelt færre end 0,5 pct. af bestanden af personbiler.

Elbilernes andel af bestanden af personbiler fordelt efter brugernes adresser. Pr. 31. august 2020Kilde: Egne beregninger baseret på ikke-publicerede tal fra Motorregistret.

Den aktuelle elbilbestand skal 46-dobles

1 mio. elbiler svarer til 37 pct. af den nuværende bestand af alle personbiler. I forhold de aktuelle 21.500 elbiler og 0,8 pct. giver det et indtryk af den udvikling, der skal til frem mod 2030 - der skal 46 gange flere elbiler på vejene. Det er selvsagt usikkert, hvordan elbilerne bliver fordelt på kommunerne i de kommende år, da fx pendlingsmønstre/transportbehov, afgiftsstruktur, offentlig transport og ladeinfrastruktur kan gøre det mere eller mindre attraktivt at investere i en elbil.

Bilkøbet har taget kraftig revanche i juni-august

Bilkøbet i juni-august har taget kraftigt revanche efter at have ligget noget underdrejet i marts-maj som følge af COVID-19. Korrigeret for sæsonudsving ligger salget de seneste tre måneder 53 pct. højere end i marts-maj. Væksten er bredt funderet med en fremgang på 46 pct. i tilgangen til husholdningerne og 70 pct. i tilgangen til erhvervene. Udviklingen i det sæsonkorrigerede salg fra juli til august udviser et mindre fald på 4,2 pct. med 4,9 pct. færre i husholdningerne og 3 pct. færre i erhvervene. 20 pct. af husholdningernes nye biler i august opgjort i faktiske tal var benzinhybrider, mens 7 pct. var elbiler.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing stod samlet set for 41 pct. af de nye biler i august

Den samlede tilgang af nye biler i husholdningerne i august var på 11.300 i faktiske tal, eller 6,8 pct. flere end i august sidste år. Tilgangen var fordelt på 8.700 købte og 2.600 leasede biler. Antallet af købte biler er 10,1 pct. højere end i august 2019, mens antallet af leasingbiler er 3,0 pct. lavere. Tilgangen til erhvervene var på 6.400 biler, og det er 21,7 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 1.600 købte og 4.700 leasede biler. Antallet af købte biler er 2,2 pct. højere, mens der er 27,5 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod samlet set for 41 ud af 100 af de nye biler i august.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er faldet 11,6 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 193.500 eller 11,3 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 9.500 til 119.300 biler, mens den faldt med 15.200 i erhvervene til 74.200. Nedgangen i 12-månederssalget er helt overvejende sket i marts-maj, hvor det løbende 12-månederssalg siden midt i 2016 og frem til februar i år ellers har ligget på lidt over 220.000 biler.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

 

2020

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

August
 

 

Juni-aug./
mar.-maj

August/
juli

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

12930

11264

11597

15585

20068

19226

 

53,3

-4,2

I husholdningerne

8506

8136

7974

10720

12881

12257

 

45,7

-4,8

I erhvervene

4424

3129

3623

4866

7187

6970

 

70,2

-3,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

 

Sept. 2018
- aug. 2019

Sept. 2019
- aug. 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

18716

17680

-5,5

 

218204

193520

-11,3

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7933

8734

10,1

 

102500

90531

-11,7

Privatleasing

2672

2592

-3,0

 

26287

28759

9,4

Samlet tilgang

10605

11326

6,8

 

128787

119290

-7,4

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10783

8946

-17,0

 

115704

102989

-11,0

Ikke-leasingbiler (a)

1591

1626

2,2

 

20178

15893

-21,2

Til leasing

9192

7320

-20,4

 

95526

87096

-8,8

Erhvervsleasing (b)

6520

4728

-27,5

 

69239

58337

-15,7

Samlet tilgang (a+b)

8111

6354

-21,7

 

89417

74230

-17,0

Erhvervskøretøjer i alt

3424

3031

-11,5

 

39549

33923

-14,2

Varebiler

3054

2723

-10,8

 

33812

29671

-12,2

Lastbiler

127

143

12,6

 

2351

1960

-16,6

Sættevognstrækkere

191

144

-24,6

 

2441

1698

-30,4

Busser

52

21

-59,6

 

945

594

-37,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
19.200
August 2020
-4,1 %
Juli-august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2020 - Nr. 334

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation