Gå til sidens indhold

Husholdningernes bilkøb trådte på speederen i juli

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
20.100
Juli 2020
29,1 %
Juni-juli 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2020

Mange familier har brugt sommeren hjemme til at anskaffe ny bil. Bilkøbet i juli har taget kraftigt revanche efter at have ligget noget underdrejet i marts-maj som følge af COVID-19. Tilgangen på 20.100 biler var 29,1 pct. større end i juni, når der korrigeres for sæsonudsving. Væksten er bredt funderet med en fremgang fra juni til juli på 20,7 pct. i tilgangen til husholdningerne og 47,7 pct. i tilgangen til erhvervene. En 'før-efter' vurdering viser, at husholdningernes tilgang i marts-juli nu i er på niveau med den gennemsnitlige månedlige tilgang i de fire måneder forud for COVID-19. Tilgangen til erhvervene har ikke rettet sig på samme vis, da den gennemsnitligt ligger 38 pct. lavere end i den foregående periode. Det samlede resultat er, at bilkøbet endnu ikke har nået niveauet fra før COVID-19, men ligger 17 pct. lavere. At husholdningerne har trådt på speederen i juli fremgår også af, at såvel deres køb af brugte biler som privatleasing slog alle rekorder, hvilket bliver behandlet senere i artiklen. Andelen af benzinhybrider af husholdningernes nye biler er eksploderet de seneste måneder og udgjorde mere end hver femte bil i juli - mere end en tidobling ift. niveauet i 2019. Elbilerne ligger derimod lavt i juli og udgjorde under 3 pct. af husholdningernes bilkøb.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Det faktiske salg i juli er højere end for et år siden

I faktiske tal kom der 19.100 ny biler til i juli, og det er 13,9 pct. flere end i juli sidste år. 12.500 heraf gik til husholdningerne, og det er 24,6 pct. flere end for et år siden. Erhvervenes tilgang udgjorde 6.600 eller 2 pct. færre end i juli sidste år.

Erhvervsleasing og -køb vinder frem igen

Leasing og køb i erhvervene i faktiske tal steg en smule fra juni til juli efter en stor stigning fra maj til juni, men er dog stadig en del under niveauet i 2019. Især i april og i maj holdt virksomhederne igen med deres bilanskaffelser. Det skal bemærkes, at reduktionen i erhvervsleasingen tog fart allerede i februar 2020 og dermed før restriktionerne mod COVID-19.

Køb og leasing af nye personbiler i erhvervene, sæsonkorrigerede og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Husholdningernes leasing på det højeste niveau nogensinde

Udviklingen i husholdningernes køb og leasing er i mindre målestok parallel med udviklingen i erhvervene i de seneste måneder, men dog uden den meget store tilbagegang efter årsskiftet. Husholdningernes leasing lå i juli på det højeste niveau i den tid, denne opgørelse er blevet foretaget (siden 2007), og leasingbilerne udgjorde 25 pct. af husholdningernes tilgang.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing stod samlet set for 43 pct. af de nye biler i juli

Den samlede tilgang af nye biler i husholdningerne i juli var på 12.500 i faktiske tal, eller 24,6 pct. flere end i juli sidste år. Tilgangen var fordelt på 9.300 købte og 3.100 leasede biler. Antallet af købte biler er 20,4 pct. højere end i juli 2019, mens antallet af leasingbiler er 39,3 pct. højere. Tilgangen til erhvervene var på 6.600 biler, og det er 2,0 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 1.600 købte og 5.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 43,5 pct. højere, mens der er 11,0 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod samlet set for 43 ud af 100 af de nye biler i juli.

Husholdningernes brugtvognshandel på det højeste niveau nogensinde

Handlen med brugte biler er en anden stor del af bilmarkedet, og også her er der sket en stor stigning efter månederne med COVID-19. Husholdningernes køb af brugte biler i juli er med 49.300 faktisk det største i en enkelt måned siden 1996, hvor denne opgørelse startede. Selv om COVID-19 dæmpede handlen i marts-april, er det også første gang, at brugtvognshandlen i årets første syv måneder runder 300.000.

Samlet bilhandel i husholdningerne, brugtvognshandel og tilgang af nye biler. Faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55 og www.statistikbanken.dk/bil6

Tilgangen i de seneste 12 måneder er faldet 11,6 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 194.600 eller 11,6 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 11.200 til 118.600 biler, mens den faldt med 14.300 i erhvervene til 76.000. Nedgangen i 12-månederssalget er helt overvejende sket de seneste tre måneder, hvor det løbende 12-månederssalg siden midt i 2016 og frem til februar i år ellers har ligget på lidt over 220.000 biler.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

 

2020

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

16369

12881

11225

11582

15598

20140

 

16,9

29,1

I husholdningerne

9304

8471

8098

7944

10723

12938

 

22,2

20,7

I erhvervene

7065

4411

3127

3637

4875

7202

 

7,6

47,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

 

August 2018
- juli 2019

August 2019
- juli 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

16778

19109

13,9

 

220157

194563

-11,6

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7759

9342

20,4

 

104219

89734

-13,9

Privatleasing

2240

3121

39,3

 

25602

28840

12,6

Samlet tilgang

9999

12463

24,6

 

129821

118574

-8,7

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9019

9767

8,3

 

115938

104829

-9,6

Ikke-leasingbiler (a)

1123

1612

43,5

 

20909

15860

-24,1

Til leasing

7896

8155

3,3

 

95029

88969

-6,4

Erhvervsleasing (b)

5656

5034

-11,0

 

69427

60129

-13,4

Samlet tilgang (a+b)

6779

6646

-2,0

 

90336

75989

-15,9

Erhvervskøretøjer i alt

2085

2227

6,8

 

39573

34316

-13,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
20.100
Juli 2020
29,1 %
Juni-juli 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2020 - Nr. 299

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation