Gå til sidens indhold

Svin gav bedste resultat i mands minde

Regnskabsstatistik for landbrug 2019

De godt 2.000 danske heltidsbedrifter med svin havde i 2019 et driftsresultat på 3,7 mio. kr. i gennemsnit. Det svarer til en afkastningsgrad på 8,4 pct., og er med afstand det bedste resultat i mange år. Vi skal tilbage til 1989 for at finde et bedre afkast i svineproduktionen, hvilket fremgår af statistikbanktabellen JORD100. Driftsresultatet er det beløb, der er tilbage til ejerens aflønning, egenfinansiering af investeringer og afvikling af gæld.

Driftsresultat, gennemsnit, konventionelle heltidsbedrifter med svin

Høje svinepriser pga. afrikansk svinepest

Afregningsprisen på svinekød begyndte at stige kraftigt fra et lavt niveau i foråret 2019 som følge af udbrud af afrikansk svinepest i Asien, hvorved udbuddet af svinekød blev mindre. Prisstigningerne fortsatte ind i 2020, hvor afregningen pr. svin nåede rekordniveau i februar-marts. Herefter har COVID-19 lagt en dæmper på efterspørgslen og medført lavere priser. I Bag tallene artiklen: Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande er sammenhængen mellem sygdomsudbrud blandt husdyr og gunstige tider for danske svinebedrifter analyseret.

Fortsat krise for pelsdyrbedrifter

Omkring 20 pct. af heltidsbedrifterne med pelsdyr er ophørt mellem 2018 og 2019 eller har reduceret produktionen, så der nu er knap 800 farme. Alligevel bragte 2019 ikke økonomisk lindring, da det gennemsnitlige driftsresultat blev -0,8 mio. kr. Selv den fjerdedel af pelsdyrbedrifterne med bedst økonomisk resultat havde i gennemsnit underskud. Auktionerne i 2020 er fortsat med lav salgsprocent og lave priser. Siden 2015 er der tæret på bedrifternes opsparede egenkapital, men sammenlignet med landbrugets andre driftsformer er pelsdyrbedrifterne som gennemsnit stadig forholdsvis velkonsoliderede målt ved soliditetsgrad.

Bedre driftsresultater for mælkeproducenter

Højere ydelse og kun marginalt lavere mælkepriser medførte en stigning i driftsresultatet til hhv. 0,9 mio. kr. for konventionelle og 1,2 mio. kr. for økologiske bedrifter med malkekvæg. De bedst indtjenende bedrifter, havde driftsresultater på hhv. 2,3 mio. kr. og 2,8 mio. kr. i gennemsnit. I 2019 var der 378 fuldt økologisk omlagte bedrifter med malkekvæg svarende til 14 pct. af det samlede antal.

Planteavlere med bedste resultat i årevis

Også for heltidsbedrifter med planteavl var 2019 et godt år. Driftsresultatet blev 0,8 mio. kr. i gennemsnit, hvilket er det bedste i indeværende tidsserie i statistikbanken, JORD2. Resultatet skyldes især en høst, der målt på udbytte pr. ha var bedre, jf. statistikbanktabellen HST77.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

 

antal

Bedrifter

9763

9563

8763

17091

16464

16449

26854

26027

25211

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

192

194

204

37

37

40

93

95

97

Dyreenheder, antal

217

221

230

6

7

7

83

85

84

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

7488

6804

8475

426

439

509

2994

2777

3278

Driftsomkostninger

6080

6232

6650

443

471

501

2492

2588

2639

Resultat af primær drift

1408

572

1825

-17

-32

7

501

190

639

Finansieringsomkostninger

938

878

959

77

78

93

390

372

394

Generelle driftstilskud

476

472

487

79

82

88

223

226

227

Driftsresultat

946

166

1353

-15

-28

2

334

44

472

Driftsresultat efter ejeraflønning

474

-301

861

-185

-198

-166

55

-236

191

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,2

1,3

4,0

-1,4

-1,5

-0,8

2,1

0,6

2,7

Soliditetsgrad efter hensættelser

23,7

23,1

23,0

47,6

45,9

43,6

31,2

30,4

30,0

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.

*Foreløbige tal. Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD1, JORD2, JORD3, JORD6, JORD7 og JORD8

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Malkekvæg

Malkekvæg, øko.

Svin

Pelsdyr

Planteavl

 

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

2017

2018

2019*

 

antal

Bedrifter

2509

2380

2267

317

351

378

2208

2222

2055

1047

985

792

2597

2560

2254

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

171

181

171

227

238

256

189

171

192

80

78

92

269

281

300

Dyreenheder, antal

347

361

366

315

323

337

379

376

389

112

118

93

11

12

14

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

8200

8261

8674

9229

8788

9601

12592

10130

15091

5173

4127

3542

4062

3938

4804

Driftsomkostninger

6637

7211

7402

7288

7641

7903

9881

9686

10583

4809

4931

4135

3271

3245

3556

Resultat af primær drift

1563

1050

1272

1941

1146

1698

2710

444

4507

363

-805

-594

791

693

1248

Finansieringsomkostninger

942

937

881

1084

1139

1184

1248

1038

1214

479

292

373

948

998

1092

Generelle driftstilskud

519

550

476

614

639

656

403

359

415

172

174

203

620

623

674

Driftsresultat

1140

663

867

1470

646

1171

1866

-235

3708

56

-923

-764

463

318

829

- bedste fjerdedel

2726

1970

2289

3259

2062

2770

4560

1070

7922

861

4

-18

1556

1319

2148

- dårligste fjerdedel

76

137

-249

240

-492

-6

81

-1843

771

-620

-2084

-2093

-381

-657

-116

Driftsresultat efter ejeraflønning

619

137

320

956

99

597

1399

-699

3224

-463

-1418

-1266

51

-95

381

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

4,2

2,8

3,1

4,5

2,6

3,7

5,2

0,7

8,4

0,1

-4,4

-3,8

1,8

1,6

2,6

Soliditetsgrad efter hensættelser

14,5

13,7

14,3

18,7

17,6

16,3

19,8

19,0

22,0

32,0

32,3

31,6

31,6

31,2

29,7

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.

*Foreløbige tal. Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD2 og JORD7

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2020 - Nr. 271

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation