Gå til sidens indhold

Størst stigning i antal lønmodtagere i København

Beskæftigelse for lønmodtagere (tema) bopælskommune 1. kvt. 2018

Det samlede antal af lønmodtagere var i første kvartal 2018 på nogenlunde samme høje niveau som i første kvartal 2008, men der er stor forskel i udviklingen i antallet af lønmodtagere i de enkelte kommuner. Antallet af lønmodtagere bosat i København, Vallensbæk og Aarhus Kommune er således steget med mere end 10 pct. fra første kvartal 2008 til første kvartal 2018. Modsat er antallet af lønmodtagere faldet med mere end 15 pct. for personer bosat i Lolland, Ærø, Læsø, Struer og Langeland Kommune. Tallene er fordelt efter bopælskommune og er foreløbige og ikke sæsonkorrigerede.

Udvikling i antal lønmodtagere fra 1. kvt. 2008 - 1. kvt. 2018

Størst stigning i antallet af lønmodtagere i kommunerne omkring København

Syv ud af de ti kommuner, hvor antallet af lønmodtagere er steget mest siden første kvartal 2008, ligger omkring København, som tabellen nederst viser. I Københavns Kommune er antallet af lønmodtagere med 21,4 pct. steget mest fra første kvartal 2008 til første kvartal 2018. Modsat er antallet af lønmodtagere faldet mest i Lolland Kommune, hvor antallet af lønmodtagere er faldet med 21,9 pct. i perioden.

Lønmodtagerandelen er steget mest i Læsø, Bornholm og Samsø Kommune

I hele landet havde 70,0 pct. af de 16-64-årige et lønmodtagerjob. Det er 1,9 procentpoint færre end i første kvartal 2008. Udviklingen i andelen af de 16-64 årige, der har et lønmodtagerjob, er væsentligt mere ensartet mellem kommunerne end den kommunale udvikling i antal lønmodtagere. De fleste kommuner har haft et fald i andelen med lønmodtagerjob. Det største fald er i Odense Kommune. Her er andelen faldet med 3,9 procentpoint. Men pga. befolkningsudviklingen har Odense Kommune alligevel haft en stigning i antal lønmodtagere med bopæl i kommunen på 2,0 pct. Kun i otte kommuner er andelen af 16-64 årige med et lønmodtagerjob vokset, og kun i tre kommuner med mere end 0,5 procentpoint. Det er de tre ø-kommuner Læsø, Bornholm og Samsø, hvor andelen er vokset med hhv. 2,9, 2,5 og 2,2 procentpoint. Men pga. befolkningsudviklingen har alle tre kommuner alligevel oplevet et fald i antal lønmodtagere med bopæl i kommunen på mere end 10 pct.

Udvikling i andelen af lønmodtagere blandt 16-64-årige fra 1. kvt. 2008 - 1. kvt. 2018

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Denne udgivelse viser antallet af lønmodtagere fordelt efter bopælskommune. Kvartalstal for beskæftigelse for lønmodtagere danner baggrund for analysen. Opgørelsen her er afgrænset til personer, der er bosat i Danmark inden for kvartalet, hvor beskæftigelse for lønmodtagere normalt dækker alle lønmodtagerjob i dansk registrerede virksomheder uanset lønmodtagernes bopæl.

Udvikling i antal lønmodtagere efter bopælskommune 1. kvt. 2008 - 1. kvt. 2018

De ti kommuner med
størst stigning

 

De ti kommuner med
størst fald

 

pct.

 

 

pct.

København

21,4

 

Lolland

-21,9

Vallensbæk

15,8

 

Ærø

-17,2

Aarhus

10,5

 

Læsø

-17,0

Frederiksberg

9,8

 

Struer

-16,1

Gladsaxe

8,1

 

Langeland

-15,6

Rødovre

5,6

 

Samsø

-13,0

Gentofte

5,3

 

Lemvig

-13,0

Lyngby-Taarbæk

4,9

 

Tønder

-12,5

Aalborg

4,9

 

Morsø

-12,4

Horsens

4,7

 

Guldborgsund

-11,7

Anm.: Christiansø er ikke med i opgørelsen.

Udvikling i andelen af lønmodtagere efter bopælskommune 1. kvt. 2008 - 1. kvt. 2018

De ti kommuner med
størst stigning

 

De ti kommuner med
størst fald

 

procentpoint.

 

 

procentpoint.

Læsø

2,9

 

Odense

-3,9

Bornholm

2,5

 

Kerteminde

-3,8

Samsø

2,2

 

Struer

-3,8

Dragør

0,4

 

Haderslev

-3,7

Morsø

0,3

 

Fredericia

-3,4

København

0,2

 

Glostrup

-3,3

Frederiksberg

0,2

 

Viborg

-3,3

Rebild

0,0

 

Brøndby

-3,3

Solrød

-0,1

 

Høje-Taastrup

-3,2

Gribskov

-0,2

 

Nyborg

-3,2

Anm.: Christiansø er ikke med i opgørelsen.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. juli 2018 - Nr. 268

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra kvartal til
kvartal. Beskæftigelsestallene beregnes ved at omregne det samlede antal indberettede eller beregnede betalte løntimer til fuldtidsbeskæftigede. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation