Gå til sidens indhold

Vest- og sydsjællændere har længst på arbejde

Pendling november 2018

Pendlere der er bosiddende i Vest- og Sydsjælland tilbagelægger længere afstande for at komme på arbejde end pendlere andre steder i landet. I gennemsnit havde de 30,6 km til arbejde i 2018. På landsplan var den gennemsnitlige pendlingsafstand fra bopæl til arbejdssted på 21,7 km i 2018. Pendlingsafstanden var med 35,5 km størst for pendlere bosiddende i Vordingborg Kommune, efterfulgt af pendlere bosiddende i Faxe Kommune med 32,3 km og pendlere bosiddende i Sorø Kommune med 31,9 km. Pendlere med bopæl i Stevns, Guldborgsund, Næstved, Slagelse og Syddjurs havde også i gennemsnit mindst 30 km til arbejde. I den modsatte ende af spektret havde beboere i København og i en række kommuner tæt på København pendlingsafstande på under 15 km.

Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune. Ultimo november 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/afstb4.

Flest langdistancependlere i Faxe

På landsplan har Faxe Kommune med 26,2 pct. flest langdistancependlere, her defineret som pendlere der har mere end 50 km til arbejde. Vordingborg Kommune har med 26,0 pct. den næststørste andel langdistancependlere. Samtlige 12 kommuner i landsdelene Vest- og Sydsjælland er blandt de 13 kommuner med de største andele af langdistancependlere. På landsplan er 9,3 pct. af pendlerne langdistancependlere.

Langdistancependlere, bopælskommune

 

Pendlere

Langdistancependlere
(over 50 km.)

Landdistance-
pendlere

 

antal

andel i pct.

Hele landet

2.709.552

250.817

9,3

Faxe

16.569

4.347

26,2

Vordingborg

18.521

4.814

26,0

Sorø

13.496

3.339

24,7

Næstved

37.764

9.202

24,4

Odsherred

13.034

3.172

24,3

Ringsted

16.705

4.018

24,1

Holbæk

32.446

7.419

22,9

Slagelse

35.181

7.853

22,3

Stevns

10.150

2.051

20,2

Kalundborg

20.647

4.033

19,5

Guldborgsund

24.756

4.711

19,0

Langeland

4.600

756

16,4

Lolland

15.242

2.378

15,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/afstb3.

Flest langdistancependlere pendler til København og omegn

Langdistancependlerne, som bor i Vest- og Sydsjælland, pendler i overvejende grad mod Københavnsområdet. Blandt de 57.300 langdistancependlere pendler 35.300 (61,5 pct.) til Københavns omegn eller Byen København.

Arbejdsstedslandsdel for langdistancependlere fra Vest- og SydsjællandKilde: Egne beretninger på baggrund af Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. marts 2020 - Nr. 82

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikgrundlaget er fra Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation