Gå til sidens indhold

Store kønsforskelle på videregående uddannelser

Fuldførte videregående uddannelser 2018/2019

48 pct. af kvinder mellem 30 og 35 år havde en fuldført videregående uddannelse i 2019. Blandt mænd i samme aldersgruppe er det 34 pct. der har en fuldført videregående uddannelse. Kønsforskellen er et resultat af, at flere kvinder fuldfører mellemlange og lange videregående uddannelser. 21 pct. af kvinder mellem 30 og 35 år har fuldført en mellemlang videregående uddannelse, mens 20 pct. har fuldført en lang videregående uddannelse. De tilsvarende tal for mænd er hhv. 11 og 15 pct. Blandt de tre øvrige typer af videregående uddannelser (korte videregående, bachelor og forskeruddannelser) er kønsfordelingen langt mere lige.

30-35-årige fordelt på type af fuldført videregående uddannelse og kønKilde: www.statistikbanken.dk/status40.

Stadig flest mænd blandt forskeruddannede

Den klare udvikling hen over de sidste 15 år har været, at kvinder udgør en større og større andel af dem, der fuldfører en lang videregående uddannelse. I 2005 havde 10 pct. af både mænd og kvinder mellem 30 og 35 år en lang videregående uddannelse. De samme tal i 2019 var 15 pct. for mænd og 20 pct. for kvinder. Der er også blevet flere kvinder blandt de forskeruddannede, men mændene udgør dog stadig et flertal. Her ses der på 35-40-årige, da mange først fuldfører en forskeruddannelse i den alder. I denne aldersgruppe var der 0,9 pct. mænd i 2005, der havde en forskeruddannelse og 0,5 pct. kvinder. I 2019 var det 1,6 pct. af mændene og 1,5 pct. af kvinderne.

Personer uden forældre i arbejde har sjældent videregående uddannelse

Socioøkonomiske forhold har generelt stor betydning for sandsynligheden for at få en videregående uddannelse. Det gælder også, når man ser på forældres beskæftigelse. For de 30-35-årige i 2019, hvor begge forældre var i beskæftigelse, da personen var 13 år, havde 52 pct. en fuldført videregående uddannelse. For gruppen med en forælder i beskæftigelse var det 35 pct., mens det blandt dem med ingen forældre i beskæftigelse var 25 pct.

Over 40 pct. af 30-35-årige har en videregående uddannelse

I 2019 nåede andelen af 30-35-årige med en videregående uddannelse for første gang over 40 pct. Nærmere bestemt var det 40,7 pct., der havde fuldført en videregående uddannelse. I 2005 var det 31,4 pct.

30-35-årige med en fuldført videregående uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/status40.

Forskelle mellem regioner er øget

Siden 2005 har det hvert eneste år været sådan, at en større andel af personer, der har gået i grundskole i Region Hovedstaden, har fuldført en videregående uddannelse end personer fra andre regioner. Hvis man ser over hele perioden, kan man se, at forskellene mellem regionerne er øget. Fra 2005 til 2019 har der været en stigning på 14,8 procentpoint i andelen af personer mellem 30 og 35 år med en fuldført videregående uddannelse, der har gået i grundskole i Region Hovedstaden (fra 36,1 pct. til 50,9 pct.). For dem, der har gået i grundskole i Region Sjælland, har stigningen kun været på 10,4 procentpoint (fra 31,4 til 41,8 pct.).

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2020 - Nr. 159

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen bygger på uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregisteret. Uddannelser og kurser taget i udlandet indgår ikke i Elevregisteret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Gruppen af personer med ukendt uddannelsesniveau består hovedsagligt af indvandrere. I nogle tilfælde har en studerende taget flere uddannelser på flere niveauer. Kun den seneste uddannelse er talt med i denne opgørelse. Elevregistret
er et forløbsregister, hvor man kan følge den enkelte studerende gennem dennes uddannelseskarriere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation