Gå til sidens indhold

Uændret svinebestand på 12,7 mio. svin

Svinebestanden 1. januar 2020

Den samlede svinebestand i Danmark var 12,7 mio. svin 1. januar 2020, hvilket er samme niveau som sidste år, hvor der var 12,6 mio. svin. Der var 1.028.000 søer, hvilket er 0,8 pct. flere end sidste år. Heraf var 209.000 diegivende søer, som havde i snit 12,5 pattegrise, dvs. 2.609.000 pattegrise i alt. Der var 5.862.000 smågrise og 2.997.000 slagtesvin.

Danmarks svinebestandKilde: www.statistikbanken.dk/svin.

Gode svinepriser har indtil nu ikke medført kraftig stigning i svinebestanden

Der er lige nu god økonomi i svineproduktionen pga. kraftig stigende priser på svin siden foråret 2019 overvejende pga. svinesygdommen afrikansk svinepest i bl.a. Kina (se Økonomien i landbrugets landbrugsgrene 2018). Det ses imidlertid endnu ikke på svinebestanden i Danmark. I forhold til tællingen 1. januar 2019 er der dog lidt flere drægtige søer og gylte samt en stigning i antal pattegrise pr. diegivende so. Det tyder på flere smågrise senere på året og muligvis også flere slagtesvin, såfremt de flere smågrise ikke bliver eksporteret til opfedning i udlandet.

Seneste svinetælling i Tyskland viser 2 pct. færre svin

Tyskland er den største importør af dansk svinekød og levende svin (se www.statistikbanken.dk/kn8mest), og bestanden af svin i Tyskland var i november 2019 på 26 mio., hvilket er 2 pct. færre i forhold til året før.  

I EU er det Spanien, som har flest svin i december 2018 (31 mio.) efterfulgt af Tyskland (26 mio.), Frankrig (14 mio.), herefter Danmark (13 mio.) tæt fuldt af Nederlandene (12 mio.) og Polen (11 mio.) (Se tal for alle EU-lande på Eurostat pigs).

Igen rekordstor eksport af smågrise, men færre slagtninger i 2019

Danmark har gennem flere år haft en stor eksport af levende smågrise på ca. 32 kg primært til Tyskland og Polen, som modtager langt de fleste af grisene til opfedning. I 2019 var eksporten på 15,2 mio. svin, hvoraf 98 pct. var smågrise, mens der i 2018 blev eksporteret 14,7 mio. levende svin, hvoraf 98 pct. var smågrise. Den højere eksport af svin har medført, at der er et fald i antal slagtede svin, hvor der blev slagtet 16,7 mio. svin i Danmark i 2019 mod 18,0 mio. i 2018 (se www.statistikbanken.dk/ani51).

Svinebestanden

 

2019

2020

Ændring
1. januar 2019

 

1. jan.

1. april

1. juli

1. okt.

1. jan.

- 1. januar 2020

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12642

12175

12551

12585

12728

86

0,7

Avlsorner

11

10

11

10

10

-1

-9,1

Søer i alt:

1020

997

1013

1004

1028

8

0,8

Gylte

190

189

189

183

193

3

1,6

Andre drægtige

585

566

579

578

592

7

1,2

Diegivende

209

207

210

209

209

0

0,0

Golde

36

35

35

34

34

-2

-5,6

Udsættersøer og orner til slagtning

7

6

6

6

6

-1

-14,3

Sopolte

223

218

214

212

216

-7

-3,1

Pattegrise ved søerne

2575

2544

2617

2590

2609

34

1,3

Fravænnede svin under 50 kg

5905

5676

5895

5860

5862

-43

-0,7

Slagtesvin, 50 kg og derover

2901

2724

2795

2903

2997

96

3,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/svin.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2020 - Nr. 37

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation