Gå til sidens indhold

Energiforbruget faldt i 2019 - første gang i fem år

Energiregnskab for Danmark 2019

Danske husholdninger og virksomheder brugte 1.241 Petajoule (PJ) energi i 2019, hvilket er 1,3 pct. mindre end i 2018. Det er første gang siden 2014, at det samlede energiforbrug falder. Husholdningernes energiforbrug faldt 3 pct., mens virksomhedernes energiforbrug faldt 0,8 pct. En af forklaringerne på faldet i energiforbruget er en stigning i vindkraft fra 50 PJ i 2018 til 58 PJ i 2019. Samtidig faldt forbruget af kul fra 67 PJ til 40 PJ. Når vindkraft erstatter kul eller andre brændsler i produktionen af el, reduceres det samlede energiforbrug, fordi man undgår en del af det energitab, der er i kraftværkerne.

Energiforbrug for danske økonomiske aktiviteterKilde: www.statistikbanken.dk/ene3h.

Vi udnytter energien mere effektivt

Energiintensitet er et mål for, hvor meget energi der bruges til at skabe produktionen (målt som bruttonationalproduktet, BNP). Energiintensiteten bruges som indikator for FN's verdensmål 7.3 om forbedret energieffektivitet. Den danske økonomis energiintensitet er forbedret (faldet) med samlet 18,6 pct. i perioden 2010-2019 og var i 2019 på 582 GJ pr. mio. kr. BNP. Det er det laveste niveau i de ti år, hvor energieffektiviteten er opgjort.  

Vindkraft giver øget andel af vedvarende energi i 2019

Stigningen i vindkraft fra 2018 til 2019, samtidig med at energiforbruget falder, betyder at andelen af vedvarende energi stiger. Dermed bidrager udviklingen til opfyldelse af FN's verdensmål om, at andelen af vedvarende energi skal forøges væsentligt inden 2030 (delmål 7.2). Indikatoren for dette mål er andelen af vedvarende energi i bruttoenergiforbruget (ekskl. international transport). Denne indikator kom i 2019 op på 35,4 pct., fra 33,5 pct. i 2018. Siden 2009 er andelen af vedvarende energi fordoblet fra 17,8 pct. Vedvarende energi er vind-, vand- og solkraft, jordvarme og biomasse som fx halm, bionedbrydeligt affald, træpiller, brænde mv. I 2019 kom 63,3 pct. af den vedvarende energi fra biomasse og 22,3 pct. fra vindkraft.

Forbrug af vedvarende energi når højeste niveau

I 2019 var forbruget af vedvarende energi med 261 PJ på det højeste niveau nogensinde. Vi producerede 195 PJ vedvarende energi i 2019, svarende til 36,8 pct. af den samlede energiproduktion og 4,1 pct. mere end i 2018. Når vi kan forbruge mere vedvarende energi, end vi producerer, skyldes det import af biomasse, fx træpiller. Nettoimport af el (som kan være fremstillet fra vedvarende energi) indgår ikke i tallet for forbrug af vedvarende energi.

Energiforbruget fordelt på brancher og husholdninger

 

2009

 

2017

 

2018*

 

2019*

 

 

Fordeling
i 2009
 

Fordeling
i 2019
 

 

Ændring
2009
til 2019

Ændring
2018
til 2019

 

PJ

 

pct.

 

pct.

I alt

1304

1236

1258

1241

 

100,0

100,0

 

-4,8

-1,3

Husholdninger

344

319

315

305

 

26,4

24,6

 

-11,3

-3,0

Virksomheder (alle brancher)

960

917

943

936

 

73,6

75,4

 

-2,5

-0,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri

45

38

37

38

 

3,5

3,0

 

-16,3

1,6

Råstofindvinding

33

30

27

25

 

2,5

2,0

 

-24,2

-8,1

Industri

134

124

125

118

 

10,3

9,5

 

-11,8

-5,2

Forsyningsvirksomhed

12

11

10

10

 

0,9

0,8

 

-16,9

-0,7

Bygge og anlæg

22

23

24

25

 

1,7

2,0

 

16,1

6,0

Handel og transport mv.

630

613

644

647

 

48,3

52,1

 

2,7

0,4

Heraf international transport

508

496

522

524

 

39,0

42,2

 

3,1

0,3

Information og kommunikation

8

7

7

6

 

0,6

0,5

 

-18,9

-5,3

Finansiering og forsikring

4

3

3

3

 

0,3

0,2

 

-34,8

-5,1

Ejend. hand., udl.af erhv. ejend.

3

2

2

2

 

0,2

0,2

 

-14,5

-1,4

Boliger

1

1

1

1

 

0,1

0,1

 

-1,8

-0,9

Erhvervsservice

16

15

15

15

 

1,3

1,2

 

-10,7

-2,1

Off. adm, undervisn., sundhed

43

41

39

37

 

3,3

3,0

 

-14,5

-5,1

Kultur, fritid og anden service

9

9

9

9

 

0,7

0,7

 

-1,8

-4,3

Virksomheder, ekskl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

international transport

452

421

421

412

 

34,6

33,2

 

-8,8

-2,2

I alt, ekskl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

international transport

796

740

736

718

 

61,0

57,8

 

-9,9

-2,5

Anm.: International transport omfatter brændstof til dansk opererede skibe, fly og køretøjer i udlandet. Energiforbruget er opgjort som bruttoenergiforbrug, dvs. at konverterings- og ledningstab tilskrives slutbrugeren.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ene3h.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. juni 2020 - Nr. 231

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Det foreløbige energiregnskab er baseret på Energistyrelsens foreløbige energistatistik samt tal fra varestatistikken, udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Fordelingen på brancher er baseret på Energiregnskab for Danmark året før, hvor energiforbruget relevante steder er fremskrevet med indikatorer. Fx er energiforbruget relateret til opvarmning graddagekorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation