Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Fertiliteten er faldet til 1,7 barn pr. kvinde

Fertilitet 2019

Den samlede fertilitet faldt i 2019 til 1,70 levendefødte pr. kvinde (15-49 år). Det er et fald fra 1,73 i 2018, og et niveau, som senest observeredes i 2014, hvor den samlede fertilitet var 1,69. Fertiliteten opgøres også fordelt på kvindernes herkomst, og her er det især markant, at fertiliteten blandt indvandrerkvinderne fra ikke-vestlige lande er faldet fra 1,96 i 2018 til 1,80 i 2019. Den samlede fertilitet angiver antallet af levendefødte, som en kvinde vil få, hvis hun i løbet af sin fertile periode (15-49 år) føder, som kvinderne i de enkelte aldersgrupper fødte i dette år.

Samlet fertilitet efter herkomstKilde: www.statistikbanken.dk/fert1.

Fertiliteten varierer også mellem landsdelene

Opgjort på landsdele ses, at det kun er København By og Fyn, der ligger under landets samlede fertilitet med hhv. 1,62 og 1,63 levendefødte pr. kvinde, mens især Nordsjælland og Bornholm ligger markant over med en samlet fertilitet på hhv. 1,96 og 1,90.

Fertilitetskvotienter på landsdele 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/fod407.

Også store forskelle i de kommunale fertilitetskvotienter

Lavest fertilitet på kommunalt niveau fandtes i 2019 i Langeland, Albertslund, Norddjurs, Odense og Københavns Kommuner, som alle havde en fertilitet under 1,6 levendefødt barn pr. kvinde, mens ni kommuner (Skanderborg, Solrød, Egedal, Lejre, Allerød, Favrskov, Brønderslev, Rebild og Varde) havde fertilitetskvotienter over 2,2.

Lidt færre nyfødte i 2019

På landsplan faldt antallet fødte i 2019 med 0,5 pct. i forhold til 2018 og 0,3 pct. i forhold til gennemsnittet i de seneste tre år. I absolutte tal drejer det sig om et fald på 309 nyfødte fra 61.476 fødte i 2018 til 61.167 fødte i 2019. Dette samlede moderate fald dækker dog over store forskelle på kommunalt niveau.

Store kommunale forskelle i væksten i antal fødte

Nogle kommuner oplevede en vækst i antallet fødte på op til 20 pct. (bl.a. Lejre 20 pct., Nordfyn 13 pct. og Tårnby 11 pct.), mens andre oplevede et fald på over 15 pct. fra 2018 til 2019 (bl.a. Hørsholm 16 pct., Norddjurs 16 pct. og Struer 15 pct.). Flere af de små ø-kommuner har endnu større udsving, men ved små befolkninger skal der ikke særligt store ændringer til at skabe store udsving. Da sammenligning mellem to år også kan indeholde usædvanlige udsving, er antallet af fødte i den enkelte kommune i 2019 på kortet nedenfor sat i forhold til det gennemsnitlige antal fødte over de seneste tre år, og selv i dette mere udglattede perspektiv er der tydeligt markante forskelle kommunerne imellem.

Forandringer i antallet fødte i 2019 i forhold til gennemsnittet for 2016-2018Kilde: www.statistikbanken.dk/fodie.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. februar 2020 - Nr. 61

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Grundmaterialet for beregningerne af fertilitet er udtræk fra det Centrale Personregister (CPR) om levendefødte og befolkning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation