Gå til sidens indhold

Boligbenyttelse udgør den største forbrugspost

Forbrugsundersøgelsen 2018

Hver gang en husstand bruger 1.000 kr., går de 329 kr. til boligbenyttelse mv., dermed udgør det en tredjedel af det samlede forbrug. Blandt de tungeste poster i boligbenyttelse mv. er husleje, ejendomsskat for ejerbolig samt udgifter til elektricitet og varme. Fødevarer, beklædning mv. udgør den næsttungeste post i de danske husstande. For hver 1.000 kr. anvendte en gennemsnitshusstand 178 kr. i denne kategori, hvor udgiften til fødevarer alene udgjorde 120 kr. På posten fritid, restauranter mv. blev der brugt 159 kr. i gennemsnit. Husstande med enlige med eller uden børn bruger relativt flere penge på boligbenyttelse, hvorimod husstande med flere voksne bruger relativt flere penge på transport.

Forbrug nedskaleret til 1.000 kr. for forskellige husstandstyper. 2018Kilde: Baseret på egen tabel.

Enlige på 60 år og derover uden børn brugte flest penge på boligbenyttelse

Enlige på 60 år og derover uden børn brugte i gennemsnit 429 kr. ud af de 1.000 kr. på boligbenyttelse mv., mens enlige med børn i gennemsnit brugte 340 kr. Husstande med to voksne med børn anvendte i gennemsnit 289 kr. af 1.000 kr. på boligbenyttelse mv.

Husstande med mindst tre voksne brugte flest penge på transport

Husstande med mindst tre voksne brugte i gennemsnit 164 kr. ud af de 1.000 kr. på transport og dermed brugte de 27 kr. mere end landsgennemsnittet. Husstande med to voksne uden børn har det næsthøjeste transportforbrug på 155 kr. af de 1.000 kr., mens husstande med to voksne med børn i gennemsnit brugte 150 kr. ud af de 1.000 kr. på transport. Kigger man på de detaljerede tal, viser det sig, at det var grupperne af husstande med to voksne med børn samt husstande med mindst tre voksne, som i 2018 anvendte flest penge på køb af nye biler.

Husstande uden børn bruger pengene på fornøjelser

Husstande med to voksne under 60 år uden børn anvendte 184 kr. af de 1.000 kr. og dermed 25 kr. mere end landsgennemsnittet på fritid, kultur og restaurantbesøg mv. Det er overvejende restaurant-, cafe- og kantinebesøg pengene anvendes til efterfulgt af sportslig og kulturelle aktiviteter. Husstande med enlige under 60 år uden børn anvendte i gennemsnit 9 kr. mere på fritid, restauranter mv. end gennemsnitshusstanden.

Husstande med enlige under 60 år har det laveste forbrug

Samlet havde husstande med mindst tre voksne ikke overraskende landets højeste forbrug på 545.600 kr. pr. husstand. Landets mindste forbrug på 197.900 kr. havde gruppen af husstande med enlige under 60 år uden børn. Det var 123.900 kr. under landsgennemsnittet.

Forbrug fordelt efter husstandstyper nedskaleret til 1.000 kr. 2018

 

Enlige
< 60 år uden børn

Enlig
? 60 år uden børn

Enlige
med
børn

2 voksne,
hp< 60 år
uden børn

2 voksne,
hp ? 60 år
uden børn

2 voksne
med
børn

Husstande
med mindst
3 voksne

Hele
landet
 

 

forbrug af 1.000 kr.

Fødevarer, beklædning mv.

173

173

191

166

170

190

190

178

Boligbenyttelse mv.

364

429

340

308

338

289

285

329

Transport

124

82

98

155

138

150

164

137

Kommunikation

29

26

29

27

22

24

29

26

Fritid, restauranter mv.

168

138

163

184

159

142

167

159

Andet

142

153

179

160

172

205

165

170

Kilde: Egen tabel på baggrund af -FU03

Forbrug efter husstandstyper. 2018. Løbende priser

 

Enlige
< 60 år
uden
børn

Enlig
? 60 år
uden
børn

Enlige
med
børn
 

2 voksne,
hp< 60 år
uden
børn

2 voksne,
hp ?60 år
uden
børn

2 voksne
med
børn
 

Husstande
med
mindst
3 voksne

Hele landet

 

kr. pr. husstand

Forbrug i alt

197882

198786

281455

334503

377673

446021

545632

321737

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer

21120

23750

36861

37957

43370

59162

67144

38606

Alkoholiske drikkevarer og tobak

5761

5031

4027

7373

9306

5802

9616

6706

Beklædning og fodtøj

7345

5533

12879

10128

11588

19895

27178

12114

Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning

71933

85251

95784

103084

127797

129057

155524

105833

Møbler, husholdningsudstyr og -tjenester

8476

8289

14089

17903

20166

21341

26458

15633

Sundhed

4269

6396

4852

5993

15718

7685

12181

8073

Transport

24636

16254

27661

51774

52251

66829

89490

44136

Kommunikation

5811

5247

8094

9157

8406

10537

15812

8367

Fritid og kultur

19378

20210

32075

35729

39168

35929

51940

31280

Uddannelse

161

37

4100

638

29

5754

6342

1807

Restauranter og hoteller

13893

7167

13685

25940

20873

27422

39168

19895

Andre varer og tjenester

15099

15620

27350

28829

28998

56609

44779

29287

 

antal

Antal personer i husstanden

1,0

1,0

2,5

2,0

2,0

3,8

3,9

2,1

Antal husstande i undersøgelsen

377

341

106

361

449

414

153

2201

Antal husstande i Danmark (1.000)

554

537

123

404

444

436

247

2745

Antal personer i Danmark (1.000)

554

537

307

807

889

1675

968

5736

Kilde: www.statistikbanken.dk/FU03.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. december 2019 - Nr. 465

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugsundersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse, der omfatter godt 2.000 private husstande. De indsamlede data er blevet omregnet til pris- og mængdeniveauet i aktuelt år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation