Gå til sidens indhold

Antallet af flypassagerer stagnerede i 2019

Afrejsende flypassagerer
18,2 mio.
2019
+0 %
Fra 2018 til 2019

Luftfart (år) 2019

I 2019 nåede antallet af afrejsende flypassagerer fra de danske lufthavne op på 18,2 mio., hvilket er næsten uændret i forhold til 2018. Som i 2018 var andelen af international trafik 90 pct. Det samlede antal passagerer på rutefly var næsten uændret fra 2018 til 2019, mens antallet af passagerer på chartrede fly i samme periode steg med 52.000 eller 4 pct. Den nationale rutetrafik stod for det største fald fra 2018 til 2019 med 86.000 eller 5 pct. færre passagerer. Omvendt stod den internationale trafik med chartrede fly for den største fremgang med 47.000 eller 4 pct. flere afrejsende passagerer.

Afrejsende passagerer, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/flyv92.

Uændret antal passagerer i København og markant fremgang i Billund

Københavns Lufthavn havde 15,1 mio. afrejsende passagerer i 2019, hvilket er det samme som i 2018. Københavns Lufthavns andel af alle flypassagerafgange i Danmark var uændret på 83 pct. Billund Lufthavn oplevede en markant fremgang på 110.000 eller 6 pct. flere flypassagerer. Billund er den næstmest brugte lufthavn i Danmark med 1,9 mio. eller 10 pct. af flypassagerafgangene i Danmark i 2019. I Aalborg Lufthavn faldt det samlede antal af passagerer med 71.000 eller 9 pct. i samme periode, hvilket især skyldtes et fald på 69.000 passagerer fra ruteflytrafikken, mens charter- og taxitrafikken kun faldt med 2 pct. I Aarhus Lufthavn var der 250.000 afrejsende passagerer i 2019 - svarende til en fremgang på 7.000 eller 3 pct. Øvrige lufthavne havde 264.000 afrejsende passagerer i 2019, hvilket er et fald på 20.000 eller 7 pct. sammenlignet med 2018.

Faldende passagertal i Sverige og stagnation i Norge

I Sverige var antallet af afrejsende flypassagerer faldet med 4 pct. i forhold til 2018. I Norge var antallet af passagerer, som rejste fra norske lufthavne ved udgangen af tredje kvartal 2019 næsten uændret. Find flere tal hos Transportstyrelsen, Sverige og hos Statistisk Sentralbyrå, Norge.

Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne, faktiske tal

 

2019

Hele året

Ændring

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

2018

2019

 

 

1.000 passagerer

pct.

I alt

3757

4924

5314

4204

18185

18199

0

National

400

488

447

435

1851

1770

-4

International

3357

4436

4867

3769

16333

16429

1

Rutetrafik i alt

3475

4606

4853

3974

16953

16907

0

National

387

473

431

423

1800

1714

-5

International

3088

4133

4422

3550

15153

15193

0

Charter- og taxitrafik

267

312

456

225

1209

1261

4

National

12

13

14

10

45

49

10

International

255

299

443

215

1164

1211

4

Anden trafik

15

6

5

5

23

31

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrejselufthavn

 

 

 

 

 

 

 

København

3134

4062

4390

3506

15103

15092

0

National rutetrafik

210

263

247

233

985

953

-3

International rutetrafik

2751

3623

3887

3145

13391

13406

0

Charter- og taxitrafik mv.

173

176

256

128

727

733

1

Billund

345

523

592

408

1758

1868

6

National rutetrafik

15

22

24

18

78

79

1

International rutetrafik

254

403

429

320

1348

1406

4

Charter- og taxitrafik mv.

76

98

139

70

332

383

15

Aalborg

166

193

199

167

796

725

-9

National rutetrafik

96

104

92

99

421

391

-7

International rutetrafik

50

67

65

50

271

232

-14

Charter- og taxitrafik mv.

20

22

42

18

104

102

-2

Aarhus

56

70

65

59

243

250

3

National rutetrafik

21

25

20

24

93

90

-3

International rutetrafik

31

37

36

32

133

136

2

Charter- og taxitrafik mv.

4

8

10

3

17

24

43

Øvrige lufthavne

55

76

68

65

284

264

-7

National rutetrafik

45

59

48

49

223

200

-10

International rutetrafik

2

3

5

4

10

14

35

Charter- og taxitrafik mv.

9

14

15

12

50

49

-3

Kilde: www.statistikbanken.dk/flyv91.

Afrejsende flypassagerer
18,2 mio.
2019
+0 %
Fra 2018 til 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

14. februar 2020 - Nr. 53

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Chartertrafik dækker erhvervsmæssig ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik og er altså ikke sammenfaldende med charter- eller pakkerejser, selv om de kan foregå med chartrede fly. Statistikken er baseret på data, som lufthavnene har indberettet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på månedsbasis.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation