Gå til sidens indhold

Byggeomkostningerne steg lidt i fjerde kvartal

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvt. 2019

Med en stigning på 0,6 pct. er omkostningerne ved at bygge en bolig en smule højere ved udgangen af 2019, sammenlignet med tredje kvartal. Stigningen i de samlede byggeomkostninger skyldes, at omkostningerne til både materialer og arbejdskraft er steget, med hhv. 0,6 pct. og 0,4 pct. Også for de to boligtyper, der ligger bag det samlede indeks, er omkostningerne steget - for enfamiliehuse steg de samlede omkostninger med 0,7 pct., og for etageboliger er de steget med 0,3 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Også set over en lidt længere periode fortsætter omkostningerne ved at opføre en bolig med at stige. Det er således en smule dyrere at bygge en ny bolig i dag, hvis man sammenligner med for bare et år siden. Stigningen på 0,6 pct. skyldes særligt, at arbejdsomkostningerne har fået et nøk opad med en stigning på 1,5 pct. det seneste år, mens omkostningerne til materialer er steget mere moderat med 0,2 pct.

Det samlede byggeomkostningsindeks for boliger er baseret på omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etageboliger. Begge typer byggeri oplevede stigninger i arbejdsomkostningerne på hhv. 1,5 pct. for enfamiliehuse og 1,6 pct. for etageboliger. På materialesiden steg omkostningerne i forbindelse med opførelsen af enfamiliehuse med 0,3 pct., mens de derimod faldt med 0,1 pct. for etageboliger.

Arbejdsomkostningerne stiger inden for alle byggefag

På tværs af alle byggefag har man det seneste år oplevet en stigning i arbejdsomkostningerne. Den største stigning har man oplevet inden for murerarbejdet, hvor arbejdsomkostningerne er steget med 2,4 pct. Jord- og betonarbejde følger tæt efter med en stigning på 2,2 pct., mens malerarbejde og betonelementarbejde oplevede stigninger på hhv. 2,0 pct. og 1,8 pct. det seneste år. I den anden ende af skalaen finder man tømrer- og snedkerarbejde, hvor arbejdsomkostningerne steg med 0,8 pct., og vvs-arbejde som steg med 0,6 pct. 

Stor variation i omkostningerne til materialer

Mens arbejdsomkostningerne har været stigende for hele byggebranchen det seneste år, er der en større variation i udviklingen i omkostningerne til materialer på tværs af fagene. Således havde betonelementarbejde en stigning i omkostningerne til materialer på 2,2 pct., mens den var 0,5 pct. for el-arbejde, 0,4 pct. for vvs-arbejde og 0,1 pct. for tømrer- og snedkerarbejde. Omkostningerne til materialer til jord- og betonarbejde samt murerarbejde faldt derimod begge med 0,9 pct., mens materialeomkostningerne til malerarbejde faldt med 1,2 pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2018

2019

Ændring
3. kvt. 2019

Ændring
4. kvt. 2018

 

Vægte

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

- 4. kvt. 2019

- 4. kvt. 2019

 

 

1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

104,8

104,7

105,2

104,8

105,4

0,6

0,6

Materialer

713

103,4

103,2

103,1

103,0

103,6

0,6

0,2

Arbejdsomkostninger

287

107,9

108,1

110,2

109,1

109,5

0,4

1,5

Jord- og betonarbejde

167

105,9

105,0

105,7

105,0

106,0

1,0

0,1

Materialer

118

103,8

102,4

102,3

101,6

102,9

1,3

-0,9

Arbejdsomkostninger

48

111,1

111,4

114,1

113,2

113,5

0,3

2,2

Betonelementarbejde

147

109,3

109,7

110,4

111,0

111,6

0,5

2,1

Materialer

124

109,0

109,5

109,8

110,7

111,4

0,6

2,2

Arbejdsomkostninger

23

111,1

111,3

114,0

113,1

113,1

0,0

1,8

Murerarbejde

123

103,8

103,4

103,9

103,1

104,1

1,0

0,3

Materialer

82

101,4

100,4

100,3

99,7

100,5

0,8

-0,9

Arbejdsomkostninger

42

108,0

108,6

110,4

109,0

110,6

1,5

2,4

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

103,3

103,2

103,4

102,9

103,6

0,7

0,3

Materialer

236

102,7

102,6

102,3

102,2

102,8

0,6

0,1

Arbejdsomkostninger

95

104,8

104,6

106,0

104,8

105,6

0,8

0,8

Malerarbejde

70

103,2

103,2

104,0

103,5

103,8

0,3

0,6

Materialer

32

102,1

101,2

101,1

100,6

100,9

0,3

-1,2

Arbejdsomkostninger

38

103,9

104,7

106,3

105,9

106,0

0,1

2,0

Vvs-arbejde

111

102,9

103,2

103,8

103,5

103,4

-0,1

0,5

Materialer

84

101,4

101,9

101,7

101,8

101,8

0,0

0,4

Arbejdsomkostninger

27

107,2

106,8

110,0

108,7

107,8

-0,8

0,6

El-arbejde

51

104,9

105,7

106,3

106,2

105,7

-0,5

0,8

Materialer

37

103,1

104,2

103,7

103,9

103,6

-0,3

0,5

Arbejdsomkostninger

14

108,8

108,8

112,4

111,7

110,5

-1,1

1,6

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

104,7

104,5

105,0

104,6

105,3

0,7

0,6

Materialer

730

103,4

103,2

103,0

103,0

103,7

0,7

0,3

Arbejdsomkostninger

270

107,8

107,9

109,9

108,9

109,4

0,5

1,5

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

105,1

105,1

105,8

105,4

105,7

0,3

0,6

Materialer

655

103,5

103,4

103,2

103,1

103,4

0,3

-0,1

Arbejdsomkostninger

345

108,2

108,4

110,7

109,7

109,9

0,2

1,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. marts 2020 - Nr. 88

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation