Gå til sidens indhold

Drastisk fald i indbrud i beboelser

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2020

Antallet af anmeldte indbrud i beboelser har over en længere periode været faldende, men i årets 2. kvartal var antallet drastisk lavere end i samme kvartal de tidligere år. Der blev således anmeldt 2.826 indbrud i beboelser i 2. kvartal 2020, hvor antallet af anmeldelser i samme periode i 2019 var 4.947. Det svarer til et fald på 43 pct. Indbrud i beboelser dækker over villa o.l., landejendom, lejlighed og værelse. Det lave antal hænger sandsynligvis sammen med, at det er blevet sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når mange i løbet af foråret har holdt sig hjemme efter nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19. Stigningen i 2018 kan formentlig forklares af indbrudsparagraffen (§ 276a), som trådte i kraft 1. januar samme år. Indførelsen af den nye paragraf betyder i praksis, at en række anmeldelser, der tidligere blev registeret som tyveri, nu registreres som indbrud.

Anmeldte indbrud i 2. kvartal, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/straf10

Indbrud er faldet generelt

Det er ikke kun anmeldelser om indbrud i beboelser, der var lavt i årets andet kvartal i forhold til tidligere år. Det samme gjorde sig gældende for indbrud i forretning, virksomhed mv. samt i ubeboede bebyggelser. I 2. kvartal 2020 blev der anmeldt 2.318 indbrud i forretning, virksomhed mv. Dette er 28 pct. færre end i 2. kvartal 2019. For indbrud i ubeboede bebyggelser var der i samme periode sket et fald på 7 pct.

Også langt færre taske- og lommetyverier

I årets 2. kvartal var der tilmed et stort fald i anmeldelser af lomme- og tasketyverier i forhold til tidligere år.  Man kan formode, at dette skyldes aflysninger af store arrangementer og de generelle retningslinjer om at holde afstand grundet COVID-19. I 2. kvartal af 2020 blev der anmeldt 2.017 lomme- og tasketyverier. I samme periode i 2019 var der 6.597 anmeldelser og antallet var på knap 14.o00 i 2013.

Anmeldte lomme- og tasketyverier i 2. kvartal, faktiske talKilde: Tallene kan ikke genfindes i statistikbanken, men er en særkørsel på www.statistikbanken.dk/straf10.

Stigning i bedrageri

Antallet af anmeldelser vedrørende bedrageri var derimod på sit højeste niveau i årets 2. kvartal, hvor der blev registreret 13.005 anmeldelser. Det er en stigning på 35 pct. siden 2. kvartal 2019. Blandt anmeldelser for bedrageri i 2. kvartal 2020 findes de sager, hvor der mistænkes for svindel med hjælpepakker under Corona-krisen. Antallet af anmeldelser vedrørende bedrageri har generelt haft en hastigt stigende udvikling de seneste 6 år, særligt grundet flere anmeldelser om databedrageri.

Anmeldelser om bedrageri i 2. kvartal, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/straf10.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juli 2020 - Nr. 273

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. oktober 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation