Gå til sidens indhold

Laveste antal kontanthjælpsydelsesmodtagere i 11 år

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 3. kvt. 2019

I september var der 121.300 modtagere af kontanthjælpsydelser i alt. Det er et fald på 800 modtagere i forhold til måneden før. Siden starten af 2016 har antallet af kontanthjælpsydelsesmodtagere været jævnt faldende med gennemsnitlige månedlige fald på omkring 1.200 modtagere. Antallet af kontanthjælpsydelsesmodtagere ligger nu på det laveste niveau siden december 2008. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kontanthjælpsydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Fald i antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Fra august til september faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 500 til 69.300 personer. Samtidig faldt antallet af uddannelseshjælpsmodtagere med 100 til 35.300 personer, og antallet af integrationsydelsesmodtagere mv. faldt med 200 til 12.600. I løbet af det seneste år er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 5.000 personer, uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 1.500, og integrationsydelsesmodtagere faldet med 3.300 personer.

Færre jobparate ydelsesmodtagere

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i september på 26.400, hvilket svarer til et fald på 300 i forhold til august. I løbet af det seneste år er antallet af jobparate ydelsesmodtagere faldet med 5.200 personer. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er dermed samtidig de ydelsesmodtagere, som indgår i den registerbaserede bruttoledighed.

Fald for begge køn og for samtlige aldersgrupper

Fra august til september faldt antallet af mænd på kontanthjælpsydelser med 500, mens antallet af kvinder faldt med 300. I samme periode faldt antallet af 16-24-årige på kontanthjælpsydelser med 200 personer, mens antallet af 25-39-årige faldt med 300, og 40-64-årige faldt med 400 personer.

Kontanthjælpsydelser efter ydelse, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

 

Sept.
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Aug. 2019
- Sept. 2019

Sept. 2018
- Sept. 2019

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

132,0

123,8

122,1

121,3

-0,7

-8,1

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

74,3

70,1

69,8

69,3

-0,7

-6,7

Uddannelseshjælp

36,9

35,8

35,4

35,3

-0,3

-4,1

Integrationsydelse mv.

16,0

13,6

12,8

12,6

-1,6

-21,0

Løntilskud

0,3

0,4

0,4

0,4

-6,6

29,8

Forrevalidering

0,6

0,4

0,4

0,4

-2,3

-29,9

Revalideringsydelse

4,0

3,5

3,5

3,5

-0,2

-14,0

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

Jobparat1

31,6

27,1

26,7

26,4

-1,1

-16,4

Aktivitetsparat2

100,4

96,8

95,5

94,9

-0,6

-5,4

Køn

 

 

 

 

 

 

Mænd

67,0

63,0

62,2

61,7

-0,8

-7,9

Kvinder

65,0

60,8

59,9

59,6

-0,5

-8,3

Alder

 

 

 

 

 

 

16-24 år

27,3

26,5

25,4

25,2

-0,8

-7,7

25-39 år

49,4

45,7

45,5

45,2

-0,6

-8,4

40-64 år

55,2

51,5

51,2

50,9

-0,7

-7,9

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Kontanthjælpsydelser i alt.
1 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
2 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. december 2019 - Nr. 466

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede