Gå til sidens indhold

Halvering af erhvervenes bilkøb

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.600
April 2020
-8,1 %
Marts-april 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer april 2020

Tilgangen af nye personbiler i marts-april er blevet kraftigt påvirket af COVID-19, og den svage tilbagegang, der begyndte i slutningen af 2019, er blevet yderligere forstærket. Effekten af COVID-19 har især vist sig i tilgangen af såvel personbiler som øvrige erhvervskøretøjer til erhvervene, hvor de meget usikre markedsvilkår har betydet en ret akut nedkøling af investeringslysten. Husholdningernes bilkøb er ikke blevet påvirket i samme omfang. Samlet set var tilgangen af nye personbiler i marts-april 27,8 pct. lavere end i januar-februar, når der korrigeres for sæsonudsving. Udviklingen er sammensat af 10,9 pct. færre biler i husholdningerne og 48,9 pct. færre i erhvervene. Den samlede tilgang af 11.600 biler i april var 8,1 pct. lavere end i marts og 29,1 pct. lavere end i februar. Det er vigtigt at holde sig for øje, at tallene for april også afspejler registreringer, hvor kontrakterne - salget - kan være underskrevet flere måneder tilbage. Den fulde effekt af COVID-19 i form af færre kontrakter i april, vil derfor først vise sig fuldt ud i registreringstallene de kommende måneder.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Erhvervsleasing mere end halveret

Tilgangen til erhvervene har været faldende i flere måneder, og det er især en nedgang i erhvervenes leasing fra et niveau på små 6.000 biler pr. måned det seneste år til 2.400 biler i april, der bidrager til faldet i tilgangen til erhvervene, hvor leasing udgør 80 pct.

Køb og leasing af nye personbiler i erhvervene, sæsonkorrigerede og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Husholdningernes leasing kun begrænset påvirket

Den kraftige nedgang i erhvervenes leasing står i klar modsætning til udviklingen i husholdningernes leasing, der relativt set ikke har oplevet nær den samme tilbagegang.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing stod for 42 pct. af de nye biler i april

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i april var på 7.300 i faktiske tal, eller 22,5 pct. færre end i april sidste år. Tilgangen var fordelt på 5.400 købte og 2.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 27,3 pct. lavere end i april 2019, mens antallet af leasingbiler er 5,2 pct. lavere. Tilgangen til erhvervene var på 3.000 biler, og det er 56,4 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 2.400 leasede og 600 købte biler. Antallet af købte biler er 64,3 pct. lavere, mens der er 54,0 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod i alt for fire ud af ti af de nye biler i april.

Forbrug og investeringer faldt med 36 pct. fra april til marts

Det samlede forbrug og investeringer i nye biler i april var på 2,5 mia. kr. mod 4 mia. kr. i marts og 4,8 mia. kr. pr. måned i gennemsnit i 2019. Det svarer til en nedgang på 36 pct. ift. marts. Husholdningernes forbrug til køb af nye biler var 1,1 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. i marts, hvilket også var gennemsnitsforbruget i 2019. Erhvervenes investeringer i nye biler inklusiv biler til privatleasing var 1,4 mia. kr. i april mod 2,1 mia. kr. i marts og 2,8 mia. kr. pr. måned i gennemsnit i 2019.

Forbrug og investeringer i nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Tilgangen i de seneste 12 måneder faldet 10 pct.

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 202.600 biler eller 10,0 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 16.000 til 118.500 biler, mens den faldt med 6.500 i erhvervene til 84.100.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

 

2019/2020

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

 

Feb.-apr./
nov.-jan.

Apr./
mar.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

18474

16942

17174

16360

12622

11602

 

-22,8

-8,1

I husholdningerne

10435

9686

9317

9348

8484

8147

 

-11,8

-4,0

I erhvervene

8039

7256

7857

7012

4138

3456

 

-36,9

-16,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

 

Maj 2018
- apr. 2019

Maj 2019
- apr. 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

16255

10290

-36,7

 

225089

202562

-10,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7405

5380

-27,3

 

110577

90932

-17,8

Privatleasing

2058

1952

-5,2

 

23918

27547

15,2

Samlet tilgang

9463

7332

-22,5

 

134495

118479

-11,9

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8850

4910

-44,5

 

114512

111630

-2,5

Ikke-leasingbiler (a)

1590

567

-64,3

 

21999

17229

-21,7

Til leasing

7260

4343

-40,2

 

92513

94401

2,0

Erhvervsleasing (b)

5202

2391

-54,0

 

68595

66854

-2,5

Samlet tilgang (a+b)

6792

2958

-56,4

 

90594

84083

-7,2

Erhvervskøretøjer i alt

3302

2139

-35,2

 

40364

36417

-9,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.600
April 2020
-8,1 %
Marts-april 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2020 - Nr. 183

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation