Gå til sidens indhold

COVID-19 gav stort fald i bilsalget i marts

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.000
Marts 2020
-21,7 %
Februar-marts 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2020

Tilgangen af nye personbiler i marts var 21,7 pct. lavere end i februar, når der korrigeres for sæsonudsving. Der blev i alt registreret 13.000 biler. Udviklingen er sammensat af 9,4 pct. færre biler i husholdningerne og 38,5 pct. færre i erhvervene. Når den sæsonkorrigerede tilgang falder så kraftigt, selv om der er en lille stigning i den faktiske tilgang, er det et udtryk for, at den faktiske tilgang normalt ville have været meget større i marts. Det er sandsynligvis COVID-19, der har bevirket den manglende stigning. Det er vigtigt at holde sig for øje, at tallene for marts også afspejler registreringer, hvor kontrakterne - salget - kan være underskrevet i januar eller februar. Den fulde effekt af COVID-19 i form af færre kontrakter i marts, vil derfor i nogen grad først vise sig i registreringstallene de kommende måneder.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Erhvervenes tilgang udgør hovedparten af tilbagegangen

Det er tilgangen til erhvervene i form af køb og leasing, der står for det største bidrag til faldet i det samlede sæsonkorrigerede salg. Det skal bemærkes, at tilgangen til erhvervene har været faldende i flere måneder, men at den 'manglende' tilgang i marts har forstærket udviklingen.

Tilgang af nye personbiler i erhvervene, sæsonkorrigerede og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Erhvervenes leasing er faldet kraftigt

Det er især nedgangen i erhvervenes leasing, der bidrager til faldet i tilgangen til erhvervene - leasing står for knap 80 pct. af tilgangen - og denne udvikling tog fart allerede i januar. Der har til gengæld ikke (endnu) været nogen bemærkelsesværdig reduktion i husholdningernes leasing.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing stod for 42 pct. af de nye biler i marts

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i marts var på 10.200 i faktiske tal, eller 39,0 pct. færre end i marts sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.800 købte og 2.400 leasede biler. Antallet af købte biler er 43,1 pct. lavere end i marts 2019, mens antallet af leasingbiler er 19,9 pct. lavere. Tilgangen til erhvervene var på 5.000 biler, og det er 47,0 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 4.000 leasede og 977 købte biler. Antallet af købte biler er 56,4 pct. lavere, mens der er 44,0 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod alt i alt for fire ud af ti af de nye biler i marts.

Fald i tilgang på 8,4 pct. på 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 208.500 biler eller 8,4 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 16.500 til 120.600 biler, mens den faldt med 2.600 i erhvervene til 87.900.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

 

2019/2020

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

17760

18402

17215

17080

16640

13022

 

-12,4

-21,7

I husholdningerne

10227

10478

9743

9412

9598

8692

 

-9,0

-9,4

I erhvervene

7533

7925

7471

7668

7042

4329

 

-17,0

-38,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

 

Apr. 2018
- mar. 2019

Apr. 2019
- mar. 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

26188

15222

-41,9

 

227597

208528

-8,4

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

13754

7823

-43,1

 

113585

92958

-18,2

Privatleasing

2988

2393

-19,9

 

23492

27653

17,7

Samlet tilgang

16742

10216

-39,0

 

137077

120611

-12,0

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

12434

7399

-40,5

 

114012

115570

1,4

Ikke-leasingbiler (a)

2243

977

-56,4

 

21883

18252

-16,6

Til leasing

10191

6422

-37,0

 

92129

97318

5,6

Erhvervsleasing (b)

7203

4029

-44,1

 

68637

69665

1,5

Samlet tilgang (a+b)

9446

5006

-47,0

 

90520

87917

-2,9

Erhvervskøretøjer i alt

3865

3119

-19,3

 

40422

37580

-7,0

Varebiler

3354

2737

-18,4

 

34727

32459

-6,5

Lastbiler

218

179

-17,9

 

2357

2162

-8,3

Sættevognstrækkere

184

160

-13,0

 

2377

2215

-6,8

Busser

109

43

-60,6

 

961

744

-22,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.000
Marts 2020
-21,7 %
Februar-marts 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

14. april 2020 - Nr. 141

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation