Gå til sidens indhold

Vigende udvikling i bilsalget

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
16.900
Februar 2020
-2,0 %
Januar-februar 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer februar 2020

Tilgangen af nye personbiler i februar 2020 var på 16.900 (sæsonkorrigeret). Det er 2,0 pct. lavere end i januar. Udviklingen er sammensat af 2,9 pct. flere biler i husholdningerne og 8,2 pct. færre i erhvervene. Den samlede tilgang i december 2019 - februar 2020 er 6,3 lavere end september-november 2019, og den dækker over et fald på 7,3 pct. i husholdningerne og et fald på 4,8 pct. i erhvervene. Der er i denne artikel fokus på elbilernes geografi i relation til Klimarådets nyeste rapport.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

1 mio. elbiler i 2030 og 1,5 mio. ton mindre CO2e

1 mio. elbiler i 2030 er et af de centrale omstillingselementer i Klimarådets nyeste rapport om, hvordan vi kan opnå en reduktion på 70 pct. i den samlede udledning af drivhusgasser fra 1990 til 2030. Elbilerne er et af de kendte omstillingselementer i det såkaldte implementeringsspor, og de vil kunne bidrage med en reduktion på 1,5 mio. ton CO2e ud af de 10,9 mio. ton CO2e, som implementeringssporet omfatter. Udtrykket CO2e står for, at andre drivhusgasser med andre effekter end CO2, som fx metan, omregnes til en sammenlignelig CO2-effekt.  

Udover implementeringssporet med kendte omstillingselementer, er det i følge Klimarådet også nødvendigt at betræde det såkaldte udviklingsspor med mere ukendte omstillingselementer. 1,5 mio. elbiler i 2030 kan være et bidrag, omend Klimarådet betragter sandsynligheden herfor som lav.      

16.600 elbiler 2020

Den aktuelle bestand af eldrevne personbiler er på 16.600, hvilket svarer til 0,63 pct. af samlede bestand. 12.300 elbiler har en bruger i husholdningerne og 4.300 en bruger i erhvervene. Elbilerne er geografisk set et udpræget Østsjællandsk og til dels Århusiansk fænomen. I Vendsyssel, Nordvest- Vest- og Sønderjylland, samt Fyn, Lolland-Falster og Vestsjælland udgør elbilerne generelt færre end 0,4 pct. af bestanden af personbiler.

Elbilernes andel af bestanden af personbiler fordelt efter brugernes adresser. 29. februar 2020Kilde: Egne beregninger baseret på ikke-publicerede tal fra Motorregistret.

Den aktuelle elbilbestand skal 60-dobles

1 mio. elbiler svarer til 38 pct. af den nuværende bestand af alle personbiler, hvilket i forhold de aktuelle 16.600 elbiler og 0,63 pct. giver et indtryk af den udvikling, der skal til de kommende ti år - der skal simpelthen 60 gange flere elbiler på vejene. Det er selvsagt usikkert, om elbilerne kommer til at udgøre 38 pct. af bilerne i alle kommunerne - de lyseste blå i kortet ovenfor har længst til målet, de røde kortest. Som et blandt mange scenarier, er det på kortet nedenfor illustreret, hvor mange gange den nuværende elbilbestand i kommunerne skal forøges for at nå 38 pct. Lolland-Falster skal således have 192-doblet deres aktuelle bestand af elbiler, mens Tårnby omvendt kun behøver en 7-dobling.

Hvor mange flere elbiler end nu for at nå 1 mio. elbiler i 2030?Kilde: Egne beregninger baseret på ikke-publicerede tal fra Motorregistret.

Leasing stod for 42 pct. af de nye biler i februar

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i februar var på 9.500 i faktiske tal, og det er 18,3 pct. færre end i februar sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.500 købte og 2.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 22,0 pct. lavere end i februar 2019, mens antallet af leasingbiler var næsten uændret. Tilgangen til erhvervene var på 5.500 biler, og det er 20,3 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 4.300 leasede og 1.200 købte biler. Antallet af købte biler er 32,9 pct. lavere, mens der er 15,8 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod alt i alt for fire ud af ti af de nye biler i februar.

Fald i tilgang på 0,7 pct. på 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 219.500 biler eller 0,7 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 5.900 til 127.100 biler, mens den faldt med 11.800 i erhvervene til 98.900.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

 

2019/2020

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

 

Dec.-feb./
sept.-nov.

Feb./
jan.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

18540

17780

18455

17268

17214

16864

 

-6,3

-2,0

I husholdningerne

10689

10262

10542

9803

9551

9832

 

-7,3

2,9

I erhvervene

7851

7518

7913

7464

7663

7032

 

-4,8

-8,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Februar

Æn-
dring

 

Mar. 2018
- feb. 2019

Mar. 2019
- feb. 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

18596

15060

-19,0

 

221195

219495

-0,8

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9643

7524

-22,0

 

110720

98890

-10,7

Privatleasing

1998

1990

-0,4

 

22360

28248

26,3

Samlet tilgang

11641

9514

-18,3

 

133080

127138

-4,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8953

7536

-15,8

 

110475

120605

9,2

Ikke-leasingbiler (a)

1821

1222

-32,9

 

21213

19518

-8,0

Til leasing

7132

6314

-11,5

 

89262

101087

13,2

Erhvervsleasing (b)

5134

4324

-15,8

 

66902

72839

8,9

Samlet tilgang (a+b)

6955

5546

-20,3

 

88115

92357

4,8

Erhvervskøretøjer i alt

3039

2843

-6,4

 

39781

38330

-3,6

Varebiler

2568

2497

-2,8

 

34154

33077

-3,2

Lastbiler

198

154

-22,2

 

2310

2202

-4,7

Sættevognstrækkere

191

147

-23,0

 

2428

2241

-7,7

Busser

82

45

-45,1

 

889

810

-8,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
16.900
Februar 2020
-2,0 %
Januar-februar 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

17. marts 2020 - Nr. 103

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation