Gå til sidens indhold

Endnu ikke stor stigning i antal konkursbegæringer

Konkurser april 2020

Danmarks Statistik vurderer, at de tilgængelige data om erklærede/kundgjorte konkurser i april er behæftet med nogen usikkerhed ift. at vise det reelle omfang af konkursramte virksomheder og heraf tabte job. Det skyldes, at Sø- og Handelsretten og Skifteretterne var i nøddrift fra 12. marts til 26. april, hvor de primært behandlede egenbegæringer om konkurs samt øvrige hastesager. En samlet vurdering af hhv. begærede og erklærede konkurser, viser trods konkurser i nogle større virksomheder under COVID-19 nedlukningen, at den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter ikke - endnu - har udløst en markant stigning i antallet af konkursbegæringer. Hjælpepakkerne til erhvervslivet kan også spille en rolle i dette.

Erklærede/kundgjorte konkurser og konkursbegæringer modtaget hos SkifteretterneKilde: Domstolsstyrelsen og www.statistikbanken.dk/konk3.

De erklærede konkurser i april

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 494 konkurserklæringer i april, hvoraf de 209 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 285 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og og kun en mindre omsætning. En del af erklæringerne kan sandsynligvis henføres til udskudte konkursbegæringer fra marts.

Største jobtab i én måned siden maj 2012

Der blev tabt 2.155 job ved de 494 erklærede konkurser i april, og det er det største jobtab i én måned siden maj 2012. 71 pct. af de tabte job var i Region Hovedstaden, 10 pct. i Region Midtjylland og 15 pct. i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod hver især for lidt under 2 pct. af de tabte job. 549 af de tabte job er inden for hoteller og restauranter mv., hvor især restauranterne er hårdt ramt. 845 job er indenfor erhvervsservice (hovedsagelig arbejdsformidling og anden personaleformidling).

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal

Faktiske i alt

966

637

461

636

395

440

845

932

776

544

466

295

494

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10

17

8

14

5

8

13

15

10

12

21

17

9

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

35

39

26

36

21

26

43

35

23

32

22

19

23

Bygge og anlæg

92

99

79

93

59

75

117

149

119

89

77

49

49

Handel og transport mv.

302

219

146

188

126

140

261

292

233

157

122

96

189

Ejendomshandel og udlejning

16

16

10

17

11

12

21

14

16

14

11

9

9

Erhvervsservice

138

95

71

104

70

69

144

158

144

107

98

47

79

Øvrige brancher, ex. uoplyste

324

129

105

167

92

90

209

229

202

115

98

52

118

Uoplyst aktivitet

49

23

16

17

11

20

37

40

29

18

17

6

18

Hovedstaden

684

313

198

360

175

189

464

498

488

293

170

101

296

Sjælland

56

71

54

71

65

59

93

122

86

51

65

46

54

Syddanmark

105

99

55

60

45

76

123

105

78

73

104

53

58

Midtjylland

85

101

113

107

77

81

112

167

95

99

83

61

59

Nordjylland

36

53

41

38

33

35

53

40

29

28

44

34

27

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

861

1039

783

1150

655

752

1248

1483

791

756

879

1056

2155

Hovedstaden

214

346

233

267

177

317

477

916

333

265

321

309

1538

Sjælland

97

123

150

62

120

93

154

129

70

97

127

124

37

Syddanmark

220

263

151

331

126

179

175

140

155

147

246

250

327

Midtjylland

210

183

167

342

178

135

309

208

195

195

118

87

215

Nordjylland

120

124

82

148

54

28

133

90

38

52

67

286

38

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (brancheopdelt), konk8 og egne beregninger.

Varigheden af dataproblemerne er fortsat uvis

Den datamæssige situation er selvsagt beklagelig - ikke mindst i den nuværende situation, hvor antallet af konkurser kan blive påvirket ekstraordinært som følge af restriktioner eller anden nedgang i erhvervsaktivitet, eller som følge af hjælpeforanstaltninger til visse erhverv. Varigheden af dataproblemerne afhænger af den tid, som det vil tage Skifteretterne og Sø-og Handelsretten at få normaliseret driften efter nøddriftssituationen.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2020 - Nr. 170

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation