Gå til sidens indhold

Industrien starter 2020 med fald i produktionen

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-2,6 %
December 2019 til januar 2020

Industriens produktion og omsætning januar 2020

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i januar med 2,6 pct. særligt pga. af et fald i maskinindustrien. Set over perioden november 2019 - januar 2020 er den samlede industriproduktion faldet med 1,9 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Maskinindustrien trækker produktionen ned i januar

I januar faldt produktionen i maskinindustrien med 20,7 pct. Faldet kommer dog efter en kraftig stigning i december. Branchen, som bl.a. indeholder produktion af vindmøller samt dele hertil, svinger typisk meget. Set over november 2019 - januar 2020 er produktionen i branchen faldet med 0,2 pct. Produktionsindeksets vigtigste branche, medicinalindustrien, havde et fald på 0,9 pct. i januar. Medicinal- og maskinindustrien har samlet en vægt på 34,1 pct. i industriens samlede produktionsindeks og er dermed hovedårsagen til det samlede fald i januar. Udover de to nævnte brancher var der fald af mindre karakter og betydning i yderligere tre brancher.

Transportmiddelindustrien oplevede stor stigning i januar

Transportmiddelindustrien steg med hele 21,9 pct. januar, men i perioden november 2019 - januar 2020 er produktionen i denne branche dog faldet med 1,5 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Samtidigtig vægter branchen kun 1,5 pct i det samlede produktionsindeks. Derudover var der mindre stigninger i yderligere seks brancher i januar. Stigningerne var dog ikke store nok til at trække det samlede produktionsindeks i plus.

Sløj europæisk industri

I 2019 lå produktionsindekset for EU-27 (uden Storbritannien) stabilt frem til juni, hvor det faldt en smule. Herefter lå indekset stabilt igen frem til fjerde kvartal 2019, hvorefter det oplevede endnu et fald. Den vigtige tyske industri havde tilbagegang i produktionen i hele 2019 bortset fra enkelte måneder, og indekset sluttede da også året med et fald. Storbritannien viste samme udviklingstendenser som Tyksland, men sluttede dog året med en stigning. Til sammenligning har Danmark haft meget større udsving i produktionsindekset og har ligget på et højere niveau igennem hele 2019. De store udsving i Danmark skyldes bl.a. at vi er en lille økonomi, hvor nogle få store virksomheder har stor betydning.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015 og Eurostat.

Omsætningen faldt i januar

Industriens samlede omsætning faldt 1,5 pct. fra december 2019 til januar 2020 men lå i november 2019 - januar 2020 1,1 pct. over omsætningen i august 2019 - oktober 2019. Omsætningen faldt 1,9 pct. på eksportmarkedet og 1,1 pct. på hjemmemarkedet i januar. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Faldet i den samlede omsætning i januar skyldes tilbagegang i branchegrupperingen investeringsgodeindustri. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Januar 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

Nov.
- jan.

Jan.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,9

-8,6

0,4

-1,1

0,1

-1,2

-5,8

-0,2

-1,9

-2,6

Omsætning2

I alt

2,4

-6,0

0,1

2,7

2,0

4,4

-1,0

2,3

1,1

-1,5

 

Eksport

1,0

-6,2

-1,2

0,2

4,2

7,8

-1,8

5,1

1,0

-1,9

 

Hjemme

6,7

-5,4

1,3

5,1

-0,2

0,8

1,0

-4,9

1,3

-1,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1I faste priser.
2I løbende priser.
3Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Januar 2020

 

 

2019

2020

Aug.- okt./
nov.-jan.

dec./
jan.

 

Vægte1

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

117,4

119,8

119,1

112,3

120,1

117,0

-1,9

-2,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,3

108,9

111,8

109,5

109,9

112,9

0,4

2,7

Tekstil- og læderindustri

1,1

116,8

128,3

131,0

119,2

106,8

114,7

-9,4

7,4

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

90,4

88,6

93,3

84,8

84,2

90,1

-4,8

7,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

121,2

119,3

122,1

129,8

126,4

128,1

6,0

1,3

Medicinalindustri

20,1

143,5

149,7

151,0

118,3

144,9

143,6

-8,4

-0,9

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

111,4

108,8

106,6

106,7

104,4

108,3

-2,3

3,7

Metalindustri

8,7

106,1

105,2

107,7

106,8

111,1

104,2

1,0

-6,2

Elektronikindustri

6,0

125,6

114,1

128,3

121,0

123,6

123,7

0,1

0,1

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

119,5

120,6

113,9

112,8

115,5

112,5

-3,7

-2,6

Maskinindustri

14,0

109,3

109,1

103,0

103,7

121,0

95,9

-0,2

-20,7

Transportmiddelindustri

1,5

104,1

115,9

113,8

106,8

100,1

122,0

-1,5

21,9

Møbler og anden industri mv.

13,0

107,9

124,3

112,0

116,8

116,6

116,2

1,6

-0,3

Investeringsgodeindustri

27,2

115,8

118,4

115,5

116,9

125,1

114,4

1,9

-8,6

Mellemproduktindustri

26,7

112,4

113,4

110,6

111,6

113,6

112,4

0,4

-1,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

99,3

102,1

104,5

97,2

105,1

103,8

0,1

-1,2

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

123,3

128,8

127,5

111,0

123,4

123,1

-5,8

-0,2

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,9

112,2

111,0

110,8

113,8

110,3

0,2

-3,1

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

118,7

121,2

121,8

113,7

120,1

119,9

-2,2

-0,2

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 5,7 pct. i november 2019 og steg 6,9 pct. i december 2019. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,2 procentpoint i november og opjusteret med 0,3 procentpoint i december. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-2,6 %
December 2019 til januar 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

6. marts 2020 - Nr. 87

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation