Gå til sidens indhold

Juni viste opgang i konjunkturbarometrene

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
Juni 2020
Ændring +10 point
Maj - juni 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
Juni 2020
Ændring +9 point
Maj - juni 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene juni 2020

Alle fire erhverv viser fremgang i deres sammensatte konjunkturindikator for juni. Det er især indikatorer om forventninger til de kommende tre måneders udvikling, der trækker op, mens indikatorer for faktisk udvikling seneste tre måneder er mere nølende. Den største stigning ses for detailhandlen, hvis sammensatte konjunkturindikator er tilbage på niveau med årets første måneder. Erhvervstillidsindikatoren som sammenvejer indikatorerne fra alle fire erhverv, stiger fra 50,1 til 68,1 i juni.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne retter en smule op

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, faldt dramatisk fra 96,3 i marts til 51,3 i april og faldt en anelse mere i maj til 50,1. I juni stiger den så og ligger på 68,1. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, steg fra 54,1 i maj til 71,3. Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:238 om forbrugerforventningerne.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100. Endelige april-tal, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Påvirkning fra COVID-19

Fredag 26. maj 2020 blev der under Eksperimentel Statistik opslået resultater af en særundersøgelse om specifikke COVID19-spørgsmål tilknyttet de fire konjunkturbarometre. Detaljerede tal for erhvervene og deres underbrancher findes i regnearket Data for COVID19-spørgsmål, inkl. historik.

Konjunkturbarometrenes tal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Juni

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

102,8

99,6

103,0

95,0

52,1

54,1

71,3

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

102,1

98,7

102,4

96,3

51,3

50,1

68,1

Industri

Sammensat (bk, sk)

-6

-9

-4

-7

-22

-26

-16

 

Produktionsforventning (sk)

9

9

19

7

-28

-27

0

 

Ordrebeholdning (bk)

-11

-17

-16

-16

-23

-33

-30

 

Færdigvarelagre (bk)

16

20

15

11

14

18

19

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-5

-7

-4

-7

-33

-24

-15

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

2

7

6

1

-36

-19

-8

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-12

-20

-13

-15

-29

-28

-21

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

7

6

5

-1

-44

-48

-35

 

Faktisk omsætning (sk)

6

6

3

2

-38

-51

-47

 

Forventet omsætning (sk)

8

6

7

-2

-60

-44

-14

 

Faktisk forretningssituation

7

5

5

-2

-35

-48

-43

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

6

-1

-3

-2

-31

-15

-2

 

Faktisk omsætning (sk)

18

-5

-18

-4

-10

-10

-4

 

Forventet omsætning (sk)

13

15

22

10

-55

-27

10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

13

12

13

12

29

7

11

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Find flere konjunkturbarometertal

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer.

Stikprøvens besvarelser er kommet ind i perioden 28. maj til 24. juni, hvoraf hovedparten de to første uger af indsamlingsperioden.

Foreløbige tal juli 2020 for konjunkturbarometrene og COVID-19-spørgsmålene bliver udgivet under Eksperimentel Statistik udgivet 16. juli 2020.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
Juni 2020
Ændring +10 point
Maj - juni 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
Juni 2020
Ændring +9 point
Maj - juni 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2020 - Nr. 251

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene