Gå til sidens indhold

Flest indvandrede rumænere i 2017

Ind- og udvandringer (år) 2017

Blandt indvandrede udenlandske statsborgere i 2017 er flest fra Rumænien, nemlig 5.483 personer. Herefter fulgte polske statsborgere med 4.662 personer. På de næste tre pladser kommer statsborgere fra USA, Tyskland og Indien. Blandt landene i top-10 ses otte vestlige lande og to ikke-vestlige lande. For tre ud af ti lande i top-10 ses et fald i forhold til 2016. Det drejer sig om USA, Indien og Syrien.

Indvandring for de ti største indvandringslande

Indvandring af syriske statsborgere ligger på fjerdepladsen

Syriske statsborgere, der er det eneste land i top-10, hvor de indvandrede personer primært har fået asyl eller familiesammenføring, tegner sig for 2.430 indvandrede i 2017, hvilket svarer til det syvende højeste antal blandt indvandrede udenlandske statsborgere. Indvandring af syriske statsborgere er i 2017 næsten nede på niveau med 2013.

Indvandring af syriske statsborgere

Hver tredje indvandret udenlandsk statsborger er fra et ikke-vestligt land

Ser man på samtlige udenlandske statsborgere, der indvandrede i 2017, udgør personer fra vestlige lande 64 pct. og fra ikke-vestlige lande 36 pct. Denne andel har ligget meget stabil de seneste 13 år, med undtagelse af 2015 og 2016, hvor der var en lidt højere andel fra ikke-vestlige lande. Dette skyldtes især indvandring af syriske statsborgere i de to år.

Indvandring af udenlandske statsborgere

Hver fjerde indvandrede var dansk statsborger

I alt indvandrede 89.382 personer til Danmark i 2017. Af dem var 21.937 danske statsborgere og 67.445 udenlandske statsborgere. Antallet af indvandrede danske statsborgere har de seneste mange år ligget stabilt med omkring 21.000-22.000 personer årligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2018 - Nr. 48

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Vi har ændret i opgørelsesmetoden for ind- og udvandringer fra 1. kvt. 2016. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation