Gå til sidens indhold

Markant flere flygtninge i arbejde

Beskæftigelse for lønmodtagere (tema) flygtninge 2. kvt. 2017

Blandt flygtninge i alderen 16-64 år var andelen af personer i lønmodtagerbeskæftigelse 24,4 pct. i andet kvartal 2017. Denne andel er steget med 15,0 procentpoint siden tredje kvartal 2015. Fra første kvartal 2010 frem til tredje kvartal 2015 faldt andelen, men derefter har der været en markant stigning. Stigningen er påvirket af at det store antal af flygtninge, der kom til landet i 2014 og 2015 i øget omfang er overgået til lønmodtagerbeskæftigelse. Dette er sket i takt med deres ophold i Danmark, og skyldes at det tager tid for flygtningene at komme ind på arbejdsmarkedet, som dog er sket hurtigere end tidligere. De forbedrede konjunkturer og en række af de institutionelle ændringer på kontanthjælps- og flygtningeområdet kan også have haft en effekt på den seneste positive udvikling. Se i øvrigt analysen Markant flere ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp finder arbejde. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Antallet og andelen af personer i lønmodtagerbeskæftigelse blandt flygtninge, sæsonkorrigeret

5.900 flere lønmodtagere blandt flygtninge

Antallet af flygtninge med et lønmodtagerjob i alderen 16-64 år er steget med 5.900 siden tredje kvartal 2015. Den store stigning i antallet af lønmodtagere blandt flygtninge siden tredje kvartal 2015 skyldes både den øgede indvandring af flygtninge og den større andel af flygtningene, der har et lønmodtagerjob.

Mange syrere i lønmodtagerbeskæftigelse

Fra tredje kvartal 2015 til andet kvartal 2017 steg antallet af syriske flygtninge i alderen 16-64 år, som var i lønmodtagerbeskæftigelse med 3.900. Andelen af lønmodtagere blandt syriske flygtninge er steget markant fra 4,8 pct. til 22,9 pct. i perioden. Flygtninge fra Eritrea har ligesom syrerne oplevet en stor stigning i antallet og andelen af personer i lønmodtagerjob blandt flygtninge. Også for flygtningene fra en række andre lande har der været stigninger i lønmodtagerbeskæftigelsen - dog ikke helt så markant som flygtningene fra Syrien og Eritrea. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at tilgangen af nye flygtninge fra disse lande de senere år har været mindre end fra Syrien og Eritrea. 

Antal og andel lønmodtagere blandt flygtninge efter oprindelsesland, sæsonkorrigeret

 

3. kvt.
2015
 

2. kvt.
2017
 

3. kvt.
2015
 

2. kvt.
2017
 

Udvikling
3. kvt. 2015
- 2. kvt. 2017

 

antal

andele

pct. point

I alt

2177

8077

9,4

24,4

15,0

Syrien

574

4520

4,8

22,9

18,1

Eritrea

26

1000

1,1

25,8

24,7

Somalia

152

435

9,6

25,8

16,2

Iran

290

506

17,9

24,5

6,6

Afghanistan

432

434

25,7

28,6

2,9

Andre lande

703

1182

17,1

28,6

11,5

Størst stigning i lønmodtagerandelen blandt mandlige flygtninge

Andelen af personer i lønmodtagerbeskæftigelse blandt flygtninge i alderen 16-64 år er steget med 21,9 procentpoint for mændene og med 5,6 procentpoint for kvinderne fra tredje kvartal 2015 til andet kvartal 2017. Gennem hele perioden siden 2010 har lønmodtagerandelen for de mandlige flygtninge været markant større end for kvinderne, og i andet kvartal 2017 var mændenes lønmodtagerandel 33,8 pct. og kvindernes 10,4 pct. Fra første kvartal 2014 frem til første kvartal 2015 faldt andelen af mandlige flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse, men er siden hen steget markant. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med at de syriske flygtninge i højere grad var mænd, og at der er en tidsforsinkelse mellem flygtningenes indvandring og at de kommer i arbejde.

Andel af personer i lønmodtagerbeskæftigelse blandt flygtninge for mænd og kvinder, sæsonkorrigeret

Nyt fra Danmarks Statistik

5. september 2017 - Nr. 345

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra kvartal til
kvartal. Beskæftigelsestallene beregnes ved at omregne det samlede antal indberettede eller beregnede betalte løntimer til fuldtidsbeskæftigede. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation