Gå til sidens indhold

Ingen nedgang i industriens energiforbrug

Erhvervenes energiforbrug (Industrien) 2020

Overordnet var der fra 2018 til 2020 kun sket små ændringer i energiforbruget i industrien og i dens produktion. Tallene for 2020 viser et energiforbrug på industrivirksomheder med over 20 ansatte på 99,2 mio. GJ (Giga Joule), hvilket er 0,4 pct. højere end i 2018, hvor seneste undersøgelse blev gennemført. Indeks for produktionen i industrien viste en lavere produktion i 2020 end i 2019 (på grund af COVID-19), men dog en stigning på 0,5 pct. i forhold til 2018. Bag det overordnede resultat kan dog være et mere nuanceret billede, da der er meget stor forskel på energiforbrug ved forskellige produktioner.

Industriens energiforbrug og produktionKilde: www.statistikbanken.dk/enebr og ipop2015

Relativt lavere energiforbrug over tid

Siden 2012 har der været en stigning i den mængdemæssige produktion på 20 pct. og en stigning i energiforbruget på 4 pct. Dermed har der været en klar forbedring i energieffektiviteten, men med en klart aftagende tendens og ingen tydelig ændring fra 2018 til 2020. Det skal understreges, at der er nogen usikkerhed ved at sammenligne de to variable over tid.

Få brancher står for det meste af energiforbruget

Lidt over en fjerdedel (26,4 pct.) af energiforbruget i industrien er anvendt i branchen plast- glas-, og betonindustri, som blandt andet leverer cement og andre energikrævende produkter til den store byggeaktivitet. Her viste energiforbruget en stigning på lidt over 2 pct.

Lige under en fjerdedel (24,5 pct.) af energien blev anvendt i fødevareindustrien, hvor forbruget steg med 1 pct. Det skal nævnes, at der i 2020 var en væsentlig større mængde sukkerroer og kartofler til (energikrævende) industriel forarbejdning end i tørkeåret 2018. Forbruget på olieraffinaderier mv. udgjorde 17,4 pct. i 2020, hvilket er uændret i forhold til 2018.   

Industriens energiforbrug fordelt på brancher. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/enebr

Energieffektivisering i nogle brancher

Maskinindustrien, som beskæftiger ca. 20 pct. af de industriansatte, stod kun for 3,4 pct. af energiforbruget og viste en nedgang på 10 pct. i forhold til 2018. Trods en lidt lavere produktion var der øjensynligt her sket en effektivisering. Et tilsvarende billede kan ses i andre brancher med relativ lavt energiforbrug, hvorfor der måske ikke tidligere har været stor fokus på energibesparelse i alle brancher.

Detaljeret fordeling af energiforbruget efter anvendelse

Der er for 2020 indhentet mere detaljerede oplysninger end tidligere, om hvilke processer energiforbruget er anvendt til, for derved at give et tydeligere billede af forbruget. Virksomhederne har angivet (skønnede) procentvise fordelinger på op til 11 typer anvendelser. For naturgas (omfatter også bionaturgas), som er den mest anvendte energitype med 30,2 GJ, gik over halvdelen til opvarmning og tørring, ligesom der også var en betydelig anvendelse til brænding/støbning og andre særligt varmekrævende processer, mens 9 pct. var til rumopvarmning.

For elektricitet, hvor industrien anvendte 25,3 mio. GJ i 2020, gik knap halvdelen af forbruget til motorer og andre mekaniske processer, og en lidt mindre del til forskellige varmeprocesser. Under anden anvendelse, som udgør 17 pct., er fx belysning og kontordrift indeholdt. 

Naturgas og elektricitet fordelt på anvendelser. 2020Kilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken

Især anvendelse af varmepumper i fødevareindustrien

I undersøgelsen for 2020 er der spurgt om installeret effekt af varmepumper, og resultatet viser en samlet kapacitet på 41.000 kW. Heraf er lidt over halvdelen i fødevareindustrien, hvor varmepumper i betydeligt omfang anvendes i produktionen. I andre brancher er rumopvarmning den dominerende benyttelse. Varmepumper kan eksempelvis erstatte brændsler til rumopvarmning og i noget omfang anvendes til produktionsprocesser med lav varme. Den konstaterede kapacitet af varmepumper i 2020 udgør kun en begrænset del af det formodede potentiale for elektrificering af varmeprocesser.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. august 2021 - Nr. 302

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Industriens energiforbrug har siden 2005 været gennemført i 2007,2009, 2012, 2014, 2018 og 2020. Energioplysningerne er omregnet til energienheden joule, hvor 1 GJ = 1 000 000 000 joule. Tabellerne omfatter alle industriarbejdspladser tilhørende firmaer med mindst 20 ansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation