Gå til sidens indhold

25-årige mænd har færre og færre domme

Fødselsårgangenes kriminalitet 2018

Antallet af domme for overtrædelse af straffeloven har været faldende for 25-årige mænd. Mænd, der blev født i 1992, havde fået 321 domme pr. 1.000 indbyggere, inden de fyldte 26 år. Det er væsentlig færre end blandt mænd, der blev født i 1980'erne, hvor antallet i flere år var omkring 420 domme pr. 1.000 indbyggere. Det er fjerde år i træk, at antallet af domme falder for mændenes vedkommende. For kvinder, som har fået en dom for overtrædelse af straffeloven, inden de fyldte 26 år, har antallet af domme været nogenlunde stabil for alle fødselsårgangene siden 1983. Kvinder født i 1983 havde fået 80 domme pr. 1.000 indbyggere, inden de fyldte 26 år. I 1992 var antallet 85.

Antal domme for overtrædelse af straffeloven ved alderen 25 år. Efter fødselsårgang og kønKilde: www.statistikbanken.dk/straffo3.

Færre mænd har fået en dom

Faldet i antallet af domme skyldes, at andelen af 25-årige, som overhovedet får en dom, ligeledes er faldende. Blandt mænd født i 1992 var det lidt over 14 pct., som havde fået én eller flere domme for at overtræde straffeloven, inden de fyldte 26 år. I 1983 var andelen 19 pct. For kvinder har andelen været nogenlunde stabil.

Andel af fødselsårgangene 1983-1992 med dom efter straffeloven ved alderen 25 årKilde: www.statistikbanken.dk/straffo1.

Ingen markante ændringer i hvor mange domme, de dømte får

Kigger man alene på de mænd, der har fået en dom, har antallet af domme været nogenlunde stabilt. For samtlige fødselsårgange er det omkring 56 pct. af mændene, som har fået én dom, omkring 27 pct. har fået to eller tre og 17 pct. har fået fire domme eller flere. For kvindernes vedkommende er der heller ikke markante ændringer på tværs af fødselsårgangene. Tre ud af fire 25-årige kvinder har kun fået én dom.

Dømte efter straffeloven fordelt på fødselsårgang, køn og antal domme ved alderen 25 årKilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Heller ingen markante ændringer i typen af dom

For hverken mænd eller kvinder født i 1984 og frem til 1992 har der været væsentlige ændringer i typen af dom, som de havde fået ved alderen 25 år. Blandt mænd udgjorde ca. 23 pct. ubetingede frihedsstraffe og 27 pct. betingede frihedsstraffe. Bøder udgjorde ca. 40 pct. af samtlige domme. For kvinderne har bøder udgjort omkring 70 pct. af de samlede domme på tværs af fødselsårgangene.

Domme efter straffeloven ved alderen 25 år efter fødselsårgang, køn og afgørelsestypeKilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2019 - Nr. 232

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation