Gå til sidens indhold

Stigning i antallet af ledige job i det private

Ledige stillinger 2. kvt. 2019

Antallet af ledige stillinger i den private sektor var i andet kvartal 2019 på 35.600, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 1.200 i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger var 2,0 pct. og dermed uændret i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03.

Størst stigning i branchen information og kommunikation

Branchen information og kommunikation havde i forhold til året før den største stigning i andelen af ledige stillinger. Andelen steg med 0,6 procentpoint til en andel på 3,9 pct. Dermed havde branchen også den højeste andel af ledige stillinger. Den laveste andel af ledige stillinger, på 1,7 pct., sås i brancherne finansiering, forsikring og ejendomshandel samt handel og transport mv. Begge havde i forhold til året før en stigning i andelen på hhv. 0,4 og 0,1 procentpoint. For branchen industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed steg andelen med 0,2 procentpoint til en andel på 1,8 pct. Eneste brancher med et fald i andelen af ledige stillinger var bygge og anlæg, hvor andelen faldt med 0,3 procentpoint til en andel på 2,5 pct. samt erhvervsservice, hvor andelen faldt med 0,1 procentpoint til 2,6 pct.

De mindste arbejdssteder havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger

De mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger med 2,8 pct. Det er en stigning på 0,6 procentpoint, og dermed stod de mindste arbejdssteder også for den største stigning i andelen af ledige stillinger i forhold til året før. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - steg andelen af ledige stillinger med 0,1 procentpoint til 1,9 pct. Arbejdssteder med 10-49 ansatte samt arbejdssteder med 50-99 ansatte havde begge i samme periode en uændret andel af ledige stillinger på hhv. 2,0 og 1,7 pct.

Region Hovedstaden havde den største stigning i andel af ledige stillinger

I Region Hovedstaden steg andelen af ledige stillinger i forhold til året før med 0,4 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,6 pct. Dermed er Hovedstaden stadig den region med den højeste andel af ledige stillinger. Største fald i andelen af ledige stillinger havde Region Nordjylland, her faldt andelen 0,2 procentpoint til en andel på 1,5 pct.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2018

2019

2018

2019

 

2. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

33010

35454

36285

34338

35582

1,9

2,1

2,1

2,0

2,0

I alt - faktiske

35098

35990

33395

34435

37670

2,0

2,0

1,9

2,0

2,1

Hovedstaden

14338

14640

15124

15499

17510

2,2

2,3

2,3

2,4

2,6

Sjælland

2571

3225

2546

2878

2574

1,5

1,7

1,4

1,7

1,5

Syddanmark

5691

6331

5058

5393

6306

1,7

1,9

1,5

1,6

1,8

Midtjylland

7314

7543

7200

6711

7159

1,9

2,0

1,8

1,7

1,8

Nordjylland

2599

1831

1819

2109

2303

1,7

1,2

1,2

1,4

1,5

Uden fast arbejdssted1

2585

2421

1648

1846

1818

3,8

3,7

2,8

3,0

2,8

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

2. kvt. 2018

2. kvt. 2019

 

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

35098

7131

11787

3617

9979

2585

37670

9067

12115

3809

10860

1818

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

5439

321

1671

642

2766

39

5941

719

1271

528

3402

20

Bygge og anlæg

4554

1652

2046

526

320

10

4307

1776

1442

630

446

12

Handel og transport mv.

11578

3045

4141

1132

2600

661

12818

3399

4901

1312

2730

475

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3581

796

1101

322

1356

5

4402

1283

1567

376

1155

22

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1574

342

406

78

733

15

2120

433

580

179

920

8

Erhvervsservice

8372

976

2422

916

2204

1854

8081

1456

2353

784

2207

1281

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,0

2,2

2,0

1,7

1,8

3,8

2,1

2,8

2,0

1,7

1,9

2,8

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,6

1,2

2,0

1,3

1,6

2,2

1,8

2,6

1,6

1,1

1,9

1,3

Bygge og anlæg

2,8

3,7

3,3

2,1

1,0

0,5

2,5

4,1

2,1

2,5

1,4

0,7

Handel og transport mv.

1,6

2,2

1,4

1,4

1,6

2,9

1,7

2,3

1,6

1,5

1,7

2,0

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3,3

4,5

3,7

2,8

2,8

0,2

3,9

6,1

4,7

3,5

2,5

0,8

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,3

1,2

1,3

0,8

1,5

0,9

1,7

1,4

1,8

1,7

1,7

1,4

Erhvervsservice

2,7

1,7

3,0

2,3

2,4

5,0

2,6

2,6

2,8

2,1

2,3

3,7

1 Se note til ovenstående tabel.

Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2019 - Nr. 326

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

 Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. Opgørelsesdatoerne i 3. kvt. 2021 var 14. juli, 11. august og 8. september. I forbindelse med indberetning for 1. kvt. 2020 var opgørelsesdagene 13. januar, 10. februar og 11. marts 2020, altså før den første nedlukning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation