Gå til sidens indhold

Fald i danske lastbilers transportarbejde

Godstransport med danske lastbiler 3. kvt. 2019

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt 7 pct. i tredje kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,7 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Faldet skyldes primært, at den internationale transport faldt med hele 25 pct., mens den nationale transport faldt 2 pct. Faldet betyder, at den opadgående trend, der har været i danske lastvognes transportarbejde siden tredje kvartal sidste år, er knækket og nu går ned. EU blev i sidste uge enige om en ny aftale om cabotagekørsel, så vi ser lidt nærmere på cabotage i både Danmark og EU.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3.

Cabotagekørsel i Danmark

I sidste uge blev EU-landene, EU-kommisionen og EU-parlamentet enige om en aftale om cabotagekørsel. Cabotagekørsel er, når en lastbil registreret i ét medlemsland kører en transporttur inden for et andet land. Det har været og vil fortsat være lovligt i et begrænset omfang. Aftalen sigter primært mod at forbedre mulighederne for at kontrollere, at reglerne overholdes, og at reglerne ikke bruges til såkaldt social dumping, dvs. at chaufførernes arbejdsvilkår forringes gennem ringere løn og ringere arbejdsforhold.

Cabotagekørsel i Danmark udgjorde 413 mio. tonkm. i 2018. Det er således i omfang fordoblet siden 2004. Det nationale transportarbejde i Danmark er i samme periode kun steget med 14 pct.

I 2004 var det primært lastbiler fra Tyskland og Luxembourg, som udførte cabotage i Danmark, mens det i 2018 var lastbiler fra Polen, Tyskland, Rumænien og Litauen.

Transportarbejde ved cabotage i Danmark

Kilde: www.statistikbanken.dk/uvg1.

Cabotagekørsel i EU

Cabotagekørsel er tilladt bl.a. for, at vognmændene kan udnytte materiellet optimalt og ikke foretager for mange tomme kørsler, eller at lastvognene står stille, mens de venter på en international tur efter at have kørt gods til et andet land.

Blandt EU-landene havde Luxembourg i 2018 med knap 25 pct. mest cabotage målt som procentdel af de luxembourgske lastvognes internationale transportarbejde. I 2009 var den tilsvarende procentdel 42 pct. Til sammenligning er 6 pct. af danske lastbilers internationale transportarbejde cabotagekørsel.

Bortset fra Luxembourg og Sverige har stort set alle lande haft en vækst i cabotagekørsel mellem 2009 og 2018 målt i forhold til den internationale kørsel. Belgien, Nederlandene og Bulgarien er dog næsten uændrede. De største fremgange er sket i lande som Litauen, Rumænien, Polen og Letland, som også er de lande, der er kommet ind på det danske transportmarked.

Cabotagekørsel som procent af international transport efter den udførende lastvogns nationalitetKilde: ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database.

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2017

2018

2019

Ændring

 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

3. kvt. 2019
ift. 2. kvt.2019

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3905

3771

3642

3650

3911

3925

4009

3744

-265

-6,6

National kørsel

3095

3049

2879

2920

3199

3045

3171

3112

-59

-1,9

Vognmandskørsel

2669

2588

2449

2386

2738

2603

2752

2711

-42

-1,5

Firmakørsel

425

461

430

534

462

441

419

402

-17

-4,1

International kørsel

810

722

763

730

711

880

838

631

-206

-24,6

Fra Danmark til udlandet

468

473

459

458

451

553

590

404

-186

-31,6

Fra udlandet til Danmark

213

167

164

164

177

166

148

143

-5

-3,4

Øvrig kørsel1

129

82

141

108

84

161

100

85

-15

-14,8

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

43,6

42,8

39,6

41,6

43,2

42,4

44,9

43,5

-1,4

-3,2

National kørsel

42,2

41,7

38,2

40,0

41,9

41,0

43,2

42,2

-1,0

-2,4

Vognmandskørsel

35,9

34,1

31,8

33,3

35,0

33,9

36,4

35,7

-0,7

-2,0

Firmakørsel

6,3

7,6

6,4

6,8

6,9

7,1

6,8

6,5

-0,3

-4,2

International kørsel

1,5

1,2

1,4

1,6

1,3

1,4

1,6

1,2

-0,4

-24,1

Fra Danmark til udlandet

0,8

0,7

0,8

1,0

0,7

0,8

1,0

0,7

-0,3

-27,8

Fra udlandet til Danmark

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

-0,1

-17,5

Øvrig kørsel1

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

-0,1

-20,6

 

mio. km

 

Kørte km i alt

375

364

366

370

365

375

376

379

2

0,6

National kørsel

312

312

313

315

316

321

320

331

11

3,4

Vognmandskørsel

253

253

251

242

260

258

264

275

11

4,3

Firmakørsel

60

59

62

72

56

63

55

55

0

-0,5

International kørsel

63

51

54

56

49

54

57

48

-9

-15,6

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2019 - Nr. 474

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation