Gå til sidens indhold

Landbrugets indtjening tilbage på 2015-16-niveau

Regnskabsstatistik for landbrug 2018

For de danske landbrug var 2018 præget af tørkehøst og lavere priser på de vigtige husdyrprodukter svin, mælk og pelsskind. Driftsresultatet faldt således med 0,8 mio. kr. til 0,2 mio. kr. i gennemsnit for de 9.545 heltidslandbrug. Det svarer til niveauet i 2015-2016, men er væsentligt under niveauet i 2017. Driftsresultatet efter beregnet ejeraflønning blev -0,3 mio. kr.

Driftsresultat, gennemsnit, alle heltidslandbrugKilde: Statistikbanken.dk/JORD2

Svinebedrifter ramte et lavpunkt - men kommer igen i 2019

Driftsresultatet for heltidsbedrifter med svin faldt med 2,2 mio. kr. fra rekordresultatet i 2017 til -0,3 mio. kr. i 2018. Det dårlige resultat skyldes især to forhold: Manglende efterspørgsel efter smågrise i vigtige aftagerlande som følge af usikkerhed med afrikansk svinepest i Europa samt højere foderpriser og mindre eget foder til rådighed som følge af tørkehøsten. Den bedste fjerdedel af svinebedrifterne formåede alligevel at lande et positivt driftsresultat på 1 mio. kr. Svinebedrifterne som helhed kommer imidlertid igen i 2019, hvor noteringen på svin og smågrise nærmer sig rekordniveauer. Det skyldes kraftig efterspørgsel efter svinekød fra Asien, hvor svinepesten er ude af kontrol, og dele af svinebestanden må slås ned.

Mælkeproducenter kom bedst gennem 2018

Selvom mælkeprisen faldt med 5 pct. i 2018 og medførte fald i driftsresultatet til hhv. 0,70 mio. kr. for konventionelle og 0,65 mio. kr. for økologiske bedrifter, var mælkeproducenternes resultater bedre end for svineproducenter, pelsdyravlere og planteavlere. Også efter ejeraflønning var der tale om positive resultater i gennemsnit.

Mindre tilbagegang for planteavlsbedrifter

For heltidsbedrifter med planteavl faldt driftsresultatet med 0,1 mio. kr. til 0,4 mio. kr. i 2018. Udbyttet i fx hvede faldt med 23 pct. jf. statistikbanken.dk/HST77, men kompenseredes delvis af 15 pct. højere pris, jf. jordbrugets prisforhold 2018.

Pelsdyrbedrifterne lider

Uligevægt mellem udbud og efterspørgsel har de seneste tre år betydet magre resultater for pelsdyrbedrifterne. 2018 udgør med et driftsresultat på -0,9 mio. kr. et lavpunkt. Selv den bedste fjerdedel af pelsdyrbedrifterne målt på driftsresultat havde minus i 2018. Auktionerne i første halvår 2019 tyder ikke på umiddelbar bedring, og i følge pelshuset Kopenhagen Fur falder den danske produktion i 2019 med 26 pct.

Landmandsfamiliers indkomster er belyst i en ny Bag tallene: Landsmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

 

antal

Bedrifter

9789

9763

9545

18389

17091

16483

28178

26854

26027

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

187

192

189

36

37

40

89

93

94

Dyreenheder, antal

215

217

222

6

6

5

79

83

85

1.000 kr. pr. bedrift

Resultat af primær drift

696

1408

617

-33

-17

-6

220

501

223

Finansieringsomkostninger

909

938

891

87

77

87

373

390

382

Generelle driftstilskud

462

476

467

79

79

84

212

223

225

Driftsresultat

249

946

193

-41

-15

-9

60

334

65

Driftsresultat efter ejeraflønning

-222

474

-277

-205

-185

-183

-211

55

-217

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

1,6

3,2

1,5

-1,5

-1,4

-1,1

0,8

2,1

0,8

Soliditetsgrad efter hensættelser

23,3

23,7

22,4

45,1

47,6

45,4

30,4

31,2

30,2

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.

*Foreløbige tal. Kilde: Statistikbanken.dk/JORD1, JORD2 og JORD3

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Malkekvæg

Malkekvæg, øko.

Svin

Pelsdyr

Planteavl

 

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

 

antal

Bedrifter

2606

2509

2386

323

317

345

2304

2208

2227

1136

1047

985

2362

2597

2544

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

164

171

175

209

227

243

186

189

172

70

80

92

285

269

263

Dyreenheder, antal

335

347

363

295

315

324

367

379

378

95

112

111

11

11

12

 

1.000 kr. pr. bedrift

Resultat af primær drift

280

1563

1117

1606

1941

1148

1803

2710

456

-181

363

-883

423

791

767

Finansieringsomkostninger

909

942

941

1013

1084

1152

1224

1248

1103

374

479

280

990

948

1004

Generelle driftstilskud

502

519

529

573

614

651

390

403

363

152

172

216

653

620

601

Driftsresultat

-127

1140

705

1166

1470

647

969

1866

-285

-403

56

-947

86

463

365

- bedste fjerdedel

720

2726

2042

2363

3259

1841

2818

4560

1011

569

861

-63

1329

1556

1493

- dårligste fjerdedel

-1127

76

-302

148

240

-457

-492

81

-1925

-1597

-620

-2011

-1190

-381

-583

Driftsresultat efter ejeraflønning

-651

619

181

656

956

103

506

1399

-749

-912

-463

-1448

-325

51

-55

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

0,7

4,2

2,9

4,0

4,5

2,6

3,5

5,2

0,7

-2,2

0,1

-4,7

1,1

1,8

1,9

Soliditetsgrad efter hensættelser

11,9

14,5

13,9

19,9

18,7

16,9

17,7

19,8

17,7

33,9

32,0

37,3

33,6

31,6

29,5

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.

*Foreløbige tal. Kilde: Statistikbanken.dk/JORD2

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juli 2019 - Nr. 268

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation