Gå til sidens indhold

Hørsholm i top med anskaffelse af ny bil

Familiernes bilkøb 2020

Familierne i Hørsholm var de flittigste aftagere af nye biler i 2020. 8,0 pct. af familierne i kommunen parkerede en helt ny købt eller leaset bil i garagen. I Allerød, Rudersdal, Solrød, Egedal, Fredensborg og Dragør kom der nye biler i mindst 6 pct. af familierne. Omvendt fik familierne i Langeland, Læsø, København, Samsø og Ærø Kommuner relativt færrest nye biler, idet færre end 3 pct. af familierne i disse områder anskaffede sig ny bil i 2020. Landsgennemsnittet var 3,9 pct.

Andelen af alle familier, der har købt eller leaset ny bil, fordelt på kommuner. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bil611

Børn, topjob og høj indkomst afspejles direkte i høj bilanskaffelse

De familier, der relativt set anskaffede sig flest nye biler, skal findes blandt:

De 10 pct. af familierne med flest penge til forbrug: I denne indkomstgruppe anskaffede 9,3 pct. af familierne sig ny bil i 2019.
Topledere: 9,3 pct. af familierne anskaffede sig ny bil i 2019.
Par med børn: 6,9 pct. anskaffede sig ny bil i 2020.
Familier i byer med 1.000-10.000 indbyggere: 4,5-4,7 pct. anskaffede sig ny bil i 2020.
Familier i oplandskommuner: 4,4 pct. anskaffede sig ny bil i 2020.

Omvendt skal de familier, der sjældnest anskaffede sig ny bil findes blandt:

Familier uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse (undtaget efterlønsmodtagere og folkepensionister): Færre end 1,2 pct. af disse familier anskaffede sig ny bil i 2019.
De 30 pct. af familierne, der har færrest penge til forbrug: Færre end 1,5 pct. af disse familier anskaffede sig ny bil i 2019.
Enlige uden børn: 1,7 pct. af disse familier anskaffede sig ny bil i 2020.
Familier i København og Frederiksberg og byer med over 100.000 indbyggere: Færre end 3,4 pct. anskaffede sig ny bil i 2020.

3,9 pct. af alle familier købte eller leasede ny bil i 2020

I alt fik 120.000 familier nøgler i hånden til deres nye bil i 2020, og det svarede til 3,9 pct. af alle familier. I 2016 anskaffede 4,2 pct. af familierne sig ny bil. Det årlige gennemsnit for perioden 2016-2020 lå på 126.200 familier eller 4,1 pct. af alle familier. 28.400 af familierne med ny bil i 2020 leasede bilen. Halvdelen af disse - 14.600 familier - var bosat i Region Hovedstaden, som rummer en tredjedel af alle familier.

Familier i provinsby- og oplandskommuner er de flittigste bilkøbere

Familier bosiddende i provinsbykommuner og oplandskommuner har i alle årene siden 2016 købt nye biler i højere grad end gennemsnittet, og de har dermed udgjort en større andel af bilkøberne end deres andel af det samlede antal familier. Denne overrepræsentation er endnu mere udtalt, hvis man ser på de familier, der har købt flere biler. Disse familier har i de seneste fem år udgjort 45-46 pct. af køberne, men kun 37 pct. af familierne. Provinsbykommunerne omfatter kommuner med mindst 30.000 indbyggere i den største by, som ikke samtidig er i hovedstadsområdet eller er en af de tre storbykommuner Århus, Odense og Aalborg. Oplandskommunerne har mindre end 30.000 indbyggere i den største by, men tilgang til mere end 40.000 arbejdspladser. Kommunegrupperne er defineret og beskrevet i dette notat om Kommunegrupper.

Familiernes køb og leasing af nye biler pr. år

 

Gennemsnit 2016-20201

20201

 

I alt

Købere2

I alt

Købere2

 

 

Andel af
i alt

Fordeling

 

Andel af
i alt

Fordeling

Familier i hele landet

3055930

126246

 

3096179

120009

 

 

pct.

Familier i pct.

100,0

4,1

100,0

100,0

3,9

100,0

Bopæl

 

 

 

 

 

 

Nordjylland

10,1

4,4

10,7

10,1

4,0

10,3

Midtjylland

22,2

4,1

22,0

22,3

3,7

21,5

Syddanmark

20,7

4,1

20,5

20,6

3,7

19,9

Hovedstaden

32,8

3,9

31,2

32,8

3,9

32,8

Sjælland

14,2

4,5

15,6

14,2

4,2

15,5

Hovedstadskommune3

28,6

3,8

26,6

28,7

3,8

28,1

Storbykommune3

14,0

3,8

13,0

14,1

3,5

12,8

Provinsbykommune3

22,0

4,5

23,8

22,1

4,1

23,6

Oplandskommune3

15,1

4,7

17,2

15,1

4,4

17,1

Landkommune3

20,2

3,9

19,3

20,0

3,6

18,4

Familietype

 

 

 

 

 

 

Enlige

54,4

2,0

26,7

54,8

1,8

26,1

Parfamilier

45,1

6,7

73,3

44,8

6,4

73,9

Familier uden børn

74,1

3,3

59,9

74,5

3,2

60,9

Familier med børn

25,4

6,5

40,1

25,0

6,1

39,1

Indkomst1

 

 

 

 

 

 

1. kvartil

25,0

1,0

1,0

25,0

0,9

5,4

2. kvartil

25,0

2,6

2,6

25,0

2,6

15,4

3. kvartil

25,0

5,2

5,2

25,0

5,0

30,4

4. kvartil

25,0

7,7

7,7

25,0

8,1

48,7

Beskæftigelse1

 

 

 

 

 

 

Selvstændige i alt

3,4

5,4

5,4

3,4

5,3

4,4

Lønmodtagere i alt

52,1

6,0

6,0

52,6

5,8

73,2

Øvrige

44,5

2,0

2,0

44,0

2,1

22,4

Boligtype1

 

 

 

 

 

 

Stue- og parcelhuse

42,9

5,7

9,6

42,6

5,6

57,6

Række-, kæde- og dobbelthuse

14,1

4,5

4,5

14,1

4,6

15,7

Etageboliger

39,3

2,7

2,7

39,6

2,6

25,0

Kollegieboliger, andre boliger og

 

 

 

 

 

 

Uoplyst

3,7

1,9

1,9

3,7

1,9

1,7

1 Oplysningerne om bopæl og familietype dækker 2016-2020 og 2020, mens oplysningerne om indkomst, beskæftigelse og boligtype dækker 2016-2019 og 2019.
2 Inklusive leasingtagere.
3 Kommunegrupperne er defineret og beskrevet i dette notat: om Kommunegrupper.
Kilde: www.statistikbanken.dk/10092

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juni 2021 - Nr. 243

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

En familie har købt ny bil, hvis den har købt en personbil eller en varebil til privat godstransport, som ikke har haft en tidligere bruger. Leasingbiler er medregnet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation