Gå til sidens indhold

Stigende salg af el- og hybridbiler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.850
November 2019
+5,2 %
Oktober-november 2019

Nyregistrerede motorkøretøjer november 2019

Der er siden 2016 registreret 8.100 nye elbiler og 7.900 nye hybridbiler. Antallet af nye elbiler er steget kraftigt i 2019, mens antallet af nye hybridbiler steg i 2018. Med stigningen udgør elbilerne over 2 pct. af de nye biler i 2019 mod under 1 pct. i de forudgående år. Bestanden af elbiler er i dag på ca. 14.600. Leasingmarkedet er væsentligt for elbilerne, idet 40 pct. eller 3.200 af de nye elbiler siden 2016 er leaset, heraf 2.900 som erhvervsleasing. I denne måned sætter vi fokus på finanslovaftalen, der bl.a. udskyder de varslede stigninger i registreringsafgiften for elbiler fra 2020 til foreløbigt 2021. Afgiften for elbiler til mere end 400.000 kr. skulle ellers være steget fra 20 pct. til 40 pct. Samtidig forlænges den lave afgift på den såkaldte processtrøm til opladning af elbilerne, som virksomheder, men ikke private, kan opnå via refusion af elafgiften. Den generelle udvikling i bilsalget fra oktober til november er omtalt længere nede i artiklen.

Nye elbiler og pluginhybridbiler. Jan. 2016 - nov. 2019Kilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/bil51

Finanslovaftalen og personbilområdet

Finanslovaftalen fra sidste uge indeholder en række punkter, der vedrører personbilområdet. Ud over udskydelsen af den højere registreringsafgift på elbiler drejer det sig bl.a. om udskydelse af ændringer af registreringsafgiften, hvor bilernes energieffektivitet indgår i beregningerne, og ændret beskatning af leasingbiler i erhvervene. Det talmæssige 'baggrundstæppe' herfor i form af de seneste års udviklingstræk på personbilområdet ridses op nedenfor.

Ingen regulering af beregningsgrundlaget for registreringsafgift

Nye regler fra efteråret 2017 for beregning af registreringsafgift, indebærer, at registreringsafgiften bliver reduceret, når en ny benzinbil kører længere end 20 km/l, og 22 km/l når det er en dieselbil. En hævning af disse grænser som følge af generelle stigninger i bilernes energieffektivitet bliver ikke gennemført med denne finanslovaftale. Billedet for såvel benzin- som dieselbiler er i dag, at ca. 80 pct. af de nye biler har en energieffektivitet over de gældende grænseværdier. Det ses i figuren nedenfor også, hvor stor en del af de nye biler siden 2016, der ligger over højere grænseværdier.

Andel af nye personbiler med energieffektivitet over forskellige grænseværdier. Jan. 2016 - nov. 2019Kilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke er i Statistikbanken.

Den gennemsnitlige bil er blevet større og forurener mere

Siden 2016 er de nye biler generelt blevet større, når man ser på motoreffekt, egenvægt og motorstørrelse, ligesom der i sammenhæng hermed ses en stigende CO2-udledning. Se mere om udviklingen i de nye bilers energiforbrug og CO2-udslip mv. i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:378.  

Effekt, motorstørrelse, vægt og CO<span class='nedetekst'>2</span>-emission for nye biler. Jan. 2016 - nov. 2019Kilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/bil50.

Ændret beskatning giver dyrere firmabiler

Ændret beskatning af leasingbiler i erhvervene betyder bl.a., at den skattepligtige værdi (beskatningsværdien) af bilerne vil stige, og det vil gøre det dyrere for personer, der beskattes af fri bil - især, hvis bilen er i dyrere ende. Erhvervenes leasing af biler i de dyrere segmenter - Large, Executive, Large MPV og Large SUV - har siden 2016 ligget stabilt omkring 21.000-22.000 biler om året, hvilket svarer til en tredjedel af alle erhvervsleasede biler. Se mere om husholdningernes og erhvervenes leasingbiler i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:416.

Ændringerne i beskatningen betyder også, at der indføres et fradrag på 40.000 kr. i beskatningsværdien, hvis der er tale om en elbil eller plugin hybrid. Her vil pluginhybridbilerne have en potentiel fordel, idet et hjemmeladeaggregat for elbilbrugerne beskattes, mens strøm og brændstof (for plugin-brugerne) betales af virksomheden. 

Erhvervsleasing af de dyre bilsegmenter. Jan. 2016 - nov. 2019Kilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke er i Statistikbanken.

Kun få udsving i bilsalget

Tilgangen af nye personbiler var i november 2019 på 18.800 (sæsonkorrigeret). Det er 5,2 pct. flere end i oktober. Husholdningernes tilgang steg med 3,0 pct., mens erhvervenes steg med 8,1 pct. Den samlede tilgang i perioden september-november 2019 faldt med 1,5 pct. i forhold til de foregående tre måneder juni-august 2019. Husholdningernes tilgang var uændret, mens erhvervenes faldt 3,1 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing står for en fjerdedel af husholdningernes nye biler

Tilgangen af nye biler i husholdningerne var på 10.100 i faktiske tal i november, og det er 3,3 pct. færre end i november sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.500 købte og 2.600 leasede biler. Antallet af købte biler er 5,7 pct. lavere end i samme måned sidste år, mens der var 4,6 pct. flere leasingbiler.

Med 6.600 leasede og 1.400 købte personbiler var erhvervenes tilgang 8.000 i november 2019, hvilket er 6,7 pct. flere end i november sidste år. Antallet af købte biler er 18,8 pct. lavere, mens der er 14,2 pct. flere leasede biler. Samlet set ligger leasing 11,3 pct. højere end i november sidste år, mens det samlede køb ligger 8,0 pct. lavere.

224.000 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang var på 224.100 biler de seneste 12 måneder. Husholdningerne stod for 131.700 biler - et minus på 2,0 pct. i forhold til perioden december 2017-november 2018 - mens erhvervene stod for 92.400 eller et plus på 6,6 pct.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

 

Dec. 2017
- nov. 2018

Dec. 2018
- nov. 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

17930

18092

0,9

 

221063

224067

1,4

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7973

7516

-5,7

 

113673

103658

-8,8

Privatleasing

2503

2619

4,6

 

20701

28017

35,3

Samlet tilgang

10476

10135

-3,3

 

134374

131675

-2,0

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9957

10576

6,2

 

107390

120409

12,1

Ikke-leasingbiler (a)

1675

1360

-18,8

 

21048

20092

-4,5

Til leasing

8282

9216

11,3

 

86342

100317

16,2

Erhvervsleasing (b)

5779

6597

14,2

 

65641

72300

10,1

Samlet tilgang (a+b)

7454

7957

6,7

 

86689

92392

6,6

Erhvervskøretøjer i alt

3662

3447

-5,9

 

39911

38539

-3,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

 

2019

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

 

Sept.-nov.
juni-aug.

Nov./
okt.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

17976

18956

19295

18628

17918

18847

 

-1,5

5,2

I husholdningerne

10328

10627

11004

10772

10395

10712

 

-0,2

3,0

I erhvervene

7648

8329

8292

7856

7523

8135

 

-3,1

8,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.850
November 2019
+5,2 %
Oktober-november 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

10. december 2019 - Nr. 462

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation