Gå til sidens indhold

Lille fald i byggeomkostningerne i tredje kvartal

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvt. 2019

Med et fald på 0,4 pct. er omkostningerne ved at bygge en bolig en smule lavere i tredje kvartal 2019, når man sammenligner med kvartalet før. Faldet i de samlede byggeomkostninger skyldes et fald i både arbejdsomkostningerne på 1,0 pct. og et lidt mindre fald på 0,1 pct. i omkostningerne til materialer. Også ved opførelsen af både enfamiliehuse og etagebyggeri er materialeomkostningerne så godt som uændrede. For de to boligtyper trækker fald i arbejdsomkostningerne på 0,9 pct. desuden de samlede byggeomkostningerne nedad.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Set over en lidt længere periode fortsætter omkostningerne ved at opføre en bolig med at stige. Det er således en smule dyrere at opføre en ny bolig i dag, hvis man sammenligner med for bare et år siden. I forhold til samme periode sidste år, er de samlede byggeomkostninger 0,4 pct. højere i tredje kvartal 2019. Det skyldes, at særligt arbejdsomkostningerne har fået et nøk opad med en stigning på 1,6 pct. det seneste år. Omkostningerne til materialer trækker dog lidt i den modsatte retning med et fald på 0,1 pct.

Det samlede byggeomkostningsindeks for boliger dækker både omkostningerne ved at opføre enfamiliehuse og etageboliger. Hver for sig ses der, for begge typer byggeri, den samme udvikling i omkostningerne som for det samlede indeks. For enfamiliehuse og etageboliger steg arbejdsomkostningerne nemlig med hhv. 1,6 pct. og 1,9 pct. Omkostningerne til materialer til opførelsen af enfamiliehuse faldt med 0,1 pct. og med 0,2 pct. for etageboliger.

Arbejdsomkostningerne stiger inden for alle byggefag

På tværs af alle byggefag har man det seneste år oplevet en stigning i arbejdsomkostningerne. Den største stigning har man oplevet inden for jord- og betonarbejde, hvor arbejdsomkostningerne er steget med 2,6 pct., mens malerarbejde følger tæt efter med en stigning på 2,4 pct. det seneste år. I den anden ende af skalaen finder man tømrer- og snedkerarbejde, hvor arbejdsomkostningerne kun steg med 0,6 pct. 

Stor variation i materialeomkostningerne

Mens arbejdsomkostningerne har været stigende for hele byggebranchen det seneste år, er der en større variation i udviklingen i omkostningerne til materialer på tværs af fagene. Således havde betonelementarbejde en stigning i omkostningerne til materialer på 2.5 pct., mens den var 0,9 pct. for el-arbejde og 0,7 pct. for vvs-arbejde. Materialeomkostningerne til jord- og betonarbejde faldt med 2,5 pct. For murerarbejde var faldet på 1,7 pct., og malerarbejde 1,3 pct. Omkostningerne til materialer for tømrer- og snedkerarbejde er, som de eneste, uændrede.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2018

2019

Ændring
2. kvt. 2019

Ændring
3. kvt. 2018

 

Vægte

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

-3. kvt. 2019

- 3. kvt. 2019

 

 

1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

104,4

104,8

104,7

105,2

104,8

-0,4

0,4

Materialer

713

103,1

103,4

103,2

103,1

103,0

-0,1

-0,1

Arbejdsomkostninger

287

107,4

107,9

108,1

110,2

109,1

-1,0

1,6

Jord- og betonarbejde

167

106,0

105,9

105,0

105,7

105,0

-0,7

-0,9

Materialer

118

104,2

103,8

102,4

102,3

101,6

-0,7

-2,5

Arbejdsomkostninger

48

110,3

111,1

111,4

114,1

113,2

-0,8

2,6

Betonelementarbejde

147

108,3

109,3

109,7

110,4

111,0

0,5

2,5

Materialer

124

108,0

109,0

109,5

109,8

110,7

0,8

2,5

Arbejdsomkostninger

23

110,5

111,1

111,3

114,0

113,1

-0,8

2,4

Murerarbejde

123

103,5

103,8

103,4

103,9

103,1

-0,8

-0,4

Materialer

82

101,4

101,4

100,4

100,3

99,7

-0,6

-1,7

Arbejdsomkostninger

42

107,1

108,0

108,6

110,4

109,0

-1,3

1,8

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

102,8

103,3

103,2

103,4

102,9

-0,5

0,1

Materialer

236

102,2

102,7

102,6

102,3

102,2

-0,1

0,0

Arbejdsomkostninger

95

104,2

104,8

104,6

106,0

104,8

-1,1

0,6

Malerarbejde

70

102,9

103,2

103,2

104,0

103,5

-0,5

0,6

Materialer

32

101,9

102,1

101,2

101,1

100,6

-0,5

-1,3

Arbejdsomkostninger

38

103,6

103,9

104,7

106,3

105,9

-0,4

2,2

Vvs-arbejde

111

102,7

102,9

103,2

103,8

103,5

-0,3

0,8

Materialer

84

101,1

101,4

101,9

101,7

101,8

0,1

0,7

Arbejdsomkostninger

27

107,1

107,2

106,8

110,0

108,7

-1,2

1,5

El-arbejde

51

104,9

104,9

105,7

106,3

106,2

-0,1

1,2

Materialer

37

103,0

103,1

104,2

103,7

103,9

0,2

0,9

Arbejdsomkostninger

14

109,2

108,8

108,8

112,4

111,7

-0,6

2,3

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

104,3

104,7

104,5

105,0

104,6

-0,4

0,3

Materialer

730

103,1

103,4

103,2

103,0

103,0

0,0

-0,1

Arbejdsomkostninger

270

107,2

107,8

107,9

109,9

108,9

-0,9

1,6

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

104,8

105,1

105,1

105,8

105,4

-0,4

0,6

Materialer

655

103,3

103,5

103,4

103,2

103,1

-0,1

-0,2

Arbejdsomkostninger

345

107,7

108,2

108,4

110,7

109,7

-0,9

1,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2019 - Nr. 456

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation