Gå til sidens indhold

Lille stigning i byggeomkostningerne

Byggeomkostningsindeks for boliger 2. kvt. 2019

Med en stigning på 0,5 pct. er byggeomkostningsindekset en smule højere i andet kvartal 2019, sammenlignet med årets første kvartal. Stigningen i de samlede byggeomkostninger skyldes, at arbejdsomkostningerne er steget med 1,9 pct., mens et fald i omkostningerne til materialer på 0,1 pct. har været med til at trække de samlede omkostninger i den modsatte retning. Den samme modsatrettede tendens ses for omkostningerne ved opførelsen af både enfamiliehuse og etagebyggeri, hvor omkostningerne til materialer er faldet med 0,2 pct. for begge boligtyper, mens arbejdsomkostningerne steg 1,9 pct. for enfamiliehuse og 2,1 pct. for etagebyggeri.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningerne er højere end sidste år

Set over en længere periode fortsætter den generelle tendens med stigende byggeomkostninger. Det er således dyrere for dem, der ønsker at opføre en ny bolig i dag, sammenlignet med for bare et år siden. I forhold til samme periode sidste år, er de samlede byggeomkostninger nemlig 0,8 pct. højere i andet kvartal 2019. Særligt arbejdsomkostningerne har fået et nøk opad med en stigning på 1,5 pct. det seneste år, men også omkostningerne til materialer har med en stigning på 0,4 pct. bidraget til de stigende omkostninger ved at bygge en bolig.

Det samlede byggeomkostningsindeks for boliger dækker både omkostningerne ved at opføre enfamiliehuse og etageboliger. Hver for sig ses der for begge typer byggeri den samme udvikling i omkostningerne som for det samlede indeks. For både enfamiliehuse og etageboliger er arbejdsomkostningerne steget mest med hhv. 1,3 pct. og 1,7 pct. Omkostningerne til materialer steg for enfamiliehuse 0,4 pct., mens de for etageboliger steg 0,2 pct.

Arbejdsomkostningerne stiger inden for alle byggefag

På tværs af alle byggefag har man det seneste år oplevet en stigning i arbejdsomkostningerne. Den største stigning har man oplevet inden for jord- og betonarbejde, hvor arbejdsomkostningerne er steget med 2,3 pct., mens malerarbejde følger tæt efter med en stigning på 2,2 pct. det seneste år. I den anden ende af skalaen finder man tømrer- og snedkerarbejde, hvor arbejdsomkostningerne kun steg med 0,2 pct. 

Stor variation i materialeomkostningerne

Mens arbejdsomkostningerne har været stigende for hele byggebranchen det seneste år, er der en større variation i udviklingen i omkostningerne til materialer på tværs af fagene. Således havde betonelementarbejde, tømrer- og snedkerarbejde samt vvs-arbejde en stigning i omkostningerne til materialer på hhv. 2,6 pct., 0,4 pct. og 0,7 pct., mens materialeomkostningerne til jord- og betonarbejde, murerarbejde og malerarbejde faldt med hhv. 1,2 pct., 0,9 pct. og 0,1 pct. Omkostningerne til materiale for el-arbejde er, som de eneste, uændrede.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2018

2019

Ændring
1. kvt. 2019

Ændring
2. kvt. 2018

 

Vægte

2. kvt

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

-2. kvt. 2019

- 2. kvt. 2019

 

 

1. kvt. 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

104,4

104,4

104,8

104,7

105,2

0,5

0,8

Materialer

713

102,7

103,1

103,4

103,2

103,1

-0,1

0,4

Arbejdsomkostninger

287

108,6

107,4

107,9

108,1

110,2

1,9

1,5

Jord- og betonarbejde

167

105,8

106,0

105,9

105,0

105,7

0,7

-0,1

Materialer

118

103,5

104,2

103,8

102,4

102,3

-0,1

-1,2

Arbejdsomkostninger

48

111,5

110,3

111,1

111,4

114,1

2,4

2,3

Betonelementarbejde

147

107,7

108,3

109,3

109,7

110,4

0,6

2,5

Materialer

124

107,0

108,0

109,0

109,5

109,8

0,3

2,6

Arbejdsomkostninger

23

111,7

110,5

111,1

111,3

114,0

2,4

2,1

Murerarbejde

123

103,7

103,5

103,8

103,4

103,9

0,5

0,2

Materialer

82

101,2

101,4

101,4

100,4

100,3

-0,1

-0,9

Arbejdsomkostninger

42

108,2

107,1

108,0

108,6

110,4

1,7

2,0

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

103,1

102,8

103,3

103,2

103,4

0,2

0,3

Materialer

236

101,9

102,2

102,7

102,6

102,3

-0,3

0,4

Arbejdsomkostninger

95

105,8

104,2

104,8

104,6

106,0

1,3

0,2

Malerarbejde

70

102,8

102,9

103,2

103,2

104,0

0,8

1,2

Materialer

32

101,2

101,9

102,1

101,2

101,1

-0,1

-0,1

Arbejdsomkostninger

38

104,0

103,6

103,9

104,7

106,3

1,5

2,2

Vvs-arbejde

111

102,8

102,7

102,9

103,2

103,8

0,6

1,0

Materialer

84

101,0

101,1

101,4

101,9

101,7

-0,2

0,7

Arbejdsomkostninger

27

108,2

107,1

107,2

106,8

110,0

3,0

1,7

El-arbejde

51

105,7

104,9

104,9

105,7

106,3

0,6

0,6

Materialer

37

103,7

103,0

103,1

104,2

103,7

-0,5

0,0

Arbejdsomkostninger

14

110,2

109,2

108,8

108,8

112,4

3,3

2,0

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

104,3

104,3

104,7

104,5

105,0

0,5

0,7

Materialer

730

102,6

103,1

103,4

103,2

103,0

-0,2

0,4

Arbejdsomkostninger

270

108,5

107,2

107,8

107,9

109,9

1,9

1,3

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

105,0

104,8

105,1

105,1

105,8

0,7

0,8

Materialer

655

103,0

103,3

103,5

103,4

103,2

-0,2

0,2

Arbejdsomkostninger

345

108,9

107,7

108,2

108,4

110,7

2,1

1,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2019 - Nr. 329

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation