Gå til sidens indhold

Fortsat uændret antal lønmodtagere i juni

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juni 2019

Lønmodtagerbeskæftigelsen har overordnet set været stigende siden foråret 2013, men i juni er antallet af personer med lønmodtagerjob for anden måned i træk stort set uændret. Antallet af lønmodtagere var i juni 2.784.500. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Lille stigning i den private lønmodtagerbeskæftigelse

Efter et fald fra april til maj steg antallet af lønmodtagere med 600 personer i juni i sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service har i samme periode været stort set uændret.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2784732

2784075

2784528

0,0

Offentlig forvaltning og service

833845

834079

833938

0,0

Virksomheder og organisationer1

1950566

1949670

1950265

0,0

Uoplyst sektor

321

326

325

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2784732

2784075

2784528

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41970

41909

41715

-0,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

338588

338204

337896

-0,1

Bygge og anlæg

166679

166390

165903

-0,3

Handel og transport mv.

696752

696094

696374

0,0

Information og kommunikation mv.

109215

109304

109418

0,1

Finansiering og forsikring

82458

82498

82759

0,3

Ejendomshandel og udlejning

40574

40619

40742

0,3

Erhvervsservice

309028

309292

309786

0,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

880230

880542

880628

0,0

Kultur, fritid og anden service

118919

118895

118982

0,1

Uoplyst aktivitet

321

326

325

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. august 2019 - Nr. 304

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation