Gå til sidens indhold

Fonde støtter primært videnskabelige formål

Fondes aktiviteter 2017

Danske fonde og fondslignende foreninger gav i 2017 tilsagn om uddelinger for i alt 17,1 mia. kr., hvilket svarer til 0,8 pct. af BNP. Det var en stigning på 0,4 mia. kr. i forhold til 2016. Der blev bevilget 9,3 mia. kr. til videnskabelige formål, som primært omfatter forskning på universiteter og hospitaler. Der blev bevilget 2,2 mia. kr. til kulturelle formål samt 1,9 mia. kr. til områder inden for social og sundhed. Uddelinger af midler til øvrige formål udgjorde 3,7 mia. kr. Det dækker områder som uddannelse, erhvervs- og regionaludvikling og internationale humanitære formål.

Fondes bevillinger fordelt på fondstype og formål

66 pct. af midlerne fra erhvervsdrivende fonde gik til videnskabelige formål

I 2017 uddelte de erhvervsdrivende fonde bevillinger for 11,4 mia. kr., hvoraf to tredjedele blev bevilget til videnskabelige formål, herunder forskning. Almene fonde og fondslignende foreninger gav tilsagn om uddelinger for 5,6 mia. kr. i 2017, og heraf blev der bevilget 1,7 mia. kr. til videnskabelige formål og 1,1 mia. kr. til områder inden for social og sundhed. Bevillinger fra patientforeninger (fx Kræftens Bekæmpelse og Scleroseforeningen) gik næsten udelukkende til videnskabelige formål. Af patientforeningernes samlede bevillinger på 0,3 mia. kr. gik 97 pct. til videnskabelige formål.

Den offentlige sektor er den største modtager af fondsmidler

Den største andel af fondsmidlerne blev givet til offentlige institutioner, som i 2017 modtog 67 pct. af bevillingerne. Foreninger og organisationer modtog 20 pct. Private virksomheder og individuelle personer modtog tilsammen 7 pct. De resterende midler blev bl.a. givet til interne aktiviteter i fondene.

Midler til videnskabelige formål gik primært til offentlige institutioner

I 2017 modtog offentlige institutioner tilsammen 8,4 mia. kr. i bevillinger til videnskabelige formål. Det svarer til 91 pct. af fondenes samlede bevillinger til dette formål. De offentlige institutioner modtog 1,0 mia. kr. til kulturelle formål, og det udgjorde knap halvdelen af de samlede fondsmidler til kulturområdet. Foreninger og organisationer modtog 0,8 mia. kr. eller 38 pct. af uddelingerne til kultur.

Få fonde uddelte hovedparten af bevillingerne

Hovedparten af bevillingerne var koncentreret om relativt få fonde. De ti fonde med de største uddelinger dækkede 53 pct. af alle uddelte midler i 2017. Tendensen var endnu mere tydelig inden for videnskabelige formål, hvor 87 pct. af uddelingerne blev givet af de ti fonde med de største uddelinger til dette formål.

Den gennemsnitlige bevilling udgjorde 200.000 kr.

Uddelingerne var fordelt på i alt 87.000 bevillinger, og den gennemsnitlige bevilling var dermed på 200.000 kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige bevilling i 2016 på 230.000 kr. Den gennemsnitlige bevilling i 2017 fra de erhvervsdrivende fonde var knapt 400.000 kr., og for de almene fonde og fondslignende foreninger var gennemsnittet 100.000 kr.

I 2017 var udbetalingerne steget med 1 mia. kr.

Mens bevillingerne siger noget om, hvor meget der blev givet tilsagn om fra fondens side, så viser udbetalingerne, hvor mange midler fondene rent faktisk udbetalte i referenceåret. Bevillingerne kan i nogle tilfælde blive udbetalt flere år efter, at der blev givet tilsagn om det. I 2017 blev der udbetalt 11,9 mia. kr., og det udgjorde 1,0 mia. kr. mere end i 2016. Der blev udbetalt 3,9 mia. kr. til videnskabelige formål, 2,1 mia. kr. til social og sundhed, 1,9 mia. kr. til kulturområdet og 3,9 mia. kr. til de øvrige formål.

Udbetalinger og bevillinger fordelt på fondstyper

 

2016

2017

 

Bevillinger

Udbetalinger

Bevillinger

Udbetalinger

 

antal

mio. kr.

antal

mio. kr.

Alle fonde

73675

16685

10784

87263

17053

11865

Erhvervsdrivende fonde

25206

9891

5451

28841

11446

6826

Almene fonde mv.

48469

6793

5333

58421

5607

5039

Videnskabelige formål

5463

7915

3637

6489

9253

3936

Kulturelle formål

9530

2470

1942

7834

2182

1947

Sociale formål

28520

1709

1057

37134

1010

1031

Natur og miljøformål

333

540

531

677

730

541

Sundhed og motionsformål

5381

955

765

6544

886

1081

Uddannelse og folkeoplysningsformål

12428

754

723

20187

620

883

Erhvervs- og regional formål

1969

708

529

1160

657

602

Internationale humanitære formål

1325

786

723

1072

640

639

Religiøse formål

113

66

37

21

13

18

Andre formål

8613

781

841

6145

1063

1185

Nyt fra Danmarks Statistik

16. november 2018 - Nr. 429

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske fonde og foreninger. Bevillinger er de midler der er givet tilsagn om i året. Disse kan blive udbetalt i bevillingsåret, eller i efterfølgende år. Udbetalinger er de midler der er udbetalt fra fonden i året, uanset om de er bevilliget i året eller i tidliere år. Fonde med virksomhedsformerne Erhvervsdrivende fond, samt Fonde og andre selvejende institutioner. Alle fonde med disse virksomhedsformer indgår i populationen, såfremt de tilhører den private sektor. Stikprøven udvælges og opregnes i forhold til fondens anvendelse af fradragsretten under fondsbeskatningsloven. Hertil suppleres med en gruppe af enheder - fx patientforeninger - der agerer som fonde. Disse indgår i statistikken sammen med de almene fonde.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets økonomi