Gå til sidens indhold

Afmatning i industriens produktion

Industriens produktion og omsætning august 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i august med 1,1 pct. Generelt svinger produktionen dog en del fra måned til måned, og særligt siden slutningen af 2018 har månedsudsvingene været store. I perioden juni-august er produktionen faldet med 1,6 pct. i forhold til de tre foregående måneder Dermed ses en mulig indikation på, at den afmatning, som er set i den europæiske industri siden starten af 2018 (se Eurostats nyhedsbrev), nu også påvirker produktionen i Danmark. Udviklingen stemmer overens med de forventninger, som industrien har haft gennem længere tid (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:356). Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi baseret på faktiske indberetninger fra virksomhederne. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Fald i medicinalbranchen presser den samlede produktion i august

I august var det branchen tekstil- og læderindustri, der havde det procentvise største fald på 8,2 pct., men det var branchen medicinalindustri, der med sit fald på 3,7 pct. havde den største indvirkning på det samlede produktionsindeks. Dette skyldes, at branchen har en vægt på 20,1 pct. i det samlede indeks og havde dermed et vækstbidrag på mere end minus 0,7 pct. Over de seneste tre måneder er branchen dog steget med 0,7 pct. set i forhold til de tre foregående. Udover de nævnte brancher faldt produktionen i august også for brancherne metalindustri, elektronikindustri, maskinindustri, transportmiddelindustri samt møbel og anden industri mv.

Fem branchegrupper går frem

Der var stigninger i produktionsindekset for brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, træ- og papirindustri, trykkerier, kemisk industri og olieraffinaderier mv., plast-, glas og betonindustri og fremstilling af elektrisk udstyr. Stigningerne var dog af mindre omfang, og samtidig har flere af brancherne kun en mindre vægt i det samlede produktionsindeks. Således var stigningerne ikke store nok til trække det samlede indeks op i august.

Omsætningen faldt i august

Industriens samlede omsætning faldt 0,9 pct. fra juli til august og lå i perioden juni-august 3,3 pct. under omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 3,2 pct. på eksportmarkedet og steg 3,7 pct. på hjemmemarkedet i august, hvilket indikerer, at de globale tegn på tilbagegang, der har været på det seneste, nu rammer de danske industrivirksomheder på omsætningen. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Faldet i den samlede omsætning i august skyldes nedgang i branchegrupperingerne investeringsgodeindustri, fremstilling af varige forbrugsgoder og fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. August 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juni
- aug.

Aug.
 

Juni
- aug.

Aug.
 

Juni
- aug.

Aug.
 

Juni
- aug.

Aug.
 

Juni
- aug.

Aug.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-4,2

-0,8

-1,4

-1,4

0,4

-6,0

0,4

-1,7

-1,6

-1,1

Omsætning2

I alt

-6,2

-5,5

-0,5

2,0

0,7

-1,1

0,7

-0,7

-3,3

-0,9

 

Eksport

-5,9

-8,4

2,1

1,7

-0,6

-0,4

0,4

-1,1

-3,1

-3,2

 

Hjemme

-6,9

4,7

-2,9

2,1

1,9

-1,9

1,2

0,3

-3,7

3,7

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. August 2019

 

 

2019

Mar.-maj/
juni-aug.

Juli/
aug.

 

Vægte1

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

117,2

118,6

122,8

114,5

119,8

118,5

-1,6

-1,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,4

112,5

110,7

108,8

111,4

111,9

-0,2

0,4

Tekstil- og læderindustri

1,1

121,8

118,1

121,1

119,2

126,4

116,0

0,2

-8,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

89,2

92,9

116,1

92,0

87,0

91,2

-9,4

4,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

120,7

120,4

123,3

95,9

119,9

122,1

-7,3

1,8

Medicinalindustri

20,1

137,7

140,2

150,8

138,6

149,3

143,8

0,7

-3,7

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

110,2

112,4

111,6

109,9

111,7

112,1

-0,1

0,4

Metalindustri

8,7

107,3

106,3

107,1

109,4

110,8

107,1

2,1

-3,3

Elektronikindustri

6,0

122,7

128,9

126,3

124,1

128,3

125,5

0,0

-2,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

115,2

117,8

108,6

110,5

126,8

128,9

7,2

1,7

Maskinindustri

14,0

115,8

116,5

113,9

109,3

111,2

110,8

-4,3

-0,4

Transportmiddelindustri

1,5

108,1

105,2

101,7

117,3

108,9

105,6

5,3

-3,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

111,5

109,3

125,2

108,2

108,2

107,8

-6,3

-0,4

Investeringsgodeindustri

27,2

119,6

120,0

126,1

116,8

117,3

116,4

-4,2

-0,8

Mellemproduktindustri

26,7

114,3

113,3

116,5

108,4

116,2

114,6

-1,4

-1,4

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

103,6

103,0

103,4

106,8

105,4

99,1

0,4

-6,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

119,7

122,3

126,2

119,6

126,1

124,0

0,4

-1,7

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

112,1

113,1

115,7

108,5

112,4

112,1

-2,3

-0,3

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

117,9

119,3

124,0

114,7

121,0

119,5

-1,7

-1,2

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 6,8 pct. i juni og steg 4,6 pct. i juli. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,1 procentpoint i juni og opjusteret 0,5 procentpoint i juli. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2019 - Nr. 367

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation