Gå til sidens indhold

Hver femte dansker deltager i deleøkonomien

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2017 deleøkonomi

Én ud af fem danskere deltager i deleøkonomiske aktiviteter. Det svarer til ca. 800.000 personer mellem 16-74 år. Der er mere end fire gange så mange brugere end udbydere, mens ca. 2 pct. af danskere både udbyder og aftager deleøkonomiske tjenester.

Danskernes deltagelse i deleøkonomien. 2017

Hvad er deleøkonomi?

Denne opgørelse definerer deleøkonomien som en transaktion mellem privatpersoner, hvor bruger og udbyder finder hinanden på internettet, ofte på specialiserede hjemmesider eller vha. apps, fx AirBnB. Transaktionerne kan arrangeres som leje/udleje, køb/salg, dele eller bytte og kan vedrøre mange forskellige varer eller tjenester. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt om tre typer af transaktioner: leje/udleje, bytte, deling eller udlejning af bolig, køb eller deling af transport samt køb/salg eller udveksling af kortvarige opgaver fx rengøring. Salg/køb, deling eller bytte af brugte ting eller ejendele er ikke medtaget i denne analyse.

Deleøkonomisk deltagelse fordelt på køn og alder. 2017

Især unge mellem 16-34 år er aktive i deleøkonomien

Danskere mellem 16-34 år er mest aktive både som udbydere og som brugere. 28 pct. i alderen 25-34 år køber deleøkonomiske tjenester. Samme aldersgruppe har også den højeste andel af udbydere med 8 pct. I modsætning til alder har køn ikke betydning i forbindelse med deltagelse i deleøkonomien.

Køb af overnatning dominerer deleøkonomiske transaktioner

Det er især populært at leje eller bytte bolig, sommerhus eller værelse online fra andre privatpersoner: hver tiende har fundet overnatning på den måde i løbet af det sidste år. 7 pct. købte eller delte transport fra eller med andre. Endeligt er der 4 pct., der købte kortvarige tjenester fra andre personer vha. internettet. Det kan fx være rengøring, havearbejde, børnepasning eller lektiehjælp.

Især de 25-34 årige lejer overnatning

Onlinekøb af overnatning fra andre privatpersoner er mest udbredt blandt de 25-44 årige. 53 pct. af dem, der lejer hus mv. på nettet fra andre personer er mellem 25 og 44 år. Andelen af dem, der lejer bolig mv. fra andre privatpersoner, topper blandt de 25-34 årige med 18 pct. og falder med alderen.

Køb af overnatning fra andre privatpersoner fordelt på køn og alder. 2017

Deltagelse i deleøkonomien. 2017

 

Alle

16-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

 

pct. af befolkningen

Bruger deleøkonomiske tjenester

17

21

28

20

17

10

5

Udbyder deleøkonomiske tjenester

4

7

8

3

3

2

1

Lejer, bytter eller deler overnatning

10

7

18

13

11

6

3

Udbyder overnatning

3

2

7

3

4

2

1

Køber eller deler transport

7

13

16

5

6

3

0

Udbyder transport

3

4

6

2

2

1

1

Køber kortvarige tjenester fra andre

4

5

5

4

3

3

2

Udbyder kortvarige tjenester til andre

3

7

5

3

1

1

0

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2017 - Nr. 266

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. oktober 2017

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation