Gå til sidens indhold

Uændret bilsalg i august

Nyregistrerede motorkøretøjer august 2019

Tilgangen af nye personbiler i august 2019 var på 19.500 (sæsonkorrigeret). Det er uændret i forhold til juli. Husholdningernes tilgang steg med 4,2 pct., mens erhvervenes faldt med 5,1 pct. Tilgangen i perioden juni-august 2019 faldt med 1,4 pct. i forhold til marts-maj 2019, der dog lå ekstraordinært højt pga. det fremrykkede bilsalg i marts, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:146.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nye bilers CO2-emission steget med 7,4 pct. siden januar 2017

Den gennemsnitlige emission af CO2 for alle nyregistrerede personbiler inkl. el- og pluginhybridbiler er steget fra 105 gram/km i januar 2017 til 113 gram/km i august 2019. Hvis den tekniske udvikling fra 2017 til nu mht. bilernes vægt, motorstørrelse og -effekt samt energieffektivitet fortsætter frem til udgangen af 2020, og der samtidig ikke sker ændringer i forholdet mellem eldrevne og fossildrevne biler, vil emissionen af CO2 i december 2020 ligge på ca. 118 gram/km.

Langt til EU- emissionskravene i 2021

Både det aktuelle niveau og det fremskrevne niveau ligger væsentligt over de krav på 95 gram/km i 2021 med yderligere skærpelse til 80,8 gram/km i 2025 og 59,4 gram/km i 2030, som er fastsat i EU-forordning 2019/631. Hvis niveauet i august - 113 gram/km - skulle have været nedbragt til 95 gram/kilometer alene ved en højere andel af elbiler, skulle de have udgjort 29 pct. af de nye biler i stedet for de knap 2 pct., der faktisk blev registreret.

EU-kravene indgår blandt andre antagelser i den basisfremskrivning af udviklingen i energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser i et "frozen policy"-scenarie frem til 2030, som Energistyrelsen har publiceret i sidste uge.

Nye personbilers CO<span class='nedetekst'>2</span>-emission, målt, fremskrevet og EU-kravKilde: Egne beregninger.

Leasing står for en fjerdedel af husholdningernes nye biler

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i august var på 10.600 i faktiske tal, og det er 8,8 pct. færre end i august sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.900 købte og 2.700 leasede biler. Antallet af købte biler er 17,7 pct. lavere end i august 2018, mens der er 34,5 pct. flere leasingbiler. Med 6.500 leasede og 1.600 købte personbiler var erhvervenes tilgang 8.100 i august 2019, hvilket er 10,1 pct. færre end i august sidste år. Antallet af købte biler er 31,5 pct. lavere, mens der er 2,7 pct. færre leasede biler. Samlet set ligger leasing 5,8 pct. højere end i august sidste år, mens det samlede køb ligger 20,4 pct. lavere.

218.000 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 218.000 biler. Husholdningerne stod for 128.800 biler - minus 6,6 pct. - mens erhvervene stod for 89.400, eller plus 2,2 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

 

2019

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

 

Juni-aug.
mar.-maj

August/
juli

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

23984

17248

16893

18303

19491

19489

 

-1,4

0,0

I husholdningerne

15292

9765

9719

10347

10705

11153

 

-7,4

4,2

I erhvervene

8692

7483

7175

7956

8785

8337

 

7,4

-5,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

 

Sept. 2017
- aug. 2018

Sept. 2018
- aug. 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

20664

18722

-9,4

 

225370

218226

-3,2

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9651

7938

-17,7

 

117764

102520

-12,9

Privatleasing

1987

2673

34,5

 

20133

26286

30,6

Samlet tilgang

11638

10611

-8,8

 

137897

128806

-6,6

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

11013

10784

-2,1

 

107606

115706

7,5

Ikke-leasingbiler (a)

2322

1591

-31,5

 

23164

20180

-12,9

Til leasing

8691

9193

5,8

 

84442

95526

13,1

Erhvervsleasing (b)

6704

6520

-2,7

 

64309

69240

7,7

Samlet tilgang (a+b)

9026

8111

-10,1

 

87473

89420

2,2

Erhvervskøretøjer i alt

3452

3425

-0,8

 

39719

39554

-0,4

Varebiler

2988

3054

2,2

 

34248

33814

-1,3

Lastbiler

188

127

-32,4

 

2160

2355

9,0

Sættevognstrækkere

208

192

-7,7

 

2432

2440

0,3

Busser

68

52

-23,5

 

879

945

7,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. september 2019 - Nr. 334

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Transportmidler