Gå til sidens indhold

Vigende niveau for konkurser og jobtab

Konkurser september 2019

Der var 191 konkurser i september blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 3 pct. flere end i august. Konkurserne medførte 752 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, eller 15 pct. flere end i august. I perioden juli-september var der 9 pct. færre konkurser end i april-juni, og jobtabet var 5 pct. lavere. Udviklingen er generelt vigende for såvel konkurser som jobtab. Der er i denne artikel fokus på konkurser blandt minkavlere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Faldende eksport af minkskind og stigende antal konkurser

Med en pris pr. skind i 2019 på en tredjedel af prisen i rekordåret 2013 og en tilsvarende reduktion i eksportomsætningen, har et stigende antal minkavelere måttet dreje nøglen om i 2018 og 2019. Med 14 konkurser hidtil i 2019 er godt 1 pct. af de 1.330 bedrifter i 2018 ramt.    Ift. andre brancher, hvor op til 5 pct. af virksomhederne er gået konkurs, er konkursandelen bemærkelsesværdig lav vilkårene til trods.

Eksport, stykpris og bestand samt konkurser og tabt omsætning ved minkproduktionKilde: www.statistikbanken.dk/pels11, kn8mest og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Eksporten af mink til Hongkong og Kina er næsten kollapset siden 2013

Den negative udvikling i eksporten er helt domineret af, at eksporten til Hongkong og Kina, som tidligere var helt dominerende eksportmarkeder, er reduceret fra 11,9 mia. kr. i 2013 til 2,07 mia. i 2018 og 0,76 mia. kr. i januar-juli 2019.

Selv om produktionen er tabsgivende med handelspriser under produktionspriserne, er der ikke endnu (ultimo 2018) reduceret nævneværdigt i dyrebestanden.

Færrest tabte job i Region Nordjylland

I faktiske tal var der i alt 440 konkurser i september. Heraf ramte 183 eller 42 pct. aktive virksomheder. De stod for 98 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. Region Hovedstaden stod for 42 pct. af de tabte job, Region Syddanmark for 24 pct. og Region Midtjylland for 18 pct. af de 752 tabte job. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 4 pct. og 12 pct. af de tabte job.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2018

2019

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

554

592

642

642

617

572

1109

926

726

552

745

618

639

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

232

193

183

180

189

248

219

219

207

183

214

178

191

Faktiske i alt

414

601

1081

793

686

508

1192

966

637

461

636

395

440

Landbrug, skovbrug og fiskeri

16

12

22

19

24

34

16

10

17

8

14

5

8

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

17

25

37

25

25

33

49

35

39

26

36

21

26

Bygge og anlæg

61

88

123

101

74

57

106

92

99

79

93

59

75

Handel og transport mv.

154

190

302

229

215

148

337

302

219

146

188

126

140

Ejendomshandel og udlejning

12

17

25

13

16

18

25

16

16

10

17

11

12

Erhvervsservice

71

98

185

131

120

79

224

138

95

71

104

70

69

Øvrige brancher, ex. uoplyste

65

143

324

219

185

117

380

324

129

105

167

92

90

Uoplyst aktivitet

18

28

63

56

27

22

55

49

23

16

17

11

20

Hovedstaden

155

364

717

486

433

169

805

684

313

198

360

175

189

Sjælland

51

63

88

86

61

60

78

56

71

54

71

65

59

Syddanmark

67

54

86

51

79

113

114

105

99

55

60

45

76

Midtjylland

92

88

152

124

75

115

144

85

101

113

107

77

81

Nordjylland

49

32

38

46

38

51

51

36

53

41

38

33

35

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

772

900

1027

672

1886

1118

1060

861

1039

783

1150

655

752

Hovedstaden

194

367

413

161

438

194

287

214

346

233

267

177

317

Sjælland

96

82

149

153

875

81

150

97

123

150

62

120

93

Syddanmark

202

196

200

93

224

419

228

220

263

151

331

126

179

Midtjylland

179

188

171

169

251

315

293

210

183

167

342

178

135

Nordjylland

101

67

94

96

98

109

102

120

124

82

148

54

28

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (brancheopdelt), konk8 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. oktober 2019 - Nr. 364

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation