Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Offentligt forskningsbudget stiger for 3. år i træk

Offentligt forskningsbudget 2019

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling er for 2019 budgetteret til 22,6 mia. kr. Det svarer til 0,98 pct. af Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende skøn for BNP. I forhold til 2018 stiger det offentlige forskningsbudget med 0,2 mia. kr., når der er taget højde for prisudviklingen. Det er en stigning på 1,0 pct. Stigningen fortsætter for tredje år i træk efter et fald på 6,7 pct. fra 2015 til 2016.

Offentligt forskningsbudget. 2019-priserKilde: www.statistikbanken.dk/foubud.

Stigning i internationale bevillinger

Hovedparten af de offentlige midler til forskning og udvikling er statslige finanslovsbevillinger, som med 16,9 mia. kr. udgør 75,1 pct af de samlede bevillinger. De resterende 5,6 mia. kr. kommer fra kommuner og regioner, Danmarks Grundforskningsfond samt fra EU og Nordisk Ministerråd. Finanslovsbevillingerne stiger med 51,4 mio. kr. i 2019 i forhold til budgettet for 2018, mens beregningen af de regionale og kommunale forskningsmidler giver et fald på 35,3 mio. kr. De internationale bevillinger fra EU og Nordisk Ministerråd stiger samlet med 146,6 mio. kr., mens bevillingerne fra Danmarks Grundforskningsfond stiger med 68,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018 i faste priser.

Københavns Unversitet modtager flest finanslovsmidler

Universiteter mv. er den sektor, der modtager den største andel af finanslovsbevillingerne. I 2019 er der til universiteter mv. bevilget 10,3 mia. kr. ud af i alt 16,9 mia. kr. Københavns Universitet får med 29,4 pct. af bevillingerne den største andel, efterfulgt af Århus Universitet med 18,9 pct. I bunden ses Roskilde Universitet med 2,6 pct. og IT-Universitetet med 1,3 pct. Sammenlignet med 2018 har IT-Universitetet og Copenhagen Business School øget deres relativt små andele med 28,3 pct og 21,7 pct., mens Roskilde Universitets og Danmarks Tekniske Universitets andele er reduceret med 1,2 pct. og 1,0 pct.

Finanlovsbevillinger til universiteter mv. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/foubud4.

Danmark i top med offentligt finansieret forskning og udvikling

Danmark er blandt de lande, der bruger flest offentlige midler på forskning og udvikling pr. indbygger. Gennemsnittet for offentlige bevillinger til forskning og udvikling i 2017 for de 28 EU-lande var 193,2 euro pr. indbygger. Samme år var det offentlige forskningsbudget i Danmark på 454,6 euro pr. indbygger. Blandt de lande, som har indberettet data for 2017 til Eurostat, er det kun Norge, der bevilligede flere penge til forskning og udvikling end Danmark pr. indbygger. Af forskningsbevillinger i pct. af BNP falder EU-28 landenes gennemsnit fra 0,67 pct. i 2013 til 0,64 pct. i 2017. Danmark var tidligere førende blandt de lande, der indberetter til Eurostat, men måtte i 2017 se sig overhalet af Norge.

Offentlige nationale forskningsbevillinger for udvalgte lande

 

2013

2015

2017*

 

2013

2015

2017*

 

euro pr. indbygger

 

pct. af BNP

EU-28

181,4

186,9

193,2

 

0,67

0,64

0,64

Danmark

470,6

483,6

454,6

 

1,02

1,00

0,89

Finland

371,8

365,8

342,7

 

0,99

0,95

0,84

Frankrig

228,4

213,3

220,2

 

0,71

0,64

0,64

Nederlandene

285,7

288,8

290,3

 

0,73

0,71

0,67

Norge

631,9

626,5

676,1

 

0,81

0,93

1,00

Sverige

380,9

363,4

380,9

 

0,83

0,79

0,80

Tyskland

315,1

326,8

365,3

 

0,90

0,87

0,92

Anm.: Da der i tabellen alene er tale om nationale forskningsbevillinger, er det offentlige forskningsbudget for Danmark her opgjort eksklusive de internationale bevillinger fra EU og Nordisk Ministerråd.
*Foreløbige tal.
Kilde: Eurostat. Tallene er i Eurostats database opdateret 30. januar 2019. Tallene er til dels beregnet på grundlag af foreløbige budgettal og skøn/foreløbige tal for BNP.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. maj 2019 - Nr. 192

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Det offentlige forskningsbudget omfatter oplysninger om de budgetterede udgifter til forskning og udvikling, som ministerierne har indberettet til Finansministeriet. Herudover har Danmarks Statistik indhentet oplysninger fra Danmarks Grundforskningsfond og Nordisk Ministerråd samt beregnet budgetter for hhv. kommuner og regioner samt bevillinger fra EU.

Det offentlige forskningsbudget omfatter herudover oplysninger om de endelige offentlige bevillinger til forskning og udvikling, dvs. bevillinger samt eventuelle tillægsbevillinger til Finansloven samt ændringer til de oprindelige budgetter for de øvrige bevillingers vedkommende. Budgetterne for de sidste tre år er ikke endelige, da budgetterne for kommuner og regioner kan blive revideret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation