Gå til sidens indhold

Færre uden for arbejdsstyrken ønsker et arbejde

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2018

Tre ud af ti personer i alderen 15-64 år, der var uden for arbejdsstyrken i 2018, ønskede et arbejde. Dette er et fald på 6 procentpoint fra 2017, hvor andelen var 36 pct. Faldet fra 2017 til 2018 i andelen af personer uden for arbejdsstyrken, der ønsker et arbejde, går igen på tværs af aldersgrupper, men er størst for de 15-29-årige. Det viser tal fra den årlige Arbejdskraftundersøgelse (AKU). Personerne, der ønskede et arbejde, angav, at de havde søgt efter et arbejde eller at de havde fået et arbejde, som de endnu ikke var påbegyndt. Hvis personerne ikke havde søgt efter et arbejde, men svarede, at de gerne ville have et arbejde, indgår de også i gruppen af personer, der ønskede et arbejde.

Andelen af personer uden for arbejdsstyrken, der ønsker et arbejde fordelt på alder. 2017 og 2018

AKU-ledigheden er faldet 22.000 personer

I 2018 var 149.000 AKU-ledige, hvilket er et fald på 22.000 fra året før. Af disse søgte 72 pct., svarende til 107.000, efter et fuldtidsarbejde, mens de resterende 28 pct. eller 42.000 AKU-ledige søgte efter et deltidsarbejde. I 2017 var det 71 pct. af de AKU-ledige, der søgte efter et fuldtidsarbejde og 29 pct., der søgte efter et deltidsarbejde.

Tilknytning til arbejdsmarkedet

 

2017
 

2018
 

Ændring
2017-2018

 

1.000 personer

15-64-årige

3686

3697

11

I arbejdsstyrken

2906

2936

30

Beskæftigede

2735

2786

51

Fuldtid

2052

2105

53

Deltid

683

682

-1

AKU-ledige

171

149

-22

Søger fuldtid

120

107

-13

Søger deltid

50

42

-8

Uden for arbejdsstyrken

780

761

-19

Ønsker arbejde

279

230

-49

Ønsker ikke arbejde

501

532

31

Færre end hver anden AKU-ledig var samtidig bruttoledig

Der er stor forskel på, hvem der indgår i AKU-ledigheden og i den registerbaserede bruttoledighed. I 2018 var under halvdelen af de AKU-ledige samtidig bruttoledige - nemlig 67.000 ud af de 149.000 AKU-ledige. AKU-ledigheden ligger på et højere niveau end bruttoledigheden, fordi den til forskel fra bruttoledigheden også indeholder personer, der ikke modtager en ledighedsydelse, men som er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Således var der i 2018 ifølge AKU 31.000 ledige studerende og 52.000 øvrige AKU-ledige. Sidstnævnte er fx personer, der ikke er dagpengeberettigede, og som heller ikke er kontanthjælps-berettigede pga. formue eller en partner med høj indkomst.

Sammenhæng mellem bruttoledighed og AKU-ledighed. 2018

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2019 - Nr. 64

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Under-søgelsen er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser fra andre EU-lande offentliggjort af Eurostat. Resultater herfra ses på www.dst.dk/aku-eurostat.
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbaserede ledigheds-statistik præsenteres kort i en video og beskrives desuden udførligt på www.dst.dk/ledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation