Gå til sidens indhold

Fertiliteten højest i Rebild og lavest i Gentofte

Fertilitet 2018

Rebild Kommune havde i 2018 den højeste samlede fertilitet med 2,44 levendefødte pr. kvinde. Til sammenligning havde Gentofte Kommune den laveste fertilitet med 1,52 levendefødte pr. kvinde, mens den samlede fertilitet for hele landet var 1,73 levendefødte pr. kvinde. Den samlede fertilitet angiver antallet af levendefødte, som en kvinde vil få, hvis hun i løbet af sin fertile periode (15-49 år) føder, som kvinderne i de enkelte aldersgrupper fødte i dette år.

Samlet fertilitet. 2018

Lav fertilitet i Gentofte, Aalborg, København og Odense

Lavest fertilitet havde Gentofte og Aalborg Kommuner med en samlet fertilitet på hhv. 1,52 og 1,57 levendefødte pr. kvinde i 2018. Herefter fulgte Københavns og Odense Kommuner med begge en samlet fertilitet på 1,58 levendefødte pr. kvinde. Kun én jysk kommune - Aalborg - var blandt de ti kommuner med lavest samlet fertilitet i 2018. Blandt de ti kommuner med højest samlet fertilitet var de seks jyske, mens Solrød og Rudersdal Kommuner indtog hhv. tredje- og sjettepladsen.

Hvert sjette barn er født i København

Trods den lave samlede fertilitet i København, blev der i 2018 født 10.071 børn af mødre bosiddende i kommunen. Hvert sjette barn i landet blev altså født her. Med 16,3 fødte børn pr. 1.000 indbyggere, indtager kommunen også en klar førsteplads mht. fødte pr. indbygger. Næstefter kommer Frederiksberg med 15,7 fødte pr. 1.000 indbyggere. Begge kommuner har en stor andel af kvinder i de aldersgrupper, hvor der fødes flest børn. I Gribskov, Odsherred og flere ø-kommuner blev der født under syv børn pr. 1.000 indbyggere.

Indvandrerkvinder af ikke-vestlig oprindelse har højere fertilitet

Den samlede fertilitet for både personer med dansk oprindelse og for indvandrere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse faldt i 2018. Fertiliteten for ikke-vestlige indvandrere lå på 1,96 levendefødte pr. kvinde eller 0,20 højere end kvinder med dansk oprindelse.

Samlet fertilitet efter herkomst

22 pct. af de fødte har mor med udenlandsk baggrund

Andelen af børn født af mødre med indvandrer- eller efterkommerbaggrund er de seneste ti år steget fra 14,0 pct. til 22,2 pct. Børn født af en mor med indvandrer- eller efterkommerbaggrund er meget ulige fordelt i landet. 67,4 pct. af de fødte i Ishøj Kommune i 2018 har en mor med udenlandsk oprindelse, mens det kun gælder 9,7 pct. i Rebild Kommune. I Vallensbæk, Høje-Taastrup og Brøndby kommuner har over halvdelen af de fødte i 2018 ligesom i Ishøj en mor med udenlandsk oprindelse.

Andel levendefødte efter mors herkomst

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2019 - Nr. 63

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Grundmaterialet for beregningerne af fertilitet er udtræk fra det Centrale Personregister (CPR) om levendefødte og befolkning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation