Gå til sidens indhold

Priserne på danske og importerede varer stiger

Producent- og importprisindeks for varer marts 2017

Siden marts 2016 er priserne på danskproducerede varer steget med 4,3 pct., mens priserne på importerede varer er steget med 2,2 pct. I tre-måneders perioden januar-marts 2017 er priserne på danskproducerede varer ligeledes steget med 0,4 pct. i forhold til de foregående tre måneder oktober-december 2016. I samme periode er priserne på importerede varer steget med 1,6 pct.

Producent- og importprisindeks for varer

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser til det danske marked og til eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Stigende priser på årsbasis - faldende priser på månedsbasis

Siden marts 2016 er producentprisindeks for varer steget med 4,3 pct., hvilket er den største stigning på danskproducerede varer siden sommeren 2013. Denne stigning skyldes blandt andet stigende producentpriser i industri på 2,0 pct. samt stigende priser i råstofindvinding på 20,1 pct. Årsudviklingen i industri er blandt andet påvirket af prisstigninger i fødevareindustrien, hvor særligt slagterivarerne dominerer, men udviklingen i industri er også påvirket af en stigning i maskinindustriens priser.

Siden marts 2016 er importprisindeks for varer steget med 2,2 pct. Dette skyldes hovedsageligt stigende importpriser i industri på 1,2 pct., samt stigende importpriser i råstofindvinding på 45,7 pct. Årsudviklingen i industri er især påvirket af prisstigninger i metalindustrien.

I forhold til måneden før er producentprisindekset faldet med 0,9 pct., hvilket især skyldes fald i industri på 0,7 pct. I samme periode er importprisindekset faldet med 0,4 pct. Faldet skyldes bl.a. fald i industri på 0,3 pct., men også fald i energiforsyning på 9,3 pct.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2010

2016

2017

Ændring

 

Vægt-
fordeling

Mar.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Feb. 2017
- mar. 2017

Mar. 2016
- mar. 2017

 

 

indeks 2010 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning

100,00

103,9

109,1

109,4

108,4

-0,9

4,3

Råstofindvinding og industri

90,58

107,8

112,0

111,9

111,0

-0,8

3,0

Råstofindvinding

8,95

81,9

96,9

99,7

98,4

-1,3

20,1

Industri

81,63

106,0

109,2

108,9

108,1

-0,7

2,0

Energiforsyning

8,69

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,73

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning

100,00

99,5

105,5

106,2

104,8

-1,3

5,3

Råstofindvinding og industri

82,90

106,4

110,6

110,8

109,5

-1,2

2,9

Råstofindvinding

10,15

88,9

92,0

96,8

92,1

-4,9

3,6

Industri

72,75

106,9

111,2

110,9

110,0

-0,8

2,9

Energiforsyning

15,58

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,52

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

107,9

112,5

112,3

111,7

-0,5

3,5

Råstofindvinding og industri

97,70

108,9

113,0

112,8

112,2

-0,5

3,0

Råstofindvinding

7,84

70,7

100,7

100,9

103,9

3,0

47,0

Industri

89,86

105,1

107,5

107,2

106,5

-0,7

1,3

Energiforsyning

2,30

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, og energiforsyning

100,00

103,8

106,2

106,5

106,1

-0,4

2,2

Råstofindvinding og industri

99,24

104,4

106,5

106,9

106,5

-0,4

2,0

Råstofindvinding

3,16

70,4

98,0

106,0

102,6

-3,2

45,7

Industri

96,08

104,9

106,3

106,5

106,2

-0,3

1,2

Energiforsyning

0,76

40,8

66,7

62,3

56,5

-9,3

38,5

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.

Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.

Prisudvikling, tre-måneders gennemsnit

Okt. 2016
- dec. 2016

Jan. 2016
- mar. 2017

Ændring seneste
3 måneder

 

indeks 2010 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk produktion

108,6

109,0

0,4

Importprisindeks

104,6

106,3

1,6

Nyt fra Danmarks Statistik

18. april 2017 - Nr. 161

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation