Gå til sidens indhold

Højeste antal ledige job i det private siden 2010

Ledige stillinger 4. kvt. 2018

Antallet af ledige stillinger i den private sektor var i fjerde kvartal 2018 på 36.700, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 1.100 i forhold til kvartalet før og det højest niveau siden statistikkens start i 2010. Andelen af ledige stillinger var 2,1 pct. og dermed uændret i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. I samme periode steg ledigheden ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) fra 5,0 til 5,2 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden er illustreret i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeret

Kurven viser sammenhængen mellem ledige stillinger og AKU-ledighed

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 har der overordnet set været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Fra tredje kvartal 2017 til første kvartal 2018 var der en forskydning af kurven ind mod koordinatsystemets nulpunkt, hvilket kan indikere en større effektivitet i besættelsen af de ledige stillinger i denne periode. Forskydningen er dog modsatrettet i den seneste udvikling, idet der har været en stigende AKU-ledighed og en uændret andel af ledige stillinger fra tredje til fjerde kvartal 2018.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeret

Midtjylland og Sjælland havde den største stigning i andel af ledige stillinger

Både Region Midtjylland og Region Sjælland havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint til hhv. 1,9 og 1,5 pct. i forhold til året før. I Region Hovedstaden steg andelen af ledige stillinger i samme periode med 0,2 procentpoint - fra 2,1 til 2,3 pct. Region Syddanmark og Region Nordjylland har begge en uændret andel af ledige stillinger på hhv. 1,5 og 1,2 pct. Dermed er Nordjylland den region med den laveste andel af ledige stillinger. Region Hovedstaden var igen den region med den højeste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger

De mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger med 2,2 pct., hvilket er uændret i forhold til samme kvartal året før. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint til 1,9 pct. Dermed stod arbejdssteder med 10-49 ansatte også for den største stigning i andelen af ledige stillinger i forhold til året før. Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde som de eneste et fald i andelen af ledige stillinger. Her faldt andelen med 0,2 procentpoint til 1,6 pct., hvilket også var det laveste niveau af andel ledige stillinger i fjerde kvartal. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - steg andelen af ledige stillinger med 0,2 procentpoint til 1,7 pct.

Størst stigning i brancherne erhvervsservice samt handel og transport mv

Brancherne erhvervsservice samt handel og transport mv havde de største stigninger i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint, i forhold til året før, til en andel på hhv. 2,7 og 1,6 pct. Eneste anden branche med en stigning i andelen af ledige stillinger var industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, som steg med 0,1 procentpoint til en andel på 1,5 pct. Information og kommunikation var eneste branche med en uændret andel i forhold til året før. Med en andel af ledige stillinger på 3,5 pct., havde denne branche dermed også den højeste andel i fjerde kvartal 2018. Branchen bygge og anlæg havde med en andel på 2,0 pct., et fald i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint. Største nedgang i forhold til året før havde branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel med et fald i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint til 1,3 pct. Dermed havde branchen også den laveste andel af ledige stillinger i fjerde kvartal 2018.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2017

2018

2017

2018

 

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

32823

31942

32814

35623

36673

2,0

1,9

1,9

2,1

2,1

I alt - faktiske

29903

32299

34987

36001

33522

1,8

1,9

2,0

2,0

1,9

Hovedstaden

13205

13791

14314

14691

14986

2,1

2,2

2,2

2,3

2,3

Sjælland

2163

2685

2520

3160

2566

1,2

1,5

1,5

1,7

1,5

Syddanmark

4765

5015

5644

6307

5105

1,5

1,5

1,7

1,9

1,5

Midtjylland

5643

6217

7322

7580

7341

1,6

1,7

1,9

2,0

1,9

Nordjylland

1874

2198

2602

1841

1875

1,2

1,4

1,7

1,2

1,2

Uden fast arbejdssted1

2253

2393

2585

2421

1649

3,5

3,8

3,8

3,7

2,7

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

4. kvt. 2017

4. kvt. 2018

 

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

29903

6688

9252

3651

8058

2253

33522

6812

11768

3594

9699

1649

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

4702

427

1146

735

2390

5

5222

721

1267

510

2701

23

Bygge og anlæg

3507

1155

1462

546

325

19

3354

1101

1469

507

265

12

Handel og transport mv.

8863

2487

2910

1159

1878

429

11337

2862

4104

1223

2702

446

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3832

969

1269

458

1001

135

3889

714

1396

555

1193

31

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2014

532

380

199

852

50

1598

161

391

154

883

8

Erhvervsservice

6985

1118

2086

554

1612

1615

8124

1252

3142

644

1956

1130

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,8

2,2

1,6

1,8

1,5

3,5

1,9

2,2

1,9

1,6

1,7

2,7

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,4

1,7

1,4

1,5

1,4

1,1

1,5

2,8

1,5

1,1

1,5

1,4

Bygge og anlæg

2,2

2,7

2,3

2,4

1,2

2,9

2,0

2,6

2,1

2,0

0,8

1,2

Handel og transport mv.

1,3

1,8

1,0

1,5

1,2

1,9

1,6

2,0

1,3

1,4

1,7

2,1

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3,5

5,2

4,4

3,5

2,2

3,3

3,5

3,6

4,4

5,4

2,5

1,1

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,7

1,7

1,4

1,9

1,7

4,1

1,3

0,6

1,2

1,5

1,7

1,3

Erhvervsservice

2,4

2,1

2,7

1,5

1,8

4,6

2,7

2,3

3,7

1,6

2,1

3,5

1 Se note til ovenstående tabel.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. marts 2019 - Nr. 93

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation